Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Hur fungerar digital projekthantering? Del 4: Attestering, prisjustering och fakturering

På Infobric Workorder vet vi att digital projekthantering underlättar för företag inom byggbranschen. Därför fortsätter vi nu vår bloggserie om hur smidigt det är att arbeta digitalt och hur ett arbetsflöde i Infobric Workorders projekthanteringssystem kan se ut.

Robin Berg, Customer Success Manager på Infobric Workorder
Tidigare har vi gått igenom stegen från förfrågan till hur en arbetsorder skapas, planeras och kommuniceras för att sedan genomföras och återrapporteras. I den här delen berättar vår projektledare Robin Berg om vad som sker när en arbetsorder avslutas och tas vidare för attestering, prisjustering och hantering av leverantörsfakturor. Vi tar även upp hur integrationen mellan vårt system och ert affärssystem fungerar vid fakturering.

Steg 9: Prisjustering och leverantörsfakturor.

När en arbetsorder markerats som avslutad av fältpersonalen uppmärksammas ni om detta i projekthanteringssystemet. Därefter är det dags för arbetsledare eller annan administrativ personal att hantera er arbetsorder vidare för fakturering.
Har ni lagt upp prislistor i projekthanteringssystemet sker prissättningen per automatik för exempelvis använt material, nerlagd tid och använd utrustning. Skulle du behöva ändra några priser, lägga till rabatter eller påslag är detta inga problem.
Använder ni er av ett försystem för att hantera leverantörsfakturor kan ni integrera detta till vårt projekthanteringssystem. När leverantörsfakturor godkänts i ert försystem märks de med samma ordernummer som er aktuella arbetsorder och läses sedan över till projekthanteringssystemet. Leverantörsfakturorna kan därefter kostnadsbelasta er arbetsorder och ligga som grund inför faktureringen. I vårt system kan ni dessutom enkelt göra påslag på fakturorna.

Steg 10: Attestering av arbetsorder.

Vid attestering av arbetsorder kan du antingen attestera hela arbetsordern med ett enda knapptryck eller attestera varje rad för sig – beroende på om allt eller bara delar av arbetsordern ska faktureras kunden.

Steg 11: Överföring till affärssystem för fakturering.

När arbetsordern attesterats i Infobric Workorders projekthanteringssystem läggs den i kö för överläsning till ert affärssystem. Arbetsordern genererar sedan en order i ert affärssystem.
I affärssystemet väljer du fakturamall och betalningsvillkor (om ditt affärssystem hanterar detta). Du kan även välja att samfakturera flera arbetsorder. Därefter är fakturan klar att skickas till kund.

I vårt nästa och avslutande blogginlägg går vi igenom hur smidigt er projektuppföljning kan genomföras i projekthanteringsverktyget. Uppföljningen gör du antingen löpande eller efter avslutat projekt – beroende på hur du föredrar att arbeta.

Är du intresserad av att arbeta digitalt i Infobric Workorders projekthanteringssystem? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om fördelarna.
Back to store
Stäng