Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Verktygsstöld

Verktygsstöld

Stölder på byggarbetsplatser utgör en växande utmaning som kostar branschen miljarder och leder till ovärderlig förlust av tid och resurser. Läs mer om hur man ska tänka och hur du säkerställer en snabb återgång till normal verksamhet efter en oväntad stöld.

Stölderna ökar

Enligt Brottsförebyggande rådet har stölder på byggarbetsplatser ökat märkbart. Under 2021 registrerades 8208 inbrott, en ökning med 30 procent jämfört med sex år tidigare.

 

Elektriska handverktyg som skruvdragare och motorsågar är ofta måltavlor och det uppskattade värdet på stulna varor överstiger nu 2 miljarder kronor. Förutom verktyg försvinner även byggställningar, koppar och fordon. Speciellt 2023 har antalet stölder av entreprenadmaskiner skjutit i höjden, med en rapporterad ökning om 102 procent jämfört med tidigare år.

Stöld kostar mer än du tror

Konsekvenserna av verktygsstölder är omfattande och inkluderar inte bara ekonomisk skada utan även förseningar i projekt och påverkan på arbetslagets produktivitet. Tidsåtgången för att hantera följderna är betydande, där allt från identifiering av stulna objekt till ersättningsköp och rapportering till polis och försäkringsbolag ingår.

 

Dokumentation spelar en nyckelroll i hanteringen efter stölder. En detaljerad förteckning över verktyg och maskiner, inklusive märken, modeller och serienummer, är kritisk för att snabbt kunna återuppta arbetet och för att hantera försäkrings- och polisärenden effektivt.

Försäkringsbolag kräver detaljerad information om stulna föremål, och bristfällig dokumentation kan komplicera ärendet och minska ersättningen. Polisen är också mer effektiv i sitt arbete med att identifiera och återlämna stulna verktyg när de har tillgång till utförlig information.

 

Därför är det viktigt att alltid ha en uppdaterad dokumentation av utrustning och verktyg för att undvika onödig tidsförbrukning och resursförlust.

Efter ett inbrott kunde vi med Infobrics system snabbt generera en rapport över befintliga maskiner. Detta underlättade arbetet med försäkringsbolaget och säkerställde att inget stöldgods förbiseddes

Genom att använda Infobrics plattform och inventariehantering undviker du det kaos och energikrävande arbete som ofta uppstår i samband med stöld eller inbrott.

 

Istället för att jaga kvitton och försöka rekonstruera vad som saknas, kan du med några enkla klick generera en noggrann förteckning över de försvunna tillgångarna. Detta minskar inte bara tidsåtgången och stressen vid en incident utan säkerställer också att du snabbt kan komma igång igen med minimal påverkan på din verksamhet.

 

Vill du läsa mer om stöld, onödiga kostnader och svinn som kan undvikas? 
Ladda ner Byggspar-guiden

Verktygshantering & inventarie

Läs mer om vårt system för verktygshantering. Ett komplett system för alla dina verktyg och maskiner. Se, hantera, analysera och spåra din utrustning på ett enkelt och effektivt sätt. 

Infobric Equipment & Assets

Tjänster & Områden

Infobric har digitaliserat arbetsplatser i över 20 år. Genom smarta lösningar och teknik underlättar vi vardagen för våra kunder. Se vilka tjänster vi kan erbjuda er

Back to store
Stäng