Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Welcome
to a world
of Ease.

Alla projekt där människor, material och utrustning samspelar har utmaningar. Vi har bestämt oss för att göra dem så små vi kan. Med våra digitala tjänster blir administrationen smidig, så att säkerheten och effektiviteten kan öka. I vårt flexibla erbjudande väljer du de tjänster du behöver. Varken fler eller färre.

Våra tjänsteområden i Sverige.

Construction – Smidig kontroll av närvaro, access och leverantörskedjan.

Tillgänglighet får inte betyda lägre säkerhet. Ease Construction ger dig full kontroll på vilka som befinner sig på din arbetsplats och möjligheten att styra vilka behörigheter de har. Den digitala plattformen ger enkel access, smidig hantering av personalliggare och inpassering samt en komplett överblick över leverantörskedjan.

Fleet – Vi hjälper dig hålla koll på alla detaljer som rör dina fordon, maskiner och verktyg.

Ease Fleet hjälper dig att hålla koll på alla detaljer som rör dina fordon, maskiner och verktyg. Från service- och produktionsdata till analys och underlag för reseräkning. De automatiserade tjänsterna ger dig allt stöd du behöver för att använda dina resurser fullt ut, oavsett hur stor din fordonsflotta är.

Vår vision.

Vara en vital byggsten i ett hållbart samhällsbyggande.

Fleet

Accelerera företagets miljö- och kvalitetsarbete med Integrerad fordonspark

Det blir allt mer komplext att äga och administrera en större fordonspark. Ny teknik, nya regler och nya typer av drivmedel gör att kostnaderna skenar iväg. Genom att byta ut det traditionella arbetssättet till en digital fordonsplattform, där alla typer av fordon, maskiner och verktyg finns samlade i ett enda system har du mycket att vinna. Med Fleet blir utvecklingsarbetet enklare och mer effektivt, när avgränsning, datainsamling och stora delar av analysen redan sker automatiskt i plattformen.

Construction

Ny digital tjänst för att hantera kompetenser

Genom fokuskompetenser i Ease Construction kan byggföretag styra och följa upp kompetenskrav på sina arbetsplatser. Tjänsten möjliggör för våra kunder att digitalt följa upp att kompetenskrav efterlevs och varningsnivåer för fokuskompetenser som anges för varje arbetsplats visas i realtid i tjänsten.

Om koncernen.

Infobric Group är en nordisk digitaliserings-partner för ett hållbart samhälls-byggande.

Vi tillhandahåller en verktygslåda av nyckelfärdiga tjänster som är redo att integreras i våra kunders digitala ekosystem. Vår mission är att skapa socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, där de tjänster vi levererar gör jobbet säkrare och enklare för hundratusentals människor varje dag. Samtidigt som vi bidrar till sund konkurrens mellan företag. Infobric ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.

Kontakta oss.

 Infobric Group

+46 (0)36-34 03 02

info@infobric.se

Back to store
Close