Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

”Vi tjänar mycket tid på att använda Infobric, och får bättre kvalitet för det”

”Vi tjänar mycket tid på att använda Infobric, och får bättre kvalitet för det”

BRA Bygg bygger just nu GoCo Health Innovation City, ett spännande utvecklingsprojekt för MedTec. De är igång med 5 stycken stora kommersiella fastigheter som de bygger åt beställaren i ett första steg. Vi följde med dem för att höra mer om hur de jobbar på projektet.

Sen 2019 jobbar BRA Bygg med GoCo Health Innovation City i Mölndal. Det är en helt ny stadskärna för hälsa och medicinsk forskning som växer fram och som kommer inrymma allitfrån ett center för innovation för företag, likväl som bostäder och hotell. Det är ett stort projekt, som ställer krav på  smarta lösningar för att spara tid och pengar samtidigt som kontroll och säkerhet upprätthålls. BRA Bygg använder sig därför av flera av Infobrics tjänster på projektet. 

Den partnern som hjälper oss att digitalisera vår verksamhet”

– Kjell Bye, KMA chef BRA Bygg

De använder sig bland annat av tjänsten Leverantörsuppföljning för att enkelt kunna kontrollera  olika underentreprenörer. Med tjänsten Leverantörsuppföljning elimineras problemet med insyn och kontroll i alla led genom att samtliga leverantörer som är, eller ska vara, verksamma på bolagets arbetsplatser automatiskt och löpande kontrolleras mot de regler och krav som de som huvudentreprenören ställer. 

– Infobric bidrar till våra nära relationer med våra beställare genom att de tillför oss med opartisk kontroll av de leverantörer och underentreprenörer som vi har på plats. Med det kan vi skapa en otroligt bra kravbild mot våra entreprenörer tillsammans med beställaren, säger Gustav Riemer, arbetsledare på BRA Bygg.

Infobric ser till att vi får in rätt uppgifter om de underentreprenörer som vi har på våra byggen”

– Gustav Riemer, Arbetsledare Bra Bygg

Genom Infobric har de kunnat standardisera och effektivisera väldigt många uppgifter. De använder sig bland annat av Infobrics lösningar för egenkontroller för kvalitetsarbete, miljö- och arbetsplatsrondering, avvikelsehantering och för att kontrollera statistik och hitta fokusområden. 

– Det finns en stor mängd uppgifter som jag gör där [genom Infobrics verktyg], säger Viktor Bergstrand, KMA-samordnare BRA Bygg.

Genom datan de får ut centralt kan de säkerställa att alla arbetar på de sätt som de säger att de ska. Dessutom kan de använda datan för att planera rätt framåt, framhåller Kjell som är KMA-chef på BRA Bygg.

– Med data vi får ut från Infobric kan vi titta på hur vi som företag mår och vilka strategier vi ska lägga på en 5-årsplan framåt. Och även se historiskt vad vi ska jobba med så att vi inte springer på fel puckar.

Kostnads- och tidsbesparing menar Viktor är en viktig del i att de använder sig av Infobric på projektet.

– Vi gjorde en beräkning på vad det kostar att använda systemet, och ser att vi tjänar mycket tid på att använda Infobric. Plus att vi får bättre kvalitet för det.

Kjell ser en viktig partner i Infobric, och ser det som en viktig del i det hela att man är både lyhörda för utveckling och för att ta fram nya lösningar som de efterfrågar.

– Infobric är en av våra viktigaste partners när det gäller kvalitetsfrågan på leverantörsuppföljningarna, men också när det kommer till arbetsmiljöfrågan och framåt även miljöfrågan.

…en viktig partner i Infobric, som både är lyhörda för utvecklingsmöjligheter och ser saker framför sig som vi efterfrågar”

– Kjell Bye, KMA chef Bra Bygg

– Jag skulle absolut rekommendera Infobric till alla i branschen, för det är kanske det lättaste systemet att jobba med, avslutar Kjell. 

 

Se hela besöket i videon.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Infobric Construction

+46 (0)36-340302

info@infobric.se

Fortsätt handla
Stäng