Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Vilka har nytta av en elektronisk körjournal?

Att se effekten av en elektronisk körjournal för företagets förare är rätt enkel. Ingen mer manuell hantering av körjournaler som tar onödig tid, är omständligt och osäkert. Men idag är en elektronisk körjournal så mycket mer och fungerar som ett stöd för flera led i verksamheten. 

 

Ett begrepp som ofta används är fleet management. Det är summan av  alla de funktioner som du kan komma gång med när den elektroniska körjournalsenheten börjat registrera fordonsdata från bilens OBD-uttag. Vi ger exempel!

 

kollegor diskuterar körbeteende

Vilka har nytta av en elektronisk körjournal?

Flera led i verksamheten

Ett fleet managementsystem kan fungera som ett stödverktyg för flera led i

verksamheten. Den data som den elektroniska körjournalen samlar in,

kan användas för att till exempel kvalitetssäkra arbetet eller fungera som

fakturaunderlag. Här är några exempel på roller i företaget som kan dra nytta av den data som Infobric Fleet kan hjälpa ditt företag att samla in.

Företagets VD kan tryggt veta att Skatteverkets krav på körjournaler följs och behöver inte oroa sig för någon skattesmäll. Hen kan också ta del av digitala rapporter över fordonsparkens användning och kostnader. Att kunna följa upp TCO, total cost of ownership gör så att företaget kan ta välgrundade beslut kring inköp och effektivisering.

 

Arbets- och projektledaren kan följa och dirigera dagens arbete via kartbilden i systemet. Eftersom att det syns var medarbetarna har varit så blir det enkelt att kvalitetssäkra att jobbet har utförts. Med positionsdatan kan även fakturering förenklas och projektplatser sättas upp för automatisk tidsregistrering.

 

Fordon- eller vagnparksansvarig kan se hela fordonsparkens service- och besiktningsstatus digitalt. Systemet skickar även automatiskt ut mail till förarna när ett service- eller besiktningsärende har blivit bokat. Via systemet går det också att se nyttjandegrad, slitage och bränsleförbrukning på alla fordon och jämföra mellan olika enheter.

 

Ekonomi och löneansvarig får smidigt in verksamhetens reseräkning, trängselskattspassager och andra relaterade fordonskostnader helt digitalt. Vid månadsslut blir det enkelt att betala ut rätt lön och milersättning. Att få koll på TCO, fordonsparkens faktiska kostnader, ger er möjlighet att upptäcka vilka fordon som passar verksamheten bäst och är mest ekonomiska.

 

Arbets- och projektledaren kan följa och dirigera dagens arbete via kartbilden i systemet.

Ring oss direkt på 0589-123 76 för att veta mer eller boka en webbdemo direkt.

Back to store
Stäng