Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Arbetsmiljö i fokus på Urban Escape

Sedan drygt ett år sedan har Infobric Field använts på Urban Escape. Samtliga entreprenader har använt verktyget för arbetsplatsinspektioner och för att rapportera observationer, tillbud och olyckor.


Mitt i city pågår det största byggprojektet sedan 1970-talet. Fem hus, fyra gator och två torg ska snabbt genomgå en total förändring. Samtidigt hålls handelsplatsen Gallerian öppen i gatuplanet på samtliga fastigheter. Urban Escape är ett komplext projekt med många inblandade aktörer.


AMF Fastigheter är byggherre och Skanska, Zengun, NCC är ansvariga för de olika entreprenaderna. Gemensamma etableringsområden hanteras av Ramirent. Det är närmare 1000 yrkesarbetare på plats samtidigt när det är som mest intensivt.


Höga krav på arbetsmiljön

Den här typen av stora projekt ställer höga krav på arbetsmiljösamordningen. Varje huvudentreprenör har arbetsmiljöansvaret för sina respektive områden medan byggprojektet som helhet klassas som en enda arbetsplats enligt arbetsmiljölagen. Koordinationen av arbetsmiljöarbetet mellan entreprenaderna sker av företaget Restate med kontroll och uppföljning.


– När det är så många entreprenader och yrkesarbetare finns det alltid en risk för att samordningen fallerar. Vi har en övergripande kontrollfunktion där vi sammanställer risker och reder ut ansvarsområden, säger Peter Hladisch, projektledare på Restate.


Urban Escape är speciellt i och med att projektet är uppdelat på fem olika entreprenader som går vägg i vägg med varandra. Det är produktion 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan under fyra års tid.


– Det är ett otroligt högt tryck och det blir extra viktigt att hålla koll på ansvarsfördelning i gränsområdena. Alla faser i en entreprenad finns hela tiden närvarande vilket gör att kommunikation och samordning blir avgörande, säger Henrik Söderquist, projektledare på Restate.


Infobric Field säkrar standardisering och systematik

Sedan drygt ett år sedan har Infobric Field använts på Urban Escape. Samtliga entreprenader har använt verktyget för arbetsplatsinspektioner och för att rapportera observationer, tillbud och olyckor. Genom att arbeta med Infobric Field har hela projektet standardiserat informationsinsamlingen och säkrat ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


– Det har fungerat riktigt bra. Vi har sett många olika typer av system för att jobba med arbetsmiljö och inspektioner, men inget har ens varit i närheten av Infobric Field berättar Peter.


En viktig framgångsfaktor är att Infobric Field är både enkelt att implementera och enkelt att använda, menar Peter och Henrik.

– Infobric Field är intuitivt för både tjänstemän och yrkesarbetare. Det faktum att verktyget spar så mycket tid gör att det tagits emot väl och använts av hela projektorganisationen.


Stora tidsbesparingar och tillgång till statistik

Tidsbesparingarna beror på att administrationen efter inspektionerna har automatiserats och att uppföljningen förenklas med både bilder och kommentarer.


– I och med att protokoll och separata arbetsorder skapas och skickas automatiskt sparas en massa timmar som tidigare lades på renskrivning och uppföljning. Det innebär även att de som har åtgärder kan börja utföra dem direkt istället för att behöva vänta flera timmar på informationen som tidigare, berättar Henrik.


Genom att arbeta digitalt skapas även en stor mängd statistik. En viktig del av Infobric Field är att visualisera statistiken för att tidigt synliggöra röda flaggor och bädda för mer informerade beslut.


– Vi använder statistiken från Infobric Field för att systematiskt arbeta bort arbetsmiljöriskerna. Statistiken visar oss var problemen finns och var vi behöver göra insatser. Om vi ser att ett ökat antal punkter inom ett visst riskområde kan vi snabbt sätta in riktade insatser för att jobba bort problemet, beskriver Peter.


Både Peter och Henrik håller med varandra om att Infobric Field är en stor förbättring från hur man arbetade tidigare.


– Tidigare har detta gjorts med papper och penna eller med enklare verktyg som inte är tillräckligt utvecklade. Det skapar en massa merarbete och ger ändå inte den helhetsbild som Infobric Field kan erbjuda.


Skulle ni rekommendera Infobric Field till era branschkollegor?

– Det finns ingen anledning att arbeta med pappersdokument som ska skrivas rent och följas upp manuellt med någon smutsig filtpenna när Infobric Field finns. Det här är framtiden. Det är så här vi måste jobba, säger Henrik.


Peter instämmer.


– Dessutom ser vi inget annat system som är i närheten så svaret är ja, vi rekommenderar Infobric Field. Det är det som gäller. Redan idag har vi tagit det vidare till ett antal olika projekt.


Nyfiken på att lära dig mer om hur Infobric Field fungerar? Spana gärna in vår produktsida eller boka en demo så berättar vi mer!

Fortsätt handla
Stäng