Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

En finansieringspartners syn på bilpolicy

En finansieringspartners syn på bilpolicy

Hur kan ett företag bäst samarbeta med sin finansieringspartner när det gäller företagets bilpolicy, och vilka trender ser vi för framtiden? Vi vände oss till Johan Sjögren, Key Account Manager på Volkswagen Finans Sverige, för att få en inblick i dessa frågor.

Hej Johan, kan du berätta lite mer om Volkswagen Finans Sverige och vad du gör där?

Volkswagen Finans Sverige är ett ledande finansieringsbolag med 275 000 leasing- och avbetalningskontrakt. Jag arbetar inom affärsområdet Fleet, där vi administrerar 22 000 bilar och erbjuder en rad tjänster som finansiell och operationell leasing, biladministration, försäkring, och serviceavtal. Vårt samarbete sträcker sig till 95-98% av alla återförsäljare, vilket gör Fleet-affären till ett fokuserat och spännande tillväxtområde. Idag hanterar jag företagets största kunder, med fokus på de som har fler än 200 bilar.

Johan står framför sin Volkswagen

Hur arbetar ni med bilpolicys tillsammans med era kunder?

Absolut, jag arbetar nära mina kunder och bilpolicy är något som de flesta företag idag är mycket intresserade av. Om vi ser tillbaka 10 år i tiden, hade företag en enkel bilpolicy: välj en bil för 7,5 prisbasbelopp, som ska användas i 36 månader. Men idag har vi olika typer av drivmedel. Vi har elbilar och laddhybrider, som kanske är lite dyrare i inköpspris, men å andra sidan har de vissa kostnadskomponenter som är mycket mer attraktiva än traditionellt drivna bilar.

Jag tänker särskilt på fordonskatt och servicekostnader, och lägre sociala avgifter på förmånsvärdet eftersom dessa bilar har ett reducerat förmånsvärde. Det innebär att en elbil som kanske kostar 650 000 har samma totala ägandekostnad (TCO) som en fossildriven bil för 375 000 kronor. Detta gör det intressant, eftersom det stimulerar till bilar som släpper ut mindre och styr mot en övergång som är bättre för klimatet och miljön i Sverige.

Även om klimatbonusen har försvunnit kan man fortfarande göra en lönsam kalkyl med en el- eller laddhybrid. Det är mycket viktigt att företag arbetar med en TCO-baserad bilpolicy. Om du har en kostnadsbegränsning vid inköp, kommer du aldrig att kunna inkludera dessa typer av bilar i din bilpolicy. Detta är väldigt viktigt för företagen för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda olika modeller och drivmedelstyper. Samtidigt måste företaget ha kontroll över sina fordonskostnader genom TCO-gränser och liknande.

Även om klimatbonusen har försvunnit kan man fortfarande göra en lönsam kalkyl med en el- eller laddhybrid.

Så man ska inte stirra sig blind på inköpspriser, utan tänka TCO istället?

Ja, definitivt. Det har lett till att företag har större valmöjlighet att överväga andra märken, med tanke på faktorer som restvärdesnivåer och servicekostnader. Det gör att företag kan erbjuda en mer attraktiv portfölj till sina anställda, vilka ofta bryr sig mycket om deras bilar. Det är viktigt att kunna tillgodose dessa önskemål inom rimliga gränser.

 

De senaste två åren har sett många förändringar och justeringar i bilbranschen. Det var klimatbonusen som varierade från 70 000 till 50 000, och nu finns det ingen klimatbonus. Nedsättning av förmånsvärdet med schablonbelopp på laddhybrider, el- och gasbilar istället för tidigare ”jämförbar bil” Vi har också sett införandet av Malus-skatten 2018. Alla dessa förändringar har bidragit till att företag behöver granska sin bilpolicy. Nedsättning av förmånsvärdet med schablonbelopp på laddhybrider, el- och gasbilar istället för tidigare ”jämförbar bil”  Vi har också sett rörelser från företag som Tesla, som radikalt sänkte sina priser tidigare i år. Detta medför konsekvenser och innebär att jag behöver diskutera med mina företag var tredje eller fjärde månad för att se till att bilpolicyn är aktuell och uppdaterad. Det är den nivån av engagemang som krävs idag.

Vill du veta mer om bilpolicys?

Ladda ner Bilpolicyguiden

Lär dig hur man skapar en långsiktig och hållbar bilpolicy. Komplett guide + färdig mall. 

Finns det något man ska tänka med sin finanspartner, om man byter av bil till exempel eller olyckor?

Det bör finnas med i bilpolicyn om lånebil vid service eller försäkringsskada. Jag får samtal om detta inte varje vecka, men ett par gånger i månaden kanske. Det är bra om detta är tydligt definierat i bilpolicyn, så att medarbetaren vet vad som gäller.

 

En aspekt som ofta glöms bort i företagens bilpolicy, och som jag anser är mycket viktig, handlar om kostnadskontroll, specifikt rörande bilvård. Till exempel, hur ofta får man tvätta bilen? En biltvätt kan idag kosta mellan 200-300 kronor, och alla rabatter och räntevillkor som företaget har förhandlat fram kan plötsligt försvinna om bilen tvättas två gånger i veckan. Detta är en detalj som sällan diskuteras i bilpolicyn, men jag anser att det är viktigt att ta med och reglera det.

 

Det är viktigt i bilpolicyn att beskriva hur hanteringen av laddning för elbilar ska gå till. Får man använda det eventuella drivmedelskortet som man har fått av företaget, eller ska man betala all laddning själv och sedan göra reseräkning? Här är en fantastisk finess med elektroniska körjournaler, där vi kan koppla ihop de körda tjänstemilen och få ut en milersättning direkt på lönen nästa månad. Det är mycket uppskattat hos kunderna, och det är så de flesta kunderna hanterar det i dagens läge.

 

Vidare, från halvårsskiftet kommer det att vara icke förmånsbelagt att ladda gratis på arbetsplatsen. Det kan vara mycket bra att i bilpolicyn skriva in vad som gäller för detta. Många företag har en laddstolpe på gården, och är det okej att du laddar din bil gratis där? Det är ändå en kostnad för företaget i form av ström, men du slipper att bli förmånsbeskattad som förare. Det är viktigt att man talar om vad som gäller.

Här rekommenderar jag företagen att titta på den operationella leasingprodukten och lämna över restvärdesansvaret till finansbolaget.

Det är även viktigt att tänka på vilken typ av finansiering företaget ska ha för sina bilar. Vi har finansiell leasing och operationell leasing, och här behöver man verkligen tänka igenom vad som passar bäst. Transportbilar med ett annat slitage kanske passar bättre för finansiell leasing. De kan ha påbyggnader, längre löptider och de används ofta på ett annat sätt än personbilar. De kanske inte heller har en dedikerad förare, vilket innebär att man kanske inte tar samma ansvar som för sin tjänstebil. Detta kan resultera i kostnader vid återlämnandet av bilen.

 

Å andra sidan, utvecklingen på elbilar går i en otrolig fart. Om man tittar på hur marknaden såg ut för tre år sedan, så var det 35-40 mils räckvidd på de bilarna som såldes då. Nu är vi uppe och pratar 70-75 mils räckvidd. Vad händer då med andrahandsvärdet på tre år gamla bilar, och även de som säljs nya idag med 42 mils räckvidd? Vad ska de ha för restvärde i förhållande till om tre år när marknaden har en hygienfaktor på 70-75 mil?

 

Här rekommenderar jag företagen att titta på den operationella leasingprodukten och lämna över restvärdesansvaret till finansbolaget. Jag tror det är relativt tryggt att göra det.

 

Och likaså tror jag, när vi tittar på löptiden på bilarna, att vi snarare bör gå mot 24 månader på personbilssidan och mot 48 månader på transportbilssidan. Efter tre år försvinner den så kallade malusskatten på en transportbil, där idag fordonsskatten kanske ligger på runt 15 -20 000 kr per år. Det fjärde året är skatten nere på 3 000, så det året blir väldigt attraktivt utan att värdeminskningen är särskilt stor. Så den optimala tidskalkylen är säkert på 48 månader för en transportbil.

Företagets hållning gällande klimatpåverkan och utsläpp från företagets totala vagnpark bör också finnas uttalat i bilpolicyn. Har man till exempel ett mål att successivt sänka utsläppen från vagnparken med 10-15%? I så fall påverkar detta vilken typ av fordon man erbjuder i bilpolicyn. Kanske är det inte längre okej att välja en dieselbil med utsläpp på 200 gram per kilometer.

 

Om medarbetaren kör och betalar allt drivmedel själv, enligt den så kallade huvudregeln, så bör man också tänka på att milersättningen höjdes vid årsskiftet. Från 6,50 resp 9,50 kronor till 12 kronor för diesel och bensin. På elbilar ligger milersättningen kvar på 9,50 kr. Ska företaget betala något extra, och i så fall vad?

 

För mig personligen, som har kört elbil i 7000 mil, fungerar det fantastiskt bra när jag är i Stockholm med omnejd. Men jag kör också mycket till Halland och Skåne, och min elbil drar 2,5 kW per mil. Om jag betalar ordinarie pris på Ionity, som är 8,70 kr per kW, så hamnar plötsligt milkostnaden på 20 kronor. Om det då är en tjänsteresa och jag får 9,50 kronor i ersättning, så är det kanske inte så roligt att köra till Göteborg på tjänsteresa. Så här behöver man titta lite på vad som är rimligt.

 

Det har också varit aktuellt de senaste två åren att avstå sin tjänstebil mot en summa pengar istället. Då är det viktigt att tala om vad man får i kompensation lönemässigt om man avstår sin bilförmån, och vad som gäller om man frånsäger sig rätten till tjänstebilen. Idag har ersättningsnivån höjts från 18,50 till 25 kronor per mil i skattefri ersättning vid tjänstekörning om det är en privat bil. Men vilken ersättningsnivå det ska vara om jag frånsäger mig min rätt till tjänstebil är också en fråga att ta med i bilpolicyn.

När det kommer till elektroniska körjournaler och frågor kring integritet, så tycker jag att företagen ska vara tydliga i sin bilpolicy. Jag har hållit på med detta länge och vet vilka diskussioner det kan vara med HR och olika avdelningar kring detta. Men vi har tagit ett beslut om det, dels för att hålla koll på mätarställningarna. Det finns en stor uppsida med detta, särskilt när det gäller transportbilar. För dessa fordon finns det oftast inget incitament att rapportera mätarställningen. Med elektroniska körjournaler kan företaget ha en mer exakt och upp till datum övervakning av användningen av företagsfordon, vilket kan hjälpa till att minska onödiga kostnader och förbättra effektiviteten. Så att vara tydlig i bilpolicyn om användningen av elektroniska körjournaler kan underlätta för både företag och anställda varje månad. För en Fleet Manager, som hanterar företagets fordonsflotta, är det ovärderligt att ha tillgång till uppdaterade mätarställningar. Tack vare tekniska lösningar, som exempelvis en puck från Infobric, kan sådana uppgifter samlas in automatiskt.

 

Om en bil, till exempel en VW Caddy, har kört 9000 mil och en annan har kört 15000 mil, så kan det vara läge att agera – kanske genom att byta ut eller omplacera fordonen. Den här typen av data ger en möjlighet att optimera användningen av fordonsparken och underlätta förvaltningen.

 

Läs mer om körjournaler och tjänster till företagsbilar

 

När det kommer till hanteringen av broavgifter och trängselskatter för tjänstebilsförare, så är det inte praktiskt att behöva notera varje enskild passage manuellt. Att sitta med en noteringsbok och skriva ner att det kostade 45 kronor att köra in till stan idag, och 27 kronor att köra ut, är oerhört tidskrävande. I dagens digitala värld vill man kunna swipa på telefonen för att hantera sådana uppgifter. Moderna lösningar bör därför finnas tillgängliga och framför allt, beskrivas i bilpolicyn, för att underlätta för förare och göra administrationen mer effektiv.

Back to store
Stäng