Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Så skriver du körjournal + mall

Så skriver du körjournal + mall

När en bil ägs av ett företag behöver ägaren kunna påvisa hur bilen har används. Det görs via en körjournal. Den används som underlag av arbetsgivaren och skatteverket för att ta beslut kring förmånsbeskattning, förmånsvärde, drivmedelsförmån, milersättning och trängselskattsavgifter. Utan en korrekt körjournal riskerar bilägandet att bli mycket dyrare för både förare och arbetsgivare. Ladda ner vår gratismall lite längre ned på sidan!

Därför behöver du en körjournal

En körjournal kan användas till flera olika saker, men det är framförallt skatteverket och arbetsgivaren som är intresserade över hur företagets bilar har körts för att kunna ta beslut kring dessa frågor.

Förmånsbeskattning

För att undvika förmånsbeskattning behöver körjournalen visa att en anställd har använt bilen till privata resor vid högst 10 tillfällen eller max 100 mil under ett år. Annars blir den anställde förmånsbeskattad.

Förmånsvärde

Om körjournalen visar att en anställd har kört sin förmånsbil mer än 3 000 mil i tjänsten så minskar hens förmånsvärdet med 25%.

Drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar allt drivmedel så ska den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning. Hur mycket den anställde ska betala beror på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För körning med en privat bil betalar föraren 100% av drivmedlets marknadsvärde, men för körning med en förmånsbil betalar föraren 120% av drivmedlets marknadsvärde.

Milersättning

Om den anställde själv betalar för allt drivmedel kan arbetsgivaren betala ut en skattefri milersättning för de resor som är gjorda i tjänsten. Den räknas ut per körd mil och är olika beronde på om hen använt en privat- eller förmånsbil. För en förmånsbil är ersättningen 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för annat drivmedel (inkl. laddhybrid). Med en privat bil är beloppet istället 18,50 kronor oavsett drivmedel. Ifall arbetsgivaren inte betalar ut någon milersättning får föraren istället göra avdrag för samma belopp i sin deklaration.

Trängselskattsavgifter

Om en företagsbil används privat är trängselskatt och infrastrukturavgifter en skattepliktig förmån. För att kunna veta vilka resor som gjorts privat respektive i tjänst behövs en körjournal.

Så skriver du körjournal

En körjournal är alltså ett register över alla resor som görs med en bil. Den behöver innehållla följande:

 

• Bilens registreringsnummer

• Aktuellt år

• Datum och mätarställning vid resans start och slut

• Hur många kilometer den anställda kör varje resa

• Startadress

• Slutadress

• Ärende/syfte med resan

• Vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt

• Anteckningar om bilförare och tankning med mera.

 

Ladda ner

Kostnadsfri körjournalsmall

Ladda ner vår gratis körjournalsmall som du kan använda i Excel eller skriva ut på papper. Om du blir trött på att skriva en manuell körjournal kan du läsa mer om vår automatiska körjournal här.

Jag godkänner Integritetspolicyn


Manuell eller automatisk körjournal

Det går att välja själv hur man vill föra sin körjournal, antingen manuellt eller automatiskt. En manuell körjournal skrivs med papper och penna eller digitalt i till exempel ett excelark. En automatisk körjournal får man ifall man använder sig av en så kallad ”elektronisk körjournal”. Då installeras en GPS-enhet i bilen som registrerar alla uppgifter vid start och stop. 

Har du fler funderingar kring körjournaler så kan du alltid kontakta oss eller ladda ner vår körjournalshandbok. Trevlig resa!

Vanliga frågor och svar

Generellt ska körjournal föras för alla företagsägda lätta fordon där de anställda har rätt att nyttja dessa. I lagtexten finns dock inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån, drivmedelsförmån och trängselskatt. Det är viktigt att körjournalen förs löpande.

 

• bilens registreringsnummer

• aktuellt år

• datum och mätarställning vid resans start och slut

• hur många kilometer den anställda kör varje resa

• Startadress

• Slutadress

• ärende/syfte med resan

• vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt

• anteckningar om bilförare och tankning med mera.

I lagen finns inget krav på körjournal. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter till Skatteverket själv. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån.

All kördata lagras antingen internt i enheten eller skickas löpande in till leverantörens webbserver. Föraren behöver i regel inte göra något alls utom i de fall där man behöver välja om resan varit privat eller tjänst. Detta kan oftast väljas genom tidsfilter, mobilapplikation, fysisk knapp i fordonet eller via programvaran på datorn. I de flesta system kan föraren även komplettera resorna med syften, projektnummer samt slutligen attestera dessa.

Infobrics Körjournal & Trängselskattstjänst kostar fr. 169:- per fordon och månad. Vår produkt går sedan att bygga på med de delar du faktiskt har nytta av, exempelvis realtidsuppdaterad karta.

En smart elektronisk körjournal skickar data kontinuerligt via mobilnätet. Därför behövs ett avancerat underliggande system av SIM-kort, abonnemang, serverutrustning och hantering av stora mängder data om dina fordon. Alla dessa delar finns inbakat i priset när du handlar av Infobric Fleet.

Back to store
Close