Tracking codes unloaded

Inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer information om kakorna här.

Så använder vi kakor

På Infobric.com använder vi och våra samarbetspartners kakor bland annat för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik).

Du kan själv ställa in vilka kakor som får sparas genom att redigerar dina inställningar. Om du accepterar alla kakor är det bara att klicka på “godkänn”. Läs här för mer information om vår användning av kakor.

Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Används servicebilarna utanför arbetstid?

Servicebilar som felaktigt används till privata resor kan bli dyrt för både förare och arbetsgivare. Trots detta så är det många som använder företagets servicebilar utanför arbetstid. Det kan handla om bristande information kring exakt hur regelverket ser ut, att förarna inte känner något ansvar för de fordon som företaget äger eller att förarna inte känner till konsekvenserna – både för sig själv och för företaget.

Används servicebilarna utanför arbetstid?

Tjänstebil – ett samlingsbegrepp som förvirrar

I vardagligt tal brukar begreppet Tjänstebil användas för både bilar som endast ska användas i tjänsten och förmånsbilar. Men enligt skatteverket är det det förstnämna som gäller. Dvs – En tjänstebil är avsedd att enbart använda i tjänsten. Vi på Infobric Fleet har valt att kalla det företagsbil och förmånsbil, för att skilja begreppen och göra det tydligt vad vi menar.

 

Så får en företagsbil faktiskt användas

 

En företagsbil ska främst användas för resor i tjänst, till skillnad från en förmånsbil. Den får dock användas för privat körning i ringa omfattning – högst 10 tillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Om detta överskrids så kommer föraren att bli skyldig att betala förmånsskatt och arbetsgivaren arbetsgivaravgifter vid en granskning från Skatteverket. Tänk på att resor mellan bostaden och jobbet liksom hemresor på helger från annan ort normalt räknas som privata resor.

 

 

Om du istället är förmånsbilstagare kan det också vara viktigt att hålla koll på hur många mil du åker i tjänst respektive privat – Kör du 3 000 mil eller mer i tjänsten under kalenderåret har du möjlighet att få 25% lägre förmånsvärde.

 

 

Så motverkar du privatresor

 

För att motverka att din personal brukar tjänstebilarna privat är det viktigt att informera om vilka regler som gäller och de konsekvenser som ett missbruk kan leda till. 

 

Företagets bilpolicy bör därför innehålla ett avsnitt som riktar sig direkt till föraren, med information från Skatteverket och räkneexempel på förmånsbeskattning. Behöver du mer hjälp med att utforma en bilpolicy? Ladda ner vår guide som hjälper dig komma igång.

 

Digitala verktyg kan också användas. Det leder ofta också till att föraren känner ett större ansvar för hur fordonen brukas, då företaget visar framfötterna kring sin fordonshantering. Genom att applicera ett arbetstidsfilter på en elektronisk körjournal kan både förare och arbetsgivare få en notis när en bil brukas utanför arbetstid.

 

Vill du veta mer om fordonshantering? Delta på vårt lanseringsevent av Ease Fleet.

 

 

Ring oss direkt på 0589-123 76 för att veta mer.

Back to store
Close