UE-kedja i Infobric Ease

Transparens i alla led med digital UE-kedja

UE-kedja är en funktion i Infobric Ease som ger dig överblick över vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen och gör det enkelt att spåra partsförhållandena mellan samtliga entreprenörer. Det ökar säkerheten för alla på byggarbetsplatsen, och förenklar arbetet för platsledning och andra ansvariga.

Du kan delegera administrationen av dina delar av kedjan till respektive entreprenör – och se hur UE-kedjan byggs upp automatiskt i Infobric Ease.

Läs produktblad om UE-kedjan

Kom igång med UE-kedja

Den som har ansvar tar ansvar

Kontroll och transparens är viktiga pusselbitar för att stärka byggbranschens anseende och skapa förutsättningar för sund konkurrens. Att visa att man ställer krav på transparens hos sina underentreprenörer och att man som huvudentreprenör är villig att redovisa hur det ser ut på arbetsplatserna är självklart för NCC.

Vi är tydliga med att vi ställer krav på att samtliga leverantörer ska kunna redovisa sina partsrelationer. Tjänsten UE-kedja underlättar både för oss och våra leverantörer att göra rätt och ta ett gemensamt ansvar”.

Läs hela artikeln med NCC

För huvudentreprenören:

  • Enkel överblick över samtliga underentreprenörer och partsförhållanden på alla arbetsplatser – samlade på ett och samma ställe.
  • Kontaktyta till underentreprenörer i alla led på byggarbetsplatserna, möjlighet att informera om och få acceptans på villkor från samtliga leverantörer i alla led.
  • Rapportverktyg för uppföljning och redovisning av UE-kedjorna.

För platsledningen:

  • Minimal administrativ insats med hjälp av delegerad administration till varje UE. Entreprenörer utanför kedjan visas automatiskt via personalliggare.
  • Komplett överblick över samtliga underentreprenörer och partsförhållanden på arbetsplatsen.
  • Rapporter för att redovisa UE-kedjan.

För entreprenören:

  • Enkel registrering och administration i den digitala UE-portalen.
  • Överblick över vilka entreprenörer ”mina” underentreprenörer anlitar på byggarbetsplatsen.
  • Ökad säkerhet och trygga arbetsförhållanden för mina anställda på byggarbetsplatsen.

För byggarbetaren:

En säkrare arbetsmiljö och ökad effektivitet på byggarbetsplatsen.

Komplett UE-kedja i 3 enkla steg

1. Huvudentreprenören registrerar vilka underentreprenörer som anlitas i första led i Infobric Ease.

2. Varje underentreprenör får en inbjudan till UE-portalen där de bekräftar partsförhållandet. Om entreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer registrerar de företagen i portalen och bjuder in administratörer i nästa led.

3. I Infobric Ease får ansvarig på arbetsplatsen komplett överblick och ser när nya företag läggs till i UE-kedjan.

Kom igång med UE-kedja i Ease

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.