Lösningar

Hur ser din byggarbetsplats ut?

Oavsett hur din byggarbetsplats ser ut och vilka förutsättningar som finns är Infobric en enkel och säker lösning för att hålla kolla på närvaron och uppfylla lagkraven på elektronisk personalliggare.

Inhägnad byggarbetsplats

På en inhägnad byggarbetsplats används ofta en grind för inpassering, till exempel en rotationsgrind. Via grinden är det enkelt att skapa en säker inpasseringskontroll och närvaroregistrering. Om det finns etablering utanför inhägnaden kan en regbox monteras i anslutning till den. Då ser du till att alla på byggarbetsplatsen snabbt och smidigt kan registrera sin närvaro.

Grindar och regbox är kopplade till en och samma webbtjänst – Infobric Ease – där du kan administrera din personalliggare och enkelt få åtkomst till det underlag som Skatteverket efterfrågar.

I den här lösningen ingår:

Jag vill veta mer om den här lösningen

Öppen byggarbetsplats

På en öppen byggarbetsplats där det saknas en naturlig passage för ankomst och utgång behöver närvaroregistreringen vara lättillgänglig för de som arbetar på byggarbetsplatsen.

Med en regbox monterad på en central plats på byggarbetsplatsen blir det enkelt att registrera sig. Regboxen behöver ingen fast installation. Skruva upp den på väggen och sätt i kontakten så är du igång. Via webbtjänsten Infobric Ease får du full överblick på vilka som befinner sig på din byggarbetsplats.

I den här lösningen ingår:

Jag vill veta mer om den här lösningen

Geografiskt spridd byggarbetsplats

Regboxen en smidig lösning för närvaroregistrering på byggarbetsplatser som är spridda geografiskt, till exempel vid byggnation av broar och vindkraftparker eller väganläggning. Ett vanligt vägguttag och täckning för mobilnätet är allt som behövs.

För en helt mobil lösning kan personalen registrera närvaro i sin smarttelefon, med appen Ease CheckIn. Allt kopplas samman i webbtjänsten Infobric Ease, där du hanterar din personalliggare och har full koll på närvaron på byggarbetsplatsen. Du behöver inte ens själv vara på plats.

I den här lösningen ingår:

Jag vill veta mer om den här lösningen

Byggservice

Regboxen eller mobilappen Ease CheckIn är enkla och mobila lösningar när personalen jobbar på flera olika byggarbetsplatser, kanske till och med under ett och samma arbetspass. Regboxen behöver enbart ett vanligt vägguttag och mobiltäckning och behöver inte monteras. Med mobilappen registrerar personalen närvaro i en smarttelefon.

Det går att aktivera automatisk tilläggning på både regboxen och i mobilappen, så att personerna automatiskt läggs till i personalliggaren när de checkar in på arbetsplatsen första gången. Då behöver inte någon ansvarig vara på plats för att registrera in personer i liggaren.

Du har åtkomst till din personalliggare i webbtjänsten Infobric Ease. Via en inloggning får du snabbt, utan att själv vara på plats, koll på vilka som befinner sig på arbetsplatsen och kan ta fram det underlag som Skatteverket efterfrågar.

I den här lösningen ingår:

Jag vill veta mer om den här lösningen

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.