Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Insights

Kraftfull analysplattform för bättre beslutsunderlag.

Bli kontaktad av en säljare

Vill du ha information om våra produkter eller en demo? När du har skickat in formuläret kommer en säljare höra av sig till dig.

Jag godkänner Integritetspolicy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Nyckeltal kopplade till avvikelsehantering, risker, tillbud & olyckor samt aktivitet visualiserade i realtid.

All data tillgänglig i molnet och möjlig att exportera.

Möjligt att filtrera på specifika projekt, region, verksamhetsområde, tidsperiod eller budget.

Åtgärdshantering
 • Hur snabbt åtgärdas avvikelserna?
 • Åtgärdade avvikelser i förhållande till rapporterade?
 • Hur många avvikelser åtgärdas i tid?
Risker
 • Vilka är de vanligaste riskerna?
 • Vilka riskområden har flest avvikelser?
 • Riskfördelning – observationer/inspektioner?
 • Hur förändras riskbilden över tid?
Incidenter (tillbud & olyckor)
 • Hur många rapporterade incidenter har hanterats?
 • När inträffar flest incidenter?
 • Vanligaste riskområdet för rapporterade incidenter?
 • Genomsnittlig hanteringstid?
Aktivitet
 • Hur många planerade ronder genomförs faktiskt?
 • Hur många avvikelser per rond / rapporterade observationer, tillbud och olyckor?
 • Vanligaste inspektionstyperna?

Taggning på projektnivå

Möjliggör tydligare och mer jämförbar data- arbeta efter ex. affärsområde, geografi eller arbetslag

Trender

Definiera tidslinjer för att se och analysera riskutvecklingen i projektens olika skeden

Mallar

Tydliga mallar skapar förutsättningar för insiktsfull data. Matcha det systematiska inspektionsarbetet med löpande observationer.

Projekt

Bryt ut data för enskilda projekt för att utvärdera och identifiera de som behöver stöttning.

Exportera data via CSV

Exportera rådata baserat på egna filter för vidare analys eller import till andra affärssystem.

Identifiera trender

hitta förbättringsområden i tid för att kunna sätta in riktade insatser.

Säkerställ processefterlevnad

Håll koll på att processer efterlevs och följ upp där det finns behov.

Arbeta proaktivt

Gå ifrån reaktiva nyckeltal som exempelvis ”antal olyckor / arbetad timme” och arbeta med nyckeltal som istället möjliggör proaktivitet och ständiga förbättringar.

Utvärdera leverantörer

Data nedbrutet på leverantörsnivå möjliggör prestationsbaserad utvärdering.

Infobric Field

Användarvänlig KMA-plattform för ökad kontroll.

Förstå och kommunicera krav. Gör rätt kontroller vid rätt tillfälle. Hantera alla identifierade brister. Utvärdera och analysera resultat.

Åtgärdshantering
Läs mer
Tilldela individuellt ansvar med automatiska påminnelser och bilder på åtgärder.
Introduktioner
Läs mer
Inskrivning och introduktion av individer på distans.
Inspektioner
Läs mer
Användarvänligt stöd för inspektioner, formulär och kontroller.
Löpande rapportering
Läs mer
Ger alla möjligheten att rapportera observationer och incidenter.
Insights
Läs mer
Data för analys automatiseras och tar bort bördan av administration. Visualisering av trender och beprövade nyckeltal. Export av data.
Utredningar
Läs mer
Utredning av tillbud och olyckor för att kartlägga och identifiera rotorsaker och riskkällor. Möjlighet att anpassa efter olika utredningsformat som t.ex. 5 WHY och MTO
Föregående
Nästa

Kom i kontakt med oss.

Vanliga frågor och svar.

Som befintlig kund kan du antingen fylla i vårt formulär för projektuppstart eller vända dig till er kontaktperson. Om ni saknar centralt avtal kan du fylla i formuläret för att bli kontaktad av sälj.

För att få tillgång till inskrivningsformuläret kan du antingen scanna en QR-kod eller använda dig av länk skapad för projekt - kontakta ditt projekt för rätt uppgifter. När du har tillgång till formuläret kan du följa den här guiden: Hur fungerar inskrivningen i arbetsplatsintroduktionen?

Ladda ner mobilapplikationen Infobric Field från AppStore eller Google Play. Webbplattformen kommer du åt på app.infobricfield.com.

Klicka Rapport i menyn i vår mobilapp, eller gör det under Incidenter i projektvyn på webben. Alla användare har rättigheten att rapportera observationer och incidenter. När en ansvarig har hanterat rapporten kommer ett mejl automatiskt skickas ut till rapportören.

Inspektioner görs via vår mobilapp. Om du har en schemalagd inspection syns den under hemskärmen i appen. Om det inte finns schemalagt kan du göra det via plus-tecknet i menyn. Läs mer detaljer här: Hur genomför jag en rond?

Bli uppringd av en säljare.

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Fortsätt handla
Stäng