Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Ett digitalt forum om säkerhet och hållbarhet för byggbranschens aktörer - live den 28 april 2021​

Vi samlar branschens aktörer till årets viktigaste samtal:

Är byggbranschens nollvision möjlig att uppnå?​

Byggbranschen är en sektor som sedan lång tid tillbaka anses som en riskfylld bransch, framför allt kopplat till risker i arbetsmiljön och förekomsten av oseriösa aktörer.  Inom branschen är dock enigheten stor – det finns en tydlig, gemensam agenda hos branschens parter om en nollvision för arbetsolyckor och att få bort fusk och svartarbete från våra byggarbetsplatser. 

För att nå visionen krävs att alla aktörer arbetar tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer där alla parter i kedjan följer gällande regler och lagar. Det krävs bland annat ett systematiskt arbete, ökad kontroll och uppföljning, ett tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar.

Utöver detta ses digitaliseringen som en nyckel för att driva på utvecklingstakten inom dessa viktiga hållbarhetsfrågor för branschen. Digitala verktyg kan bland annat effektivisera kontroll och uppföljning, skapa möjligheter till att proaktivt förändra beteenden, underlätta samverkan och involvering av alla parter och generera värdefull information om riskområden och förändringseffekter. 

28 April

Kl. 10.00-12.00

Gratis

Online

Lyssna till panelsamtal med branschens aktörer!

Inom byggbranschen har man under lång tid arbetat med säkerhetsfrågorna vilket också, i ett  internationellt sammanhang, placerat den svenska byggindustrin bland de bästa i världen när det gäller hälsa och säkerhet. Trots det är byggbranschen den hårdast drabbade sektorn när det kommer till  dödsolyckor de senaste tio åren, med totalt 90 dödsolyckor.  

  • Hur ska byggbranschen nå Nollvisionen för arbetsolyckor? 
  • Vad krävs för konkreta insatser för att stärka säkerhetsarbetet på arbetsplatsen?
  • Vad har valet av leverantörer för effekt på antalet arbetsolyckor? Hur kan och ska det påverka valet av leverantörer? Hur utvärderar man det löpande?
  • Vilken roll har beställare, entreprenör och underentreprenör för att skapa en hållbar utveckling i branschen?
  • Hur får vi med oss alla aktörer i alla led, även de med mindre resurser, i förändringsarbetet?

Vi börjar om...

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Möt panelen:

VD, Svensk Byggtjänst 

Kajsa Hessel

Kajsa Hessel har sedan 1999 verkat i ledande befattningar inom kunskapsintensiva tjänsteföretag så som rekryteringskonsulting, informationsförlagsverksamhet samt konsulting inom byggprojektledning och installationsprojektering. Sedan 2017 har hon aktivt drivit branschens hållbarhetsfrågor inom Etiska Rådet och som ordförande för branschföreningen Byggcheferna. 2020 blev hon utsedd till Årets Samhällsbyggare. Sedan 2021 är hon VD för Svensk Byggtjänst.

Foto: © AB Svensk Byggtjänst

Hållbarhetschef, Vasakronan

Anna Denell

Som hållbarhetschef på Vasakronan har Anna Denell det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsstrategi. I hennes uppdrag ligger bland annat att skapa en systematik för hur Vasakronan jobbar med socialt ansvar. Anna startade sin karriär inom fastighetsbranschen i mitten av 90-talet och började på Vasakronan 1999. 2019 utsågs hon till Årets Bästa Hållbarhetschef och 2020 blev hon ny ordförande för Håll Nollan. ​

Foto: © Vasakronan AB

VD & Koncernchef, Assemblin

Mats Johansson

Mats Johansson har ett långt förflutet i bygg- och fastighetsbranschen nationellt och internationellt. 1994 började han sin karriär inom Skanska-koncernen, där han bland annat hade rollen som vice VD för Skanskas husbyggnadsverksamhet i USA. 2018 tillträde han som VD för Assemblin, ett av Nordens ledande installationsföretag, där säkerhet är en av hans hjärtefrågor.

Foto: © Assemblin Sweden AB

Affärsområdeschef, NCC Building Sweden

Henrik Landelius

Henrik Landelius har arbetat inom NCC i 13 år och är sedan 2018 affärsområdeschef för NCC:s byggverksamhet i Sverige. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg och lång erfarenhet från bygg- och fastighetssektorn. 2017 var han delaktig i när NCC, tillsammans med 12 andra aktörer, grundade Håll Nollan – ett samverkansinitiativ för att minska olyckorna i byggbranschen. ​

Foto: © NCC Sverige AB

VD, Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd

Catharina Elmsäter-Svärd är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Organisationen har 3600 medlemsföretag däribland Sveriges ledande byggföretag som Peab, Skanska, NCC och JM. Som för Byggföretagen får Catharina verkligen utlopp för det som driver henne. Att vara en samhällsbyggare i frågor som rör svårigheten att få unga att söka sig till byggbranschen, machokulturen, klimatet och fusk på byggarbetsplatser.

Foto: © Byggföretagen

Möt vår moderator:

Moderator

Beata Wickbom

Beata Wickbom är en mycket rutinerad moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation . Hennes styrka som moderator är att involvera publiken och skapa äkta interaktivitet mellan scen och publik. Vald till Årets talare – Moderator 2019.

Foto: © Beata Wickbom

Mer på agendan:

Förutom en spännande paneldiskussion med representanter från branschens olika aktörer har vi också bjudit en flera intressanta föreläsare som berättar om konkreta insatser, lärdomar och innovativa utvecklingsprojekt för att stärka säkerheten på våra byggarbetsplatser.

Kathrine Steen Andersen, Avdelingsleder, HMSREG AS

Oslo Kommune engagerar sig i kampen mot fusket.

Om Oslo Kommunes arbete för att begränsa ”social dumping” och arbetsrelaterad brottslighet genom systematisk kontroll och analys av leverantörer.  Kathrine är ansvarig för HMSREG på den norska marknaden sedan 2019. Innan dess var hon anställd i Oslo kommun som projektledare för utveckling och implementering av kontrollsystemet.

Helena Paulun, Arbetsmiljöchef, JM

JM utvecklar system för seriositetskontroll i realtid.

Digitala verktyg ska underlätta för projekten att kontrollera individer och företag i alla led. ​

Mariell Juhlin, vd för Policy Impact och projektledare för Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet

Kraftsamling kring AI i samhällsbyggandet.

AI är ett mycket strategiskt område för samhällsbyggnadssektorn och bedöms ha stor potential att med digitalisering driva den förändring som sektorn är i behov av.
Mariell Juhlin är nationalekonom med evidensbaserad rådgivning som verktyg för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter och verka i hållbar riktning.

28 april kl. 10.00-12.00

Vi börjar om...

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Kontakta oss.

Infobric Sverige

Back to store
Stäng