nyhet

18/05/2017

Byggbranschen är först ut när ny lag mot svartarbete träder i kraft

Från den 1 juli 2018 kommer arbetsgivaruppgifter att redovisas på individnivå,vilket innebär att kontrolluppgifterna avskaffas. Byggbranschen är först ut gällande den nya lagen som ska fortsatt motverka svartarbete på marknaden.

Den 11 maj gick riksdagen ut och informerade om att lagändringen om arbetsgivardeklaration på individnivå som införs nästa år. Det kommer underlätta för Skatteverket att kontrollera så att uppgifterna i personalliggarna stämmer och därmed minskar förutsättningarna för svartarbete.

Lagarna om personalliggare och om arbetsgivardeklarationer på individnivå förstärker varandra och båda främjar sund konkurrens. Skatteverkets kontroll av personalliggarna underlättas genom att vi i realtid kan se hur många anställda företaget redovisat i deklarationerna respektive i personalliggarna. Det kommer att spetsa vår kontroll. Jenny Grahn, Skatteverket.

Lagändringen innebär att arbetsgivare månadsvis ska redovisa hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till varje anställd. I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd.

– Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär en trygghet för de anställda då de varje månad kan se vilka uppgifter som arbetsgivaren redovisar om dem. I dag dröjer det till 31 januari året efter innan vi vet vilken ersättning som har betalats ut på individnivå, säger Jenny Grahn, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I och med det nya sättet att redovisa kopplas skatter och löner redan från början till en specifik anställd och såväl arbetsgivare som anställda får snabbare koll på att det blir rätt. Förändringen innebär även att arbetsgivaren inte behöver lämna kontrolluppgift för de uppgifter som redovisats i arbetsgivardeklarationen.

– De nya reglerna ligger också i tiden i och med att det blir mer och mer elektronisk inlämning, säger Jenny Grahn.

Införandet kommer att ske i två steg. Från 1 juli 2018 gäller det företag som ska föra personalliggare, som i byggbranschen, och har fler än 15 anställda. För övriga företag oavsett bransch och antal anställda, börjar reglerna gälla den 1 januari 2019.


Läs mer här:

Just nu används Infobric-system på 10 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.