Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Digitalbarometern 2022

En undersökning om digitalisering i svenska byggprojekt

Nu släpper vi äntligen Digitalbarometern 2022 – Infobrics årliga undersökning om digitaliseringen i byggbranschen.

Byggbranschen fortsätter digitaliseras i snabb takt.

Den svenska byggbranschen genomgår en snabb digitalisering med allt vad det innebär. För att bättre förstå hur branschens aktörer upplever digitaliseringen har Infobric Group undersökt hur svenska byggföretag ser på utmaningar och möjligheter, så att vi bättre kan möta behoven för digitala verktyg på arbetsplatserna idag och imorgon.
Som den ledande digitaliseringspartnern för den svenska byggbranschen gör vi denna undersökning för att bidra med ökad kunskap och insyn i hur branschen tycker och tänker. Detta är den tredje upplagan av undersökningen, Digitalbarometern 2022.

I analysen har vi utgått från en övergripande nivå men även tittat på skillnader mellan roller (centrala och projektbaserade), samt mellan storlek på bolag. Genom att jämföra mellan de olika rollerna kan vi bättre förstå eventuella gap mellan plats- och huvudkontoret och på så sätt identifiera både utmaningar och förbättringsmöjligheter.

I årets undersökning har vi tagit hjälp av ett undersökningsföretag som har hjälpt oss med datainsamling och analys av svaren. Svaren har samlats in med hjälp av telefonintervjuer och webbenkäter. Representanter för över 300 svenska byggföretag har deltagit i undersökningen och totalt har 526 respondenter svarat på undersökningen i sin helhet, vilket gett oss ett stabilt underlag att utgå ifrån.

Genom en ökad förståelse hoppas vi att denna undersökning kan bidra ytterligare till branschens digitala transformation.

Insikter från

Digitalbarometern 2022

Hela 45% samlar in och analyserar data från projekten idag.
0 %
Över hälften anser sig ha kommit långt på digitaliseringsresan.
> 0 %
Hela 70% anser att tuffa tidsplaner är den största utmaningen för att leverera lyckade byggprojekt.
0 %

Ladda ner

Digitalbarometern 2022

Ta del av rapporten om nuläget kring digitaliseringen i den svenska byggbranschen.

Infobric Group

Frågor kring rapporten eller våra tjänster? Kontakta oss.

Back to store
Stäng