Tracking codes unloaded

Inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer information om kakorna här.

Så använder vi kakor

På Infobric.com använder vi och våra samarbetspartners kakor bland annat för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik).

Du kan själv ställa in vilka kakor som får sparas genom att redigerar dina inställningar. Om du accepterar alla kakor är det bara att klicka på “godkänn”. Läs här för mer information om vår användning av kakor.

Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

En guldgruva för Epiroc och deras kunder

För Epiroc innebär telematiklösningar både service till kunden och möjligheter till ökade intäkter.

 

– Om vi skulle använda telematik fullt ut som verktyg för att accelerera vår reservdelsförsäljning skulle utvecklingen bli enorm, säger Oscar Lundhede, Product Manager Technology Products MRS.

En guldgruva för Epiroc och deras kunder

Telematiken skapar ett win/win-förhållande

Epiroc Rock Drills AB är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco och arbetar med kunder inom områdena gruv, infrastruktur och naturtillgångar. Företaget utvecklar, producerar och levererar borriggar, bergbrytningsmaskiner, underjordslastare, dumprar, med mera över hela världen.

 

– Alla våra maskiner är utrustade med telematiklösningar och kan därmed övervakas. Information från maskinen samlas in, jämförs och kommuniceras, säger Oscar Lundhede.

 

– Det här är positivt både för kunden och för oss. Kunden får kontroll på sin flotta och kan använda informationen till att köra maskinerna så effektivt som möjligt. Vi får kontroll på de maskiner vi har levererat och kan göra kunden uppmärksam på att det snart är dags för service och att vissa delar behöver bytas. Det blir ett win/win-förhållande där stilleståndstiden för maskinen minimeras och vi får intäkter från reservdelsförsäljning.

 

Alla våra maskiner är utrustade med telematiklösningar och kan därmed övervakas. Information från maskinen samlas in, jämförs och kommuniceras.

– Oscar Lundhede, Product Manager Technology Products MRS

 

Nära samarbete med Infobric Fleet

Epiroc har samarbetat med Infobric Fleet sedan 2003.

– Flera av Infobric Fleet’s olika telematikverktyg finns i våra maskiner och ingår i vår egen telematiklösning, Certiq. Det är bra produkter och modulerna håller väldigt länge, även i de tuffa miljöer där våra maskiner finns. Själva ”lådan” ska certifieras, och även där får vi hjälp av Infobric Fleet, förklarar Oscar.

Lukas Ivarsson är affärsområdesansvarig för OEM på Infobric Fleet:

– Epiroc är en viktig kund som ställer oss på prov. Vi jobbar mycket med anpassningar, till exempel av webbinterface, och arbetar nära ihop med Epirocs telematikteam. Lösningarna är ofta satellitbaserade, eftersom tekniken måste fungera både ovan och under jord. Vi levererar den kompetens Epiroc kräver och behöver för att deras maskiner världen över ska prestera optimalt.

”High end”-produkter med stor potential

 

Telematik blir allt större på Epirocs globala marknad. Efterfrågan ökar i takt med att kunderna inser vilken nytta de har av att maskinerna ”pratar”. Det här betyder förstås att de tekniska kraven på verktyg och lösningar ökar.

– Telematik är ett ”high-end”-område med produkter som måste kunna prata alla digitala språk och anpassas till Bluetooth, wifi och annan trådlös teknik. Vi tillhandahåller den tekniken i våra maskiner, sedan är det en annan sak om kunden använder den. Alla gör inte det ännu, och vi behöver öka förståelsen för telematikens möjligheter för att vi och våra kunder ska kunna utnyttja den fulla potentialen.

Epirocs globala kundbas består i dagsläget av nära 450 kunder och nästan 1 200 maskiner.

– Målet är att våra säljbolag ska nå alla våra kunder under ett år och bland annat kommunicera fördelarna med telematik, säger Oscar Lundhede.

Med telematiken ger vi kunderna verktyg så de kan analysera hur deras flottor mår. Det innebär att de kan förbättra sina processflöden, vilket i slutänden betyder att produktionen blir kostnadseffektiv och mer lönsam.

– Oscar Lundhede, Product Manager Technology Products MRS

 

Förbättrade processflöden ger ökad lönsamhet

Via sin telematiklösning samlar Epiroc in antalet motortimmar och pumptimmar från varje maskin.

– Med den informationen som grund kan vi driva kampanjer på till exempel slitdelar. Efter sex-sju år, det vill säga när maskinen når sin medelålder, vet vi att vissa delar måste bytas ut. Utifrån data kan vi flagga för detta och erbjuda reservdelar i god tid innan arbetet måste ske.

Vissa kunder behöver mer information än andra. Hälften av Epirocs ovanjordsdriggar ägs av enmansföretag.

De behöver information om sin specifika maskin och hur den presterar. Företag med flera maskiner behöver kunna jämföra maskiner med varandra. Varför presterar den bättre än den? Varför har en maskin mer stilleståndstid än en annan? Det är några frågor som fakta från telematiken ger svar på.

Övervakning och Fleet Management med hjälp av telematik har ett stort värde för Epiroc och deras kunder. Ineffektiva och stillastående maskiner kostar stora pengar.

– Med telematiken ger vi kunderna verktyg så de kan analysera hur deras flottor mår. Det innebär att de kan förbättra sina processflöden, vilket i slutänden betyder att produktionen blir kostnadseffektiv och mer lönsam, säger Oscar Lundhede.

Om Epiroc

Epiroc AB är ett svenskt verkstadsföretag, som bildades 2018 när det knoppades av från Atlas Copco och delades ut till Atlas Copcos aktieägare och noterades på Stockholmsbörsen.

 

Epiroc har huvudkontor i Stockholm och tillverkar utrustning för gruv- och infrastrukturindustrierna.

 

Produktion sker huvudsakligen i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. I Sverige finns fabriker i bland andra Örebro, Fagersta och Kalmar.

Fler tjänster från Infobric Fleet

Spåra & leda

Dina bilar, maskiner, verktyg och utrustning – allt i en sökbar och realtidsuppdaterad kartvy.

Körbeteende

Med uppföljning av körbeteende kan du öka säkerheten, minska slitaget och kapa bränslekostnader.

Förmånsbil

Förenkla för både förare och löneadministratören genom att koppla upp företagets fordon.

Back to store
Close