Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

JSB Construction AB

För medarbetarna på JSB Construction AB:s byggservice- och ekonomiavdelning bestod vardagen tidigare av utmanande och tidskrävande processer med delvis manuella arbetsmoment i flera system. Det värdeskapande arbetet fick stundtals stå tillbaka för att det administrativa skulle bli rätt. Ett lyckat pilotprojekt visade att det gick att jobba smartare och idag hanterar JSB både arbetsorder och fakturering digitalt genom Infobrics Workorder.
JSB Construction AB
Omkring 100 av JSB:s medarbetare, i olika delar av landet, använder Infobric Workorder för att få aktuell information gällande de tusentals arbetsorder som JSB hanterar varje år. Med rätt information genom hela processen faller varken uppgifter, timmar eller kostnader mellan stolarna. Tack vare att företaget nu också har kunnat samla flera systemlösningar i en tjänst så har de kunnat minska andra licenskostnader. De minskade kostnaderna var inte den enda parametern, berättar Jonas Zetterqvist, Chief Digital Officer på JSB:
– Det här är ett viktigt steg på vår digitaliseringsresa. Genom att automatisera och förenkla kan vi lägga ännu mer fokus på de områden där vi verkligen skapar nytta och värde för våra kunder. Förutom att projekthanteringstjänsten har de värdefulla funktioner vi eftersökt, vill jag verkligen lyfta Infobrics engagemang och intresse av att vara en aktiv och delaktig partner i JSB:s digitala transformation – något vi värdesätter högt.

Jag vill verkligen lyfta Infobrics engagemang och intresse av att vara en aktiv och delaktig partner i JSB:s digitala transformation – något vi värdesätter högt
– Jonas Zetterqvist, Chief Digital Officer på JSB Construction AB
JSB Construction AB är idag ett av Sveriges största privata byggföretag med cirka 350 anställda. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: JSB Bostad, JSB Fastighetsutveckling, JSB Bygg Syd och JSB Bygg Mellan. JSB har som affärsidé att bidra till ett bra samhälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.

KUNDBERÄTTELSE

Bunkeflo Byggplåt
Digitalt projekthanteringssystem gör faktureringsarbetet roligt för Bunkeflo Byggplåt.

KUNDBERÄTTELSE

Zeri Electric och Zeri VVS
Full koll på timmar och material sen Zeri började använda Infobric Workorder.

KUNDBERÄTTELSE

Spol och Industriservice
Infobric Workorders funktion för resursplanering sparar tid och ökar effektivteten.
Back to store
Close