Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Sveriges mest uppkopplade kommun

Arboga är med sina 14 000 invånare en mindre kommun i hjärtat av Sverige, men trots det sticker dom ut med den digitala satsningen kommunen har gjort under de senaste tio åren. Idag arbetar kommunen för fullt med sensorstyrd gatljushantering, en uppkopplad bilpool och avancerade kontrollsystem för kommunens snöröjning.

Sveriges mest uppkopplade kommun

Erfaren i branschen

Att Infobric huserar i kommunen har så klart satt sina spår – tillsammans har vi skapat en vision om hur framtidens kommuner kan fungera. Vi bjuder in Michael Grund, trafik och gatutekniker på Trafik- och gatuenheten, Arboga Kommun, på en kopp kaffe och pratar dåtid, nutid och framtid.

 

 

Du kan väl berätta lite om dig själv, som vi har förstått det så har du varit med en rätt länge i branschen?

 

 

Michael Grund (MG): Ja det stämmer, jag fick anställning på kommunen redan 77, och sedan 87 har jag jobbat som arbetsledare. I dagsläget jobbar jag på rådhuset och hanterar bland annat frågor som rör trafik och gator i kommunen. Eftersom att jag jobbat så länge i samma område men med flera olika saker, fungerar jag också som en slags kunskapsbank.

Kommunens sensorstyrda belysning med GSM-teknik implementerades faktiskt i ett enda svep. Snabbt gick det.

– Michael Grund, Trafik och gatutekniker, Arboga kommun

 

Stort digitaliseringstänk

Ni har ju varit ganska aktiva i ert digitaliseringsarbete, hur kom du först i kontakt med uppkopplade kommunresurser?

 

 

Michael Grund: Oj, jag minns faktiskt inte riktigt. Det var antingen snöröjningsuppföljning eller belysningen som först kom in i bilden. Båda implementationerna skedde ganska snabbt. Kommunens sensorstyrda belysning med GSM-teknik implementerades faktiskt i ett enda svep. Snabbt gick det.

 

Infobric erbjuder ju förutom belysningskontroll en hel del fordonstjänster, hur ser

 

Arbogas totala fordons och maskin-innehav ut idag?

 

 

Michael Grund: Totalt är det 90 maskiner och fordon, fördelat på personbilar, flakbilar, gräsklippare och större maskiner såsom traktorer, lastbil och lastmaskiner. Förutom det så tar vi in entreprenörer för både snöhanteringen och grönyteskötseln. När det kommer personbilarna är det framför allt poolbilarna vi har uppkopplade med Infobric Fleet. Detta ger administratören ett enkelt verktyg för att kunna intern debitera olika avdelningar, utan att behöva springa och leta manuella körjournaler.

Digitaliserad snöröjningsuppföljning 

Vart upplever du att mest nytta skapas idag av er satsning med att digitalisera kommunen?

 

 

MG: Jag måste säga att det är snöröjningsuppföljningen. Just nu arbetar vi med att planera vinterns plogning, sandning och därefter sandupptagning. Processen bygger på digitala kartor, som varje år revideras något, rutter ska cirkulera och allmänhetens synpunkter ska vägas in. När vi har tagit beslut om önskade rutter tar vi tillsammans med Infobric fram anpassade kartor som vi förser förare och arbetsledare med

 

 

Häftigt! vad betyder detta för ert arbete med snöröjningen?

 

 

MG: Det gör det bra mycket lättare att under vinterårstiden hantera både arbetsledning och uppföljning. Vi har underlaget framför oss hela tiden, och bearbetade sträckor blir i realtid synliga på kartan som vi kan överblicka när som helst. På morgonen innan arbetsdagen börjar kan vi visuellt beskriva för hela arbetsgruppen vilka områden som behöver hanteras.

 

 

Hur gör ni då med de entreprenörer ni anlitar för att hjälpa till med väghållning under vintern?

 

 

MG: Eftersom att Infobric’s lösning finns med flera typer av installationsalternativ är detta faktiskt inte så krångligt. Våra egna maskiner utrustar vi med tracker-enheter med fast installation, medan våra entreprenörer kopplar in enheten via ciggpluggen i fordonet. Vi har med det som krav redan vid upphandlingen, vilket har fungerat jättebra. Idag har vi alltså koll på vilka vägar som blir plogade enligt schema, vi kan visuellt arbetsleda snöröjnings-gänget och vi kan ta fram tydliga underlag i både manuella loggar och automatiska GPS-rutter för att följa upp ifall halkolycka skulle hända. Utan ordentliga bevis att vägen faktiskt har sandats kan detta bli en ordentlig kostnad för kommunen som vi såklart vill undvika från första början.

Digitaliseringen ger oss en större möjlighet att kunna ge kommunens invånare en garanti på att deras vardag blir trygg och säker.

– Michael Grund, Trafik och gatutekniker, Arboga kommun

 

Säkerheten för kommuninvånare är huvuduppdraget

Vad anser du är själva huvudmålet med er digitaliseringsresa?


MG: Det är helt klart säkerheten för våra kommuninvånare. Automatisk tändning av gatljuset som lyser upp i höstmörkret, vi måste också se till att lamporna är hela, och tydlighet i vilka vägsträckor som blivit hanterade ger oss en större möjlighet att kunna ge kommunens invånare en garanti på att deras vardag blir trygg och säker.

Om Arboga Kommun

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant.

Här kan du läsa mer om Arboga Kommuns Trafik & infrastruktur

Fler tjänster från Infobric Fleet

Spåra & leda

Dina bilar, maskiner, verktyg och utrustning – allt i en sökbar och realtidsuppdaterad kartvy.

Körbeteende

Med uppföljning av körbeteende kan du öka säkerheten, minska slitaget och kapa bränslekostnader.

Förmånsbil

Förenkla för både förare och löneadministratören genom att koppla upp företagets fordon.

Back to store
Close