Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Elektronisk Körjournal & trängselskatt

Automatisk körjournal som uppfyller skatteverkets krav och digitaliserar reseräkningen.

  • Enkel installation
  • Registrerar alla resor med trängselskatt
  • Integritetsskydd för förarna

Förhandsvisa din fordonspark

Fylll i ditt organisationsnummer så ser du din fordonspark i Ease fleet.

    Jag godkänner Integritetspolicyn    

Alltid korrekt körjournal

Elektronisk körjournal

Alla resor registreras med körsträcka, adress, start- och stopptider. Föraren kategoriserar dem sedan som privat eller tjänst med appen.

Elektronisk körjournal digital i app

Automatisk lösning för tullpassager

Trängselskatt för förmånsbilar

Passager för trängselskatt och infrastruktur noteras med plats, tid och kostnad.

En app och tre klick så är det klart - Hemsö Fastigheter har gjort det enkelt

Äntligen kontroll på ersättningsflödet

Enkel milersättning och reseräkning

Föraren godkänner körjournalen vid månadsslut och chefen attesterar. Då går resorna vidare till lönesystem eller leasingpartner för milersättning och reseräkning.

Körjournal i datorn
arbetsledare använder digital fleetmanament

Visualisera din fordonsdata

Din favoritrapport

Få färdiga rapporter med företagets alla körjournaler eller om du arbeta mer aktivt i systemet och överblicka företagets resor i realtid. Självklart kan du när som helst exportera alla resor i PDF- eller excel-format.

Vanliga frågor och svar

Generellt ska körjournal föras för alla företagsägda lätta fordon där de anställda har rätt att nyttja dessa. I lagtexten finns dock inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån, drivmedelsförmån och trängselskatt. Det är viktigt att körjournalen förs löpande.

  1. Datum och mätarställning vid resans start.
  2. Varifrån resan startade.
  3. Resans syfte.
  4. Namn på plats/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor).
  5. Hur lång resan var i kilometer.
  6. Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

I lagen finns inget krav på körjournal. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter till Skatteverket själv. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån. 

All kördata lagras antingen internt i enheten eller skickas löpande in till leverantörens webbserver. Föraren behöver i regel inte göra något alls utom i de fall där man behöver välja om resan varit privat eller tjänst. Detta kan oftast väljas genom tidsfilter, mobilapplikation, fysisk knapp i fordonet eller via programvaran på datorn. I de flesta system kan föraren även komplettera resorna med syften, projektnummer samt slutligen attestera dessa.

Infobrics Körjournal & Trängselskattstjänst kostar fr. 169:- per fordon och månad. Vår produkt går sedan att bygga på med de delar du faktiskt har nytta av, exempelvis realtidsuppdaterad karta.

En smart elektronisk körjournal skickar data kontinuerligt via mobilnätet. Därför behövs ett avancerat underliggande system av SIM-kort, abonnemang, serverutrustning och hantering av stora mängder data om dina fordon. Alla dessa delar finns inbakat i priset när du handlar av Infobric Fleet.

Fler tjänster från Infobric Fleet

Spåra & leda

Dina bilar, maskiner, verktyg och utrustning – allt i en sökbar och realtidsuppdaterad kartvy.

Körbeteende

Med uppföljning av körbeteende kan du öka säkerheten, minska slitaget och kapa bränslekostnader.

Fordonskostnader

Samla in data, skapa dig en tydlig överblick och se hur du kan reducera företagets fordons- och maskinkostnader.

Back to store
Close