Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Smart underhåll = rätt underhåll vid rätt tidpunkt

Hercules Grundläggning har Nordens största maskinpark för grundläggning – och den är hårt utnyttjad. – Slitaget är stort, underhållskraven likaså. Därför är det viktigt att vi har enkla digitala lösningar för Fleet Management och arbetsorder, säger Jan-Erik Svensson, maskinchef på företaget.

Smart underhåll = rätt underhåll vid rätt tidpunkt

Slitagekontroll

Vi träffar Jan-Erik i Västerås, där Hercules har en av flera underhållplatser runt om i landet. Han pekar på en av de största maskinerna, en betongpålningsmaskin med en hammare på fem ton.   – Den här slår en miljon slag per år, säger han och ger ett exempel på den miljö där maskinerna arbetar.   Hercules Grundläggning är ett helägt dotterbolag till NCC och hyr ut maskiner till sin ägare och till externa projekt. Maskinparken består av maskiner för avancerat arbete inom pålning, stödkonstruktioner, jordförstärkning, borrning och yespecialuppdrag som grundvattensänkningar och jetinjektering. Allt som allt ett 30-tal större och tyngre maskiner, varav betongpålningsmaskinen är en.

Anpassning ger rätt förutsättningar

Sedan drygt tio år samarbetar Hercules med Infobric för lösningar inom Fleet Management och arbetsorder.

 

– Med många maskiner och många uppdrag över hela landet måste maskinparken vara uppkopplad för att vi ska få en bild över produktivitet, stilleståndstid, var en maskin befinner sig och när det är dags för service, förklarar Jan-Erik.

I Hercules maskinpark finns maskiner av många olika fabrikat. De flesta har sina egna varianter av CAN-buss (Control Area Network) för sina maskinsystem.

– Vi har tio-tolv olika maskintyper och för att kunna jämföra maskinerna vill vi att deras olika system utgår från likartade förutsättningar. Det har de, tack vare att Infobric löser många anpassningar åt oss.

Tomgångskörning är ett viktigt nyckeltal som Hercules vill ha kontroll på. Ett annat är produktionstid, en parameter som kan förbättras enligt Jan-Erik.

– Även om en del timmar går till transporter och service av maskiner så finns möjlighet att öka produktionstid som vi inte utnyttjar. Det måste vi utveckla.

Vi kan arbeta proaktivt, för vi vet ju vad som ska ske innan det händer. Det är smart underhåll.

– Jan-Erik Svensson, Hercules

Arbetsorder via mobilen

För arbetsorder har alla Hercules mekaniker en app i sina mobiler.

– Via den kan alla se vilka serviceuppdrag som är prioriterade och med ett klick kan en mekaniker ”tacka ja” till uppdrag. När det är klart rapporterar han hur lång tid uppdraget har tagit och svarar också på frågor om vad som orsakat åtgärden och om det var en oplanerad åtgärd. Det här finns sedan årsskiftet, och var tredje månad tittar vi igenom det oplanerade underhållet och andra uppdrag internt, säger Jan-Erik.

– Via appen har mekanikerna även tillgång till information om motortimmar, planerad och avslutade åtgärder, serviceschema, köranvisning till maskinen med mera. Dessutom kan man skriva in info om reservdelsbeställningar, när delarna är skickade och planerad leveranstid i en arbetsorder. Man kan också dokumentera i arbetsordern med bilder före/efter en reparation.

Mekanikern Roger Linder är nöjd med hur appen har utvecklats:

– Den har blivit bättre överlag och är ett bra verktyg för mig i det dagliga arbetet. Jag använder den fortlöpande, lägger arbetsorder och rapporterar anledningen till stillestånd med hjälp av olika kategorier. Appen ger mig också möjlighet att titta på avslutade ärenden, på det viset kan jag arbeta förebyggande.

 

 

 

App för underhåll och daglig tillsyn?

Jan-Erik Svensson är givetvis medveten om att all information och dokumentation kring en maskin kommer att fortsätta vara digital, och att nivån på digitaliseringen kommer att öka.

 

– Den kommer bland annat att involvera maskinistens arbetsmiljö, daglig tillsyn, maskintimmar för varje enskild förare och andra kontrollfunktioner. Jag tycker att det borde finnas en app för daglig tillsyn, för den sker inte alltid som det är nu. Jag vill också driva frågan om en app för underhåll, att det automatiskt följer med en sådan när vi köper en ny maskin. Med en sådan app som är kopplad till maskinens dator kan maskinisten utföra rätt underhåll vid rätt tidpunkt. Vi kan arbeta proaktivt, för vi vet ju vad som ska ske innan det händer. Det är smart underhåll.

Om Hercules

Hercules är ett av Nordens ledande grundläggningsföretag. Med hjälp av metoder som pålning, stödkonstruktioner, grundförstärkning och armering hjälper de deras kunder att lägga grunden till framtidens byggnader och anläggningar.


Herculeskoncernen ingår idag i NCC Industry. År 2018 hade de runt 360 anställda och en omsättning på cirka 1,4 miljarder SEK.

Fler tjänster.

Verktygshantering

Digital verktygshantering.

En komplett lösning för all din utrustning. Samla alla dina maskiner, verktyg och tillgångar på vår digitala plattform och få mer kontroll, bättre överblick och ökad effektivitet i din hantering.

Maskinhantering & Telematik.

Med Infobrics lösningar för maskiner kan du enkelt övervaka när, var och hur dina maskiner används. Effektivisera nyttjande och ekonomisk förtjänst genom att analysera data direkt från maskinerna.

Fleet management.

Koppla upp företagets fordon och förenkla för både förarna och administrationen – samtidigt som du håller dig uppdaterad om alla företagets bilar och fordonskostnader. Lösningen för era företagsbilar, förmånsbilar, transportbilar och poolbilar.

Back to store
Stäng