Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Bankinitiativet – Infobrics lösningar säkerställer efterlevnad av villkoren

Bankinitiativet – Infobrics lösningar säkerställer efterlevnad av villkoren

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch (BHB) har i nära samverkan med branschorganisationerna Byggherrarna och Byggföretagen tagit fram bankgemensamma särskilda villkor för att standardisera bankernas krav. Målet är att motverka kriminalitet och skapa sund konkurrens i byggbranschen. Infobric har bidragit med expertis i framtagningen av BHB: s specifikation och även genomfört pilotprojekt i samarbete med byggföretag och i nära dialog med projektgruppen för Bankinitiativet.

byggarbetsplats

Ett gemensamt initiativ

Mot bakgrund av att byggbranschen sedan lång tid tillbaka varit en utsatt bransch kopplat till ekonomisk brottslighet och osund konkurrens går bankerna och branschen ihop för att motverka detta och skapa en mer hållbar byggbransch. 

 

Arbetet påbörjades hösten 2017 när bankerna fick insikt i den grova brottslighet som ökade i byggbranschen. Efter vidare undersökning fick man en större förståelse för behovet av digitala lösningar för uppföljning, kontroll och rapportering av hela leverantörskedjan. Utan digitaliseringen är det svårt att få struktur och systematisera. Man förde diskussioner med företrädare från byggbranschen som också var angelägna om att hitta en lösning och man kom fram till att det krävdes ett gemensamt arbete för att lösa problemet. 

 

Roger H Germer som är verksamhetsledare för Bankinitiativet Hållbar Byggbransch berättar att bakgrunden till initiativet är ett upprop från bygg- och fastighetsbranschen. Bankerna vill bidra genom särskilda villkor vid finansiering med krav på kontrollsystem och rapportering: 

-Detta ska ju vara självreglerande. Vi vill vara hållbara i vår verksamhet och de flesta i byggbranschen vill också det, men det är alltid några fula fiskar som smyger sig in. Om vi ställer krav att man har en bra kontrollapparat på underentreprenörerna så blir det färre som fuskar.

Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig.

 

Läs mer: Bankinfrastruktur | Hållbar Byggbransch

Villkoren för Bankinitiativet trädde i kraft 27 november 2023. Roger betonar att det ställer krav på att branschen ska kunna rapportera till bankerna och sina beställare och framför allt – ha koll på underentreprenörer, där han menar att de kontrollsystem som Infobric erbjuder spelar en viktig roll.

Bankerna ställer krav på att branschen ska kunna rapportera både till oss och sina beställare, men framför allt är det viktigt att de ska ha koll och arbeta med seriösa underentreprenörer. Det kräver att man har ett bra kontrollsystem, som Infobric.

– Roger H Germer, verksamhetsledare Hållbar Byggbransch

Infobrics avvikelserapport hjälper dig att uppfylla villkoren

Inom byggbranschen är man väldigt angelägen om att få bukt på problemet och är högst delaktiga i att ta fram en lösning för att göra branschen mer hållbar. Infobric har varit involverade i processen och har genomfört flera pilotprojekt tillsammans med deltagande kunder och i nära dialog med projektgruppen för Bankinitiativet. Det innefattar en avvikelserapport som Infobric har utvecklat där man över valfri tidsperiod kan följa upp och få en tydlig överblick över framsteg i seriositetsarbetet.

Roger H Germer menar att projektgruppen är nöjda med Infobrics rapporter: 

 

-Vi är mycket nöjda med dialogen med Infobric. Vi gillar det systemstöd de utvecklar för att möjliggöra en förflyttning med effektiva kontrollsystem för att motverka arbetskraftskriminalitet.

Rapporten bygger på arbetsplatsens UE-kedja och närvaroregistreringar, som kombineras med upplysningar från olika datakällor. Till sist jämförs resultatet med de krav som ställs genom Bankinitiativet, och både nuläge och förändringar under vald period presenteras i en överskådlig sammanställning. Rapporten kan även tillämpas på andra kravuppsättningar, till exempel de standardkrav som en viss huvudentreprenör ställer på sina underentreprenörer. 

 

Rapporten kan användas av alla som arbetar med uppföljning, det kan handla om allt ifrån beställare till platschefer, projektchefer eller KMA-ansvariga. Det är ett kontrollverktyg där man kan se faktiska förändringar under perioder, det blir enklare att hålla koll på vilka underentreprenörer som arbetar aktivt med seriositetsfrågor.

Björn Svennenfors som är CTO på Infobric AB berättar att huvudsyftet med rapporterna är att kunna driva förändring:

 

-Med den nya rapporten vill vi erbjuda ett effektivt verktyg som kan användas för att inte bara kartlägga nuläget, men framför allt driva förändring i positiv riktning. Som alltid när vi utvecklar våra mjukvarutjänster är det nära samarbetet med våra kunder och andra intressenter som Bankinitiativet avgörande för att resultatet ska vara förankrat i verkligheten och lösa verkliga problem.

Förväntningar på positiva synergieffekter

Roger H Germer hoppas att den främsta effekten av initiativet ska vara att förhindra arbetskraftskriminalitet:

 

-Vi hoppas att Bankinitiativet bidrar till ökad koll och schyssta underentreprenörer samt att genom utökat användande av kontrollsystem i kombination med fysiska arbetsplatskontroller, verifierar att man i byggbranschen aktivt arbetar för att förhindra arbetskraftskriminalitet.

Vill du veta mer om hur Infobric kan hjälpa dig uppfylla kraven för Bankinitiativet?

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Fortsätt handla
Stäng