Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Lönsamhetsriskerna under lågkonjunkturen – det här ska ni hålla utkik efter

33%. Så många ser försämrad lönsamhet som en möjlig konsekvens av lågkonjunkturen. Av de 3 225 chefer inom samhällsbyggnad som tillfrågades av Novus under april och maj 2023 sa också en tredjedel att de känner ökad stress och är bekymrade och oroliga på grund av den rådande krisen.

Att försämrad lönsamhet och stress är en möjlig konsekvens är såklart bra att veta. Men det är kanske ännu viktigare att veta hur minskad lönsamhet uppstår – det sker ju knappast i ett vakuum. Ju tydligare du kan se spelplanen, desto lättare är det att både minska oron och att hitta sätt att motarbeta minskad lönsamhet.

Minskad efterfrågan.

Under lågkonjunktur minskar vanligtvis efterfrågan på bygg-, service- och installationsprojekt. I ett försök att hålla i plånboken investerar färre privatpersoner och företag i nya byggprojekt eller tjänster. Det leder till färre affärsmöjligheter och kan leda till minskade intäkter.

Ökad konkurrens och prispress.

Konkurrensen om de projekt som finns kvar kan leda till priskrig och minskade marginaler. Företag kan vara tvungna att sänka sina priser bortom vad de i vanliga fall skulle göra i ett försök att säkra affärer.

Gratis guide

Lönsamhetsguiden

Navigera lågkonjunkturen med självförtroende! I guiden berättar vi hur du kan öka lönsamheten i ekonomiskt bistra tider. 

 
wp3_omslag-mockup

Ökade driftskostnader.

Andra kostnader, så som arbetskraft och material, kan vara svåra att minska under lågkonjunkturen. Det kan betyda att de utgör en allt större del av företagets totala kostnader när intäkterna minskar.

Förseningar och förluster.

Risken för förseningar och problem i projekt kan öka, eftersom beställare blir alltmer nogräknade och stressade av det ekonomiska läget. De måste själva spara på slantarna när marginalerna har minskat på grund av ökade räntor och stigande priser. Det kan vara svårt att driva projekt enligt planen när ekonomin är osäker.

Svårigheter att få finansiering.

Lågkonjunktur kan göra det svårare att få finansiering och lån, vilket kan hindra många från att ta sig an större projekt eller investeringar som kanske vore direkt nödvändiga för ert företag för att gå runt.

Större konkursrisk.

Den ultimata lönsamhetsstressen är givetvis den ökade risken för konkurs under lågkonjunktur. Om man inte gör anpassningar för att vända på minskad efterfrågan och ekonomiska utmaningar, finns det tyvärr en risk att företaget inte klarar sig ur lågkonjunkturen.

Tur då att det finns många vägar att gå för att hålla i och hålla ut. Ett sätt att gräva där ni står och öka lönsamheten är att effektivisera det arbete ni redan gör. Läs om hur du kan förbättra lönsamheten med hjälp av digital projekthantering i artikeln 10 sätt att öka lönsamheten med digital projekthantering.

Back to store
Stäng