Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Mot byggbranschens säkraste decennium!

2019 markerade vändpunkten då den digitala utvecklingen i byggbranschen tog fart på allvar. Effektivisering och involvering stod högst på agendan för bygg- och fastighetsbolag samtidigt som mognadsgraden för digitala lösningar äntligen började nå upp till förväntan. När dessa två kurvor möts börjar magin på riktigt. Vi sammanfattar det gångna året och blickar med spänning fram mot starten på vårt nya decennium.


Det är utmanande tider i byggbranschen. Marknaden kräver högre volymer, är mer komplex än någonsin tidigare och kräver allt kortare produktionstider – till lägre kostnader. 89 % av byggbolagen i Forbes senaste rapport uppger även att de saknar tillräckligt med kompetent personal för att möta de ökade marknadskraven, något som drivs på ytterligare av att ”baby-boomer”-generationen pensioneras de kommande åren.


Smartare resursanvändning banar vägen för digitalt

Marknadsläget ställer extra höga krav på byggbranschen att syna användningen av existerande resurser och öka produktiviteten – ett område där vi alla vet att det finns stor förbättringspotential. Detta har pressat fram efterfrågan på smarta digitala lösningar som effektiviserar hela värdekedjan och eliminerar tid som läggs på icke-värdeskapande aktiviteter.


JLL’s rapport ”State of Construction Technology 2019” pekar på att de teknologier som kommer ha störst påverkan på branschen den närmsta tiden är digitala samarbetsplattformar, drönare och modulärt byggande. Samtidigt pekar Forbes rapport på att den största oron för byggbolag i en allt mer pressad bransch är ”att säkerställa en säker arbetsplats”.


Vår vision: säkra och effektiva byggprojekt

Infobric Field produktvision känns därför mer relevant än någonsin. Vi arbetar stenhårt för att erbjuda marknadens bästa digitala platform där hela projektorganisationen effektivt kan rapportera, åtgärda och analysera risker och störningsmoment i produktionen. Målsättningen är att på allvar bidra till säkra och effektiva byggprojekt, som slutförs i tid, inom budget och utan olyckor.


Fokus 2019 – ökad involvering och bättre data

Under det senaste året har vi släppt två stora produktuppdateringar: Insights och Arbetsplatsintroduktioner. Insights är vårt analysverktyg där vi aggregerar och visualiserar all data som genereras i projekten i användbara mätetal som kan brytas ner på projekt, region och företagsnivå. Analysverktyget gör det möjligt att analysera risknivåer och åtgärdstider, utvärdera leverantörer baserat på deras prestationer samt kontrollera processefterlevnad. Det är ett avgörande steg från de reaktiva mätetalen som länge dominerat branschen (exempelvis antal olyckor och tillbud) till ett proaktivt tillvägagångssätt som lägger grunden för att systematiskt arbeta bort risker och störningsmoment innan de påverkar produktionen.


Vår modul för arbetsplatsintroduktioner är ytterligare ett steg i att involvera hela värdekedjan på samma plattform. Modulen gör det möjligt för alla att i förväg registrera alla sina uppgifter via länk för förhandsanmälan samt ta del av de dokument som krävs för att arbeta på arbetsplatsen. På så sätt får ni en tydlig överblick över samtliga projektmedlemmar samt säkrar att alla vet hur de ska arbeta säkert när de kommer dit.


Fokus 2020 – utökad flexibilitet

Under 2020 kommer vi fokusera på att skapa en ännu mer sömlös upplevelse för hela projektorganisationen i hanteringen av risker och störningsmoment i produktionen. Med siktet på att få med hela arbetsplatsen har vi påbörjat ett arbete med att skapa mobilvyer anpassade utefter användarbehörighet och att översätta verktyget till de vanligast förekommande språken på våra byggarbetsplatser. Alla ska kunna bidra till en säkrare arbetsplats!


2019 lanserade vi nya produktområden – 2020 ska vi djupdyka inom alla våra befintliga arbetsflöden. Fokus för ny funktionalitet ligger på att skapa fler användningsområden för inspektioner, komplettera projektuppföljning med internutredningar och vidareutveckling av Insights och Arbetsplatsintroduktioner. Som vanligt får du gärna höra av dig om du vill bidra med input!


Customer Success – den avgörande pusselbiten

Teknologi i all ära, men det som inte används skapar ingen nytta. Byggbolagen som deltagit i Forbes rapport uppger att den vanligaste anledningen till att investeringar i teknologi misslyckats är att ”verktygen inte användes”. Därför har det varit avgörande för oss från start att komplettera vårt värdeerbjudande med ett customer success-team som hjälper våra kunder att få ut det mesta av Infobric Field.


Vi sätter alltid upp tydliga mål tillsammans med våra kunder och tittar på olika hälsomått för att säkerställa att projekten presterar som tänkt. Genom att mäta aktiviteten i samtliga Infobric Field-projekt och kombinera proaktiv och reaktiv support säkerställer vi att verktyget uppnår sin fulla potential på arbetsplatsen.


Inför för det nya året har vi stärkt upp med två nya stjärnor till Customer Success-teamet som vi är övertygade kommer bidra till ännu bättre resultat. Varmt välkomna Eric och Isak!


Vi ser fram emot det säkraste och mest effektiva året någonsin för byggbranschen. Stort tack till alla kunder, leverantörer och partners som är med på resan!

Fortsätt handla
Stäng