Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Byggindustrin: Säkrare bygge med digital avvikelserapportering

På Fabeges kontorsprojekt Pelaren i Söderstaden åtgärdas alla säkerhetsbrister inom två dagar. Genom att använda den mobila applikationen Infobric Field ser man till att inget faller mellan stolarna. Skyddsrondsarbetet har fått bättre struktur och ökad delaktighet – och så spar det tid.


– Tiden mellan upptäckt och åtgärd blir kortare, säger Tore Lennartsson, produktionschef och Bas-U på byggbolaget Zengun.


Jones Ali, projektingenjör på Zengun, stannar till under sin skyddsrond genom Fabeges byggprojekt Pelaren i den framväxande Söderstaden i södra Stockholm. Han tar en bild med sin läsplatta och rapporterar in några data i systemet Infobric Field som han använder för att rapportera avvikelser vid sina skyddsronder.


– Jag tyckte att det var lite stökigt, så jag tog en bild som nu skickas direkt till ansvarig person. Sedan kan han eller hon gå in och se vad som ska göras. Åtgärda och sedan skicka en bild till systemet som visar att det är fixat, så att jag ser att bristen är åtgärdad, berättar Jones Ali.


Det här sättet att genomföra skyddsronden sparar mycket tid.


– Normalt så går man 3–4 personer, en från varje företag, på skyddsronden. Alla behöver inte vara med. Det blir mer effektivt. Förut så behövde vi gå runt och sätta upp protokoll på flera platser runt om på bygget och sedan gå och kryssa för när det var åtgärdat, säger Jones Ali.


Enligt Viktor Broberg, vd på Infobric Field, som är med på ronden den här dagen, är det just effektiviteten och att ingenting riskerar att falla mellan stolarna som är en av de stora fördelarna med Infobric Field verktyg.


– Det här är ett enkelt sätt för Zengun och Fabege att se hur säkerhetsarbetet sköts. Alla involverade har möjlighet att rapportera in avvikelser i verktyget, säger Viktor Broberg.


Genom att bjuda in alla aktörer i ett projekt i systemet, byggherre, entreprenör, underentreprenörer och konsulter, får alla tillgång till samma information. I programmet kan man också ta ut statistik och nyckeltal som en hjälp för att göra analyser och se vilka arbetsmoment som är känsliga ur säkerhetssynpunkt.

Läs hela artikeln på byggindustrin.se

Back to store
Stäng