Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Bankinitiativet

Detta behöver du veta

Bankinitiativet Hållbar byggbransch är ett samarbete mellan svenska banker och finansiella institutioner som arbetar för att främja hållbarhet inom byggsektorn. Villkoren för Bankinitiativet trädde i kraft 27 november 2023. Läs vidare för att få koll på allt du behöver veta och vad Infobric gör för att hjälpa dig att följa Bankinitiativet för att vi tillsammans ska öka hållbarheten i byggbranschen.

Vad är Bankintiativet?

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch (BHB) är ett initiativ mellan Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna i nära samverkan mellan branschorganisationerna Byggherrarna och Byggföretagen. Målet och visionen är att motverka kriminalitet och skapa sund konkurrens i byggbranschen. Även Handelsbanken deltar och implementerar egna särskilda villkor inom ramen för samarbetet.

Mot bakgrund av att byggbranschen sedan lång tid tillbaka varit en utsatt bransch kopplat till ekonomisk brottslighet och osund konkurrens går bankerna och branschen ihop för att motverka detta och skapa en mer hållbar byggbransch. Bankerna vill bidra genom särskilda villkor vid finansiering med krav på kontrollsystem och rapportering.

Arbetet påbörjades hösten 2017 när bankerna fick insikt i den grova brottslighet som ökade i byggbranschen. Efter vidare undersökning fick man en större förståelse för behovet av digitala lösningar för uppföljning, kontroll och rapportering av hela leverantörskedjan. Utan digitaliseringen är det svårt att få struktur och systematisera.

En viktig del i detta är att kunna kontrollera underleverantörer i alla led för att säkerställa att leverantörerna uppfyller de krav och riktlinjer som fastställts av initiativet. Villkoren omfattar bland annat krav på kontrollsystem och projektrapporter, obligatorisk föranmälan, att alla underleverantörer betalar svensk F-skatt och arbetsgivaravgifter samt inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden.

 

Hur påverkas jag?

Initiativet ställer krav på att branschen ska kunna rapportera till bankerna och sina beställare och framför allt – ha koll på underentreprenörer. Om dina byggprojekt har bankfinansiering omfattas du av kraven – då måste du ha en lösning på plats. Till exempel genom verktyg och metoder för att följa upp och utvärdera leverantörer och deras prestationer.

Hur hjälper Infobric mig?

Vi arbetar aktivt för att främja hållbarhet och goda arbetsförhållanden inom byggsektorn. Infobric har varit involverade i processen och har genomfört flera pilotprojekt tillsammans med involverade kunder och i tät dialog med projektgruppen för Bankinitiativet. Det innefattar en avvikelserapport som vi har utvecklat där man över valfri tidsperiod kan följa upp och få en tydlig överblick över framsteg i seriositetsarbetet. 

 

Med den nya rapporten vill vi erbjuda ett effektivt verktyg som kan användas för att inte bara kartlägga nuläget, men framför allt driva förändring i positiv riktning. Som alltid när vi utvecklar våra mjukvarutjänster är det nära samarbetet med våra kunder och andra intressenter som Bankinitiativet avgörande för att resultatet ska vara förankrat i verkligheten och lösa verkliga problem. 
– Björn Svennenfors, CTO Infobric AB 

Vi ger dig verktyg som hjälper dig uppfylla kraven. Med våra tjänster är det enkelt att skapa de rapporter som krävs för att uppfylla kraven i Bankinitiativet och få koll på underentreprenörer. 

Få koll och kontroll på eventuella avvikelser i tid.

Avvikelserapport är en funktion som är utvecklad i samband med Bankinitiativet. Rapporten bygger på arbetsplatsens UE-kedja och närvaroregistreringar, som kombineras med upplysningar från olika datakällor. Resultatet jämförs med de krav som ställs genom Bankinitiativet.

Rapporten visar status och avvikelser för projektets samtliga underentreprenörer och jämför utvecklingen från en tidpunkt till en annan. Både nuläge och förändringar under vald period presenteras i en överskådlig sammanställning så att du som aktör i byggbranschen enkelt och smidigt kan följa upp hela leverantörskedjan och få koll på eventuella avvikelser i tid. 

Transparens och kontroll i alla led.

Infobric lanserade 2022 tjänsten Leverantörsuppföljning som syftar till att få full kontroll på hela UE-kedjan och samtliga som befinner sig på byggarbetsplatsen.

Tjänsten ger dig koll dygnet runt på samtliga underleverantörer som kontrolleras mot bland annat F-skatt, arbetsgivaravgifter och kreditvärdighet med hjälp av leverantörsuppföljning. Du ser enkelt till att bara underleverantörer som når upp till de centralt satta regelverken är på plats, avvikelser följer du smidigt upp i webbtjänsten. Säkerställ att hela kedjan, från första till sista led, följer lagar och regler och se till att bara seriösa underentreprenörer är välkomna att arbeta på projektet.

Relaterat innehåll

Vi hjälper dig.

Vill du veta mer? Kontakta oss här eller ring oss på +46(0)36 – 34 03 02

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ease Construction
Fortsätt handla
Stäng