Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Från Bilpolicy till Hållbar Framtid

Från Bilpolicy till Hållbar Framtid

Hur anpassar ett företag i Norrland sig till miljö och hållbarhetskrav, inklusive bilpolicys? Vi vände oss till Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier. Hon ansvarar för företagets hållbarhetsinitiativ, arbetar med att göra mjölkgårdar mer hållbara, minska klimatpåverkan från mejerier, transporter och förpackningar, samt stödja en hållbar livsmedelsproduktion.

Hej Stina, kan du berätta mer om vem du är och vad du gör på Norrmejerier?

Jag heter Stina Printz och är hållbarhetschef på Norrmejerier sedan ett år tillbaka. Mitt ansvarsområde omfattar allt som rör hållbarhet i vår verksamhet. Det innebär bland annat att jag arbetar med att ställa om våra mjölkgårdar till mer hållbara metoder, att minska vår klimatpåverkan från våra mejerier, transporter och förpackningar, och att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och försörjning. Jag har också mycket kontakt med våra bönder, myndigheter och andra intressenter i hållbarhetsfrågor.

 

En typisk arbetsdag för mig består av att utveckla och följa upp våra hållbarhetsstrategier, att ha möten med olika aktörer inom vår värdekedja, och att presentera och kommunicera vårt hållbarhetsarbete internt och externt. Jag håller mig också uppdaterad om vad som händer i omvärlden och hur det påverkar oss.

 

Ett av våra stora mål är att ha 100 procent fossilfria transporter till 2030, i linje med Fossilfritt Sveriges transportuppmaning. Och delmål 50 procent vid 2025. Det gäller både våra mjölkbilar som hämtar mjölken från gårdarna och levererar den till mejerierna, och våra transporter till våra kunder som vi köper in från andra företag. Det gäller även våra tjänstebilar och förmånsbilar som används av våra anställda. Vi har idag ca 30 bilar, de flesta av dem är säljare som behöver bil för att besöka kunder.

Ett av våra stora mål är att ha 100 procent fossilfria transporter till 2030, i linje med Fossilfritt Sveriges transportuppmaning.

Hur har ni tagit er an utmaningen med att uppnå fossilfri transport? Vilka strategier eller metoder försöker ni tillämpa för att nå det målet?

Vi har fokuserat på alla transporter som vi har ansvar för. I de avtal vi har med transportörerna står det att vi vill se en omställning till fossilfria bränslen till 2030. Varje månad rapporterar de in vilka bränslen de har kört på, och det följer vi upp kontinuerligt. När det gäller våra mjölkbilar så äger vi dem själva. Vi har köpt in en biogasbil och använder även HVO-bränsle för vissa transporter. När det gäller våra tjänstebilar och förmånsbilar så har vi en ny bilpolicy som säger att det ska vara el eller hybrid, i den mån det är möjligt. Vi verkar i Norrland, där vi har långa avstånd och inte så välutbyggd infrastruktur med få laddstationer.

 

Vi har infört den policyn att det ska vara el eller hybrid, men det finns några undantag för de som åker väldigt mycket i avlägsna områden. De behöver kunna tanka diesel för att kunna ta sig längre sträckor. Men vi har också sagt att vi kommer att uppdatera bilpolicyn vartefter möjligheterna förändras.

Lastbil som kör hållbart med en bra bilpolicy

Hur ser det ut just nu, har ni kommit en bit på vägen rent procentuellt?

Den nya policyn antogs för ett år sedan, men vi har inte fått leverans av alla bilar som vi har beställt. Jag beställde till exempel en hybrid för ett år sedan, men den kommer inte förrän om minst ett halvår. Så där har vi inte sett någon stor skillnad ännu. Men om vi kollar på totalen av våra transporter så ligger vi på 47 procent fossilfritt. Där har vi ett delmål på 50 procent till 2025.

 

Det som påverkar oss mycket är reduktionsplikten, som säger att 30 procent av de svenska drivmedlen ska vara miljöanpassade eller fossilfria. Men när regeringen vill sänka reduktionsplikten så innebär det att en lägre andel av de svenska drivmedlen kommer att vara fossilfria. Det kan få konsekvenser på utbudet av fossilfria drivmedel samt högre kostnader.

Vad är de viktigaste drivkrafterna för er med omställningen?

Vi är en del i en hållbar livsmedelsproduktion. Det är vårt syfte att vi ska kunna bidra till en långsiktig och klimatsmart matförsörjning i norra Sverige. För att göra det måste vi minska våra utsläpp av växthusgaser så mycket som möjligt.

 

Därför är det här ett prioriterat område för oss. Vi har också anslutit oss till initiativet Science Based Targets som innebär att vi har satt vetenskapligt grundade klimatmål

 

i linje med Parisavtalets 1,5 graders ambitionsnivå. En av de viktigaste åtgärderna för att nå dit är att ha fossilfria transporter.

Vill du veta mer om bilpolicys?

Ladda ner Bilpolicyguiden

Lär dig hur man skapar en långsiktig och hållbar bilpolicy. Komplett guide + färdig mall. 

Hur skulle framtidens bilpolicy sett ut? Vad bör man tänka på.

Jag tänker att det bästa sättet att minska vår klimatpåverkan från bilåkande är att köra så lite som möjligt. De absolut bästa milen är de milen som vi inte kör. Det är det allra mest hållbara. Men när vi behöver köra ska det självklart vara med fossilfria drivmedel och miljövänliga bilar. Det handlar inte bara om bränslet som bilen kör på, utan också om hur bilen är tillverkad och vilka material som används. Och så ska de självklart också vara säkra och bekväma.

 

Det är också viktigt att tänka på varifrån batterierna till elbilar kommer, och hur de är framtagna på ett ansvarsfullt sätt. Eller om de kommer från någon gruva någonstans där människor eller miljö utnyttjas. Det är en aspekt som man inte får glömma bort i ens framtida bilpolicy.

 

Vi behöver också ha ett politiskt stöd för hållbara transporter. Som skapar en infrastruktur så att vi kan ladda våra bilar eller tanka dem med fossilfria drivmedel. Det är en väldigt viktig del. Att vi faktiskt har möjlighet att göra hållbara val. Och det gäller inte bara i storstäderna, utan även här i Norrland. För vi har väldigt långa avstånd som vi behöver ta oss över

De absolut bästa milen är de milen som vi inte kör. Det är det allra mest hållbara.

Hur väl utbyggt är laddinfrastrukturen i Norrland för personbilar?

Det är inte alltid så lätt att äga elbil i Norrland. Min man har en Tesla som han får av jobbet, men vi kan inte använda den överallt. Om vi vill åka skidor eller besöka någon på landsbygden måste vi ha en annan bil. Vi har inte tillgång till el eller biogas i hela vårt verksamhetsområde. Det är bara vissa vägar som funkar för elbilar. Annars är vi hänvisade till diesel eller bensin.

Hur ser infrastrukturen för transportbilar ut då?

Där har vi lyckats bättre. Anledningen till att vi har 47 procent fossilfria transporter är inblandningen av fossilfri diesel, alltså HVO. Men det finns fortfarande inte infrastruktur för biogas eller eldrivna lastbilar. Det behövs en bättre politik för att bygga ut det. Det är det viktigaste för att klara omställningen. Vi vill bidra till ett grönare samhälle, men vi behöver också kunna utföra vårt uppdrag på ett effektivt sätt

Back to store
Stäng