Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Så skriver du körjournal + mall

Så skriver du körjournal + mall

När en bil ägs av ett företag behöver ägaren kunna påvisa hur bilen har används. Det görs via en körjournal. Den används som underlag av arbetsgivaren och skatteverket för att ta beslut kring förmånsbeskattning, förmånsvärde, drivmedelsförmån, milersättning och trängselskattsavgifter. Utan en korrekt körjournal riskerar bilägandet att bli mycket dyrare för både förare och arbetsgivare.

 

Ladda ner vår körjournals mall  för Excel så är du igång på nolltid!

gratis körjournal mall och en dator med körjournal mall excel

Därför behöver du en körjournal

En körjournal kan användas till flera olika saker, men det är framförallt skatteverket och arbetsgivaren som är intresserade över hur företagets bilar har körts för att kunna ta beslut kring dessa frågor.

 

Förmånsbeskattning

För att undvika förmånsbeskattning behöver körjournalen visa att en anställd har använt bilen till privata resor vid högst 10 tillfällen eller max 100 mil under ett år. Annars blir den anställde förmånsbeskattad.

 

Förmånsvärde

Om körjournalen visar att en anställd har kört sin förmånsbil mer än 3 000 mil i tjänsten så minskar hens förmånsvärdet med 25%.

 

Drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar allt drivmedel så ska den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning. Hur mycket den anställde ska betala beror på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För körning med en privat bil betalar föraren 100% av drivmedlets marknadsvärde, men för körning med en förmånsbil betalar föraren 120% av drivmedlets marknadsvärde.

 

Milersättning

Om den anställde själv betalar för allt drivmedel kan arbetsgivaren betala ut en skattefri milersättning för de resor som är gjorda i tjänsten. Den räknas ut per körd mil och är olika beronde på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För en förmånsbil är ersättningen 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för annat drivmedel (inkl. laddhybrid). Med en privat bil är beloppet istället 18,50 kronor oavsett drivmedel. Ifall arbetsgivaren inte betalar ut någon milersättning får föraren istället göra avdrag för samma belopp i sin deklaration.

 

Trängselskattsavgifter

Om en företagsbil används privat är trängselskatt och infrastrukturavgifter en skattepliktig förmån. För att kunna veta vilka resor som gjorts privat respektive i tjänst behövs en körjournal.

Vad ska en körjournal innehålla?

En körjournal är alltså ett register över alla resor som görs med en bil. Den behöver innehålla följande:

 

• Bilens registreringsnummer

 

• Aktuellt år

 

• Datum och mätarställning vid resans start och slut

 

• Hur många kilometer den anställda kör varje resa

 

• Startadress

 

• Slutadress

 

• Ärende/syfte med resan

 

• Vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt

 

• Anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Körjournalsguiden

Vill du lära dig allt om körjournaler och digitalisering av fordonsparken? Ladda ner nya körjournalsguiden.

Manuell eller elektronisk körjournal?

Manuell körjournal

För att föra en manuell körjournal krävs inget annat än en penna, papper, mätarställning och en klocka. Det är också viktigt att veta vad en korrekt körjournal ska innehålla, annars kan det bli jobbigt om man får uppvaktning av Skatteverket. En nackdel med att föra en manuell körjournal är att det lätt kan bli svårt att hålla ordning på den och ha korrekt resedata över en längre tid. Dessutom tar det längre tid att fylla i jämfört med elektroniska körjournaler.

 

Elektronisk körjournal

Med en elektronisk körjournal sker all registrering automatiskt och med exakt resedata. Inget gissande eller höftande behövs. Du får också tillgång till mer funktioner som automatisk milersättning, trängselsavgift och smarta lösningar som underlättar ditt dagliga arbete. Läs mer om vår elektroniska körjournal här

Gratis körjournal mall

Vill du komma på banan direkt med din körjournal har vi tagit fram en färdig mall som du kan ladda ner gratis. Vår körjournalsmall kan du använda direkt i Excel eller skriva ut på papper.

Vanliga frågor och svar om körjournaler

För att föra en körjournal behöver du ett anteckningsblock, eller en körjournal mall. Därefter börjar du anteckna information som: Bilens registreringsnummer, aktuellt år, datum och mätarställning vid resans start och slut, hur många kilometer den anställda kör varje resa, startadress, slutadress, ärende/syfte med resan, vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt, anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är viktigt att hålla körjournalen uppdaterad och att den är tillgänglig vid eventuella kontroller.

Om du inte har en körjournal kan det leda till problem vid eventuella kontroller av dina kör- och restid. Det kan också innebära svårigheter att bevisa att du har kört inom de gränser som är tillåtna enligt arbetstidslagen eller andra förordningar. Dessutom kan det påverka din skattebefrielse för körkostnader och det kan göra det svårt att få ersättning från försäkringsbolaget vid skador på bilen. Det är därför viktigt att ha en körjournal och att den är korrekt och uppdaterad.

Back to store
Stäng