Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

”Vi kan enklare hålla koll och omgående få indikationer vid avvikelser eller förhöjda risker.”

”Vi kan enklare hålla koll och omgående få indikationer vid avvikelser eller förhöjda risker.”

Byggbranschen påverkas starkt av världsläget just nu, kanske mer än någon annan bransch. En kombination av höga byggkostnader, energikris, stigande inflation och utbudsstörningar leder till ekonomisk osäkerhet, enligt en färsk analys från Prognoscentret. Företag riskerar att gå i konkurs samtidigt som en osäker omvärld kan leda till att fusk och osund konkurrens ute på byggarbetsplatser ökar.

Det rådande världsläget och dess konsekvenser på den svenska byggmarknaden gör det allt viktigare att hålla koll på sina underleverantörer och säkerställa att de når upp till krav på bland annat ekonomi, arbetsgivaravgifter och kollektivavtal. Ett grundläggande problem i branschen handlar dock om brist på möjligheter att säkerställa att regelverk följs. Det har länge saknats relevanta verktyg för att kontrollera alla parter i de komplexa leverantörshierarkier som uppstår i byggprojekt. Långa leverantörskedjor gör det både svårt och tidskrävande att kontrollera alla aktörer. Detta har bidragit till att byggbranschen sedan länge varit hårt drabbat av fusk och oseriösa aktörer.

Ann-Sofie Ring, HR och Arbetsmiljösamordnare, arbetar med interna rutiner och processer på Tida Byggpartner för att tillsammans med sina medarbetare hitta effektiva arbetsmetoder, verktyg och hjälpmedel. Sedan starten årsskiftet 2019/2020 har de använt flera av Infobrics lösningar i sitt dagliga arbete.

Ann-Sofie Ring, Tida Byggpartner. Foto: Privat

– Vi ser flera fördelar med att använda Infobric i våra projekt. Vi har ett modernt och digitalt verktyg som hjälper oss i vårt dagliga arbete med att leva upp till gällande lagkrav samt hålla koll och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Systemet sparar tid för våra produktionsledare och är ett bra stöd för vår inköpsavdelning. Vi har alltid fått ett bra bemötande och hög service av Infobrics medarbetare.

Vi har ett modernt och digitalt verktyg som hjälper oss i vårt dagliga arbete med att leva upp till gällande lagkrav samt hålla koll och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

– Ann-Sofie Ring, Tida Byggpartner

Tjänsten Leverantörsuppföljning är ett av de verktyg de använder sig av. Med digital leverantörsuppföljning kan de enkelt och löpande säkerställa att deras samarbetspartners följer gällande lagar och regler de själva satt upp. 

–  Den ger oss en bra bild över våra samarbetspartners, både när det kommer till de ekonomiska förehavandena men även en koll på att de arbetar enligt justa villkor. Det hjälper ju oss att i förlängningen stärka vårt varumärke.

Sedan en tid tillbaka använder de tjänsten på bred front bland sina projekt. Vid uppstarten fick de en onboarding och en personlig kontakt på Infobric som hjälpt till att anpassa tjänsten efter just deras behov och som finns med hela vägen för att stötta och bolla med. Ann-Sofie har fått mycket positiv feedback från kollegorna under uppstarten.

– I samband med uppstart har vi fått en mycket bra service för att komma igång med systemet. Vi har även fått löpande uppföljning och stöttning. Alla som har behov av information och genomgång av systemet har fått det. Vi låter samtliga ledare inom produktion samt inköp ha tillgång till Leverantörsuppföljningen vilket har gett bra effekt och positiva vibbar från kollegorna.

Den ger oss en bra bild över våra samarbetspartners, både när det kommer till de ekonomiska förehavandena men även en koll på att de arbetar enligt justa villkor. Det hjälper ju oss att i förlängningen stärka vårt varumärke.

– Ann-Sofie Ring, Tida Byggpartner

Genom att digitalisera hela kedjan av leverantörer och automatisera uppföljningen av varje företag får de en komplett överblick och kontroll över att samtliga underleverantörer på projektet lever upp till ställda krav, helt automatiskt. I tjänsten kan de i realtid se om något inte står helt rätt till med någon samarbetspartner, och fånga upp det direkt.

– Vi får en indikation på om verksamheten hos en samarbetspartner är svajig. Då säger systemet ifrån direkt och vi kan vidta lämpliga åtgärder. I samband med det blir det ekonomiska risktagandet mindre.

Infobrics digitala tjänster syftar till att motverka fusk och bidra till ökad välfärd och en sundare konkurrens i en utsatt bransch. Ann-Sofie menar att det är extra viktigt att hålla koll och direkt få indikationer på avvikelser i dagens rådande omvärldsläge.

– Med rådande omvärldsläget, där vi befinner oss i en inflation som sannolikt kommer påverka oss alla, samt en situation där vi inte kan ta för självklart att vi får fram material gör att vi kommer se utmaningar som rör flera områden inom vår bransch. Både vad gäller arbetskraft som jobbar enligt justa villkor, stigande ekonomiska risker samt att vi sannolikt kommer se behov att ingå i nya oprövade samarbeten. Där kommer Infobric får en stor betydelse i verksamheten. Vi kan enklare hålla koll och omgående få indikationer vid avvikelser eller förhöjda risker.

Där kommer Infobric få en stor betydelse i verksamheten. Vi kan enklare hålla koll och omgående få indikationer vid avvikelser eller förhöjda risker.

– Ann-Sofie Ring, Tida Byggpartner

Om Leverantörsuppföljning.

Transparens och kontroll i alla led på byggarbetsplatsen med digital leverantörsuppföljning. Spara tid och pengar genom att digitalisera hela kedjan av leverantörer och uppföljning och få koll dygnet runt på samtliga underleverantörer under hela projekttiden.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Infobric Construction

+46 (0)36-340302

info@infobric.se

Fortsätt handla
Stäng