Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Bättre rutiner och ökad lönsamhet för Veidekke Asfalt

Innan Veidekke Asfalt (tidigare Sydbeläggningar AB) började använda Infobric Workorder planerades och rapporterades arbetet med hjälp av papper samt flera olika datorprogram och applikationer. Arbetssättet innebar dubbelarbete för kontorspersonalen och en långdragen faktureringsprocess. Företaget insåg till slut att det var dags för en mer driftsäker och digital lösning som samlade alla moment i ett och samma system.
Veidekke Asfalt/Sydbeläggningar

– Vi valde Infobric Workorder för det enkla gränssnittet och den smarta kartfunktionen. Det är viktigt att våra medarbetare på fältet kan utföra sina arbetsorder i en logisk följd och det gör de nu enkelt med hjälp av kartvyn i Infobric Workorder. Dessutom var det smidigt och enkelt att komma i gång med att använda tjänsten, säger Emil Jansson, arbetschef på Veidekke Asfalt.

Idag har Veidekke Asfalt totalt 100 användare i Infobric Workorder. Ungefär 30 arbetar administrativt och 70 fältarbetare använder dagligen appen för att rapportera bland annat tid, material och status på sitt arbete. Med systemet följer alla medarbetare samma rutiner, något som är extra viktigt när verksamheten växer.

– De gemensamma rutinerna gör det enklare för oss att låna ut resurser mellan avdelningarna och vi har över lag fått bättre kontroll på verksamhetens olika delar. Vi har inte behövt utöka vår ekonomiavdelning trots att företaget har växt. Den avlastning och effektivitet som Infobric Workorder ger oss innebär att samma personalstyrka har möjlighet att hantera mer, säger Emil Jansson.

En av de största fördelarna med Infobric Workorder är att faktureringsarbetet verkligen har effektiviserats.

– Emil Jansson, arbetschef på Veidekke Asfalt

Veidekke Asfalt ser även en markant skillnad när det kommer till tiden de lägger på fakturering.

– En av de största fördelarna med Infobric Workorder är att faktureringsarbetet verkligen har effektiviserats. Vi slipper manuella justeringar då underlaget skickas direkt från Infobric Workorder till vårt affärssystem Visma 2000. Dessutom får vi en mycket tydligare bild av hur mycket som ligger upparbetat men ännu inte fakturerats, säger Emil Jansson.

Veidekke Asfalt levererar asfalt till alla typer av projekt så som garageuppfarter, industriplaner, potthållslagningar och vägar. Företagets är verksamt i Skåne, Halland, Göteborgsregionen och Stockholm med en kundbas av privatpersoner, anläggningsföretag, fastighetsbolag, kommuner samt Trafikverket. Företaget testar, tillverkar och lägger själva ut asfalten de erbjuder – allt för att kvalitetssäkra hela arbetskedjan och leverera asfalt av högsta kvalitet.

KUNDBERÄTTELSE

Zeri Electric och Zeri VVS
Full koll på timmar och material sen Zeri började använda Infobric Workorder.

KUNDBERÄTTELSE

MSW Servicebolag

Mindre administrativt arbete, enklare planering och uppföljning med Infobric Workorder.

KUNDBERÄTTELSE

RM Kranar

RM Kranar sparar 8 timmar i veckan på att arbeta i Infobric Workorder.

Back to store
Close