Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Föranmälan

Kontakta oss

Jag godkänner Integritetspolicy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Det är känt sedan länge att byggbranschen är en utsatt bransch och det nuvarande marknadsläget bidrar till ett hårdare klimat med fler konkurser och varsel. Arbetet med att göra branschen säkrare och motverka svartarbete och arbetslivskriminalitet har pågått länge. Trots det är många oroliga för att svartarbete kommer att öka i branschen för att klara av högre kostnader i kombination med lägre efterfrågan. Detta riskerar i sin tur att resultera i bland annat fler arbetsplatsolyckor. Det blir därmed allt viktigare att säkerställa efterlevnad av krav på uppföljning och rapportering. 

Föranmälan – ett nytt verktyg för att stoppa oseriösa aktörer i byggbranschen.

Nu tar vi nästa steg för att förbättra byggbranschen och stänga ute de oseriösa företagen genom de nyutvecklade tjänsterna för föranmälan av företag och individer som nu börjar rullas ut. Föranmälan är ett processtöd som möjliggör proaktivt seriositetsarbete och att motverka fusk och osund konkurrens på byggarbetsplatsen.

Föranmälan bygger vidare på tjänsten Leverantörsuppföljning genom att man förhandsregistrerar företag som sedan genomgår en kvalificeringsprocess innan de tillåts komma till arbetsplatsen. Man kan därmed sålla bort oseriösa företag redan innan de satt sin fot på arbetsplatsen. Enbart godkända underentreprenörer är välkomna in på bygget. Huvudentreprenören slipper de onödiga kostnader som byte av en underentreprenör innebär, och kan undvika riskerna det medför att ha oseriösa aktörer i sin organisation. Entreprenörer som godkänts kontrolleras sedan löpande under byggtiden så att kraven även fortsatt efterlevs. Varje underentreprenör kan involveras i processen och ansvara för sin del av projektorganisationen.

Även individerna registreras genom Föranmälan innan de kommer till byggarbetsplatsen. Då görs en automatisk kontroll att arbetsplatsens kompetenskrav uppfylls och att giltigt ID06-kort finns. Individen kan guidas till en specifik arbetsplatsintroduktion och genomföra saknade utbildningar. Med Föranmälan säkerställs att företagen uppfyller lagar och regler och att individerna har den kompetens som krävs.

”I Norge har föranmälan och proaktiv screening av underentreprenörer tillämpats brett i många år och våra lösningar har bildat en branschstandard. Det som vi nu har gjort är att bygga en ny generation av Föranmälan, som är helt integrerad i Infobrics standardlösningar som redan finns på över 10 000 byggarbetsplatser runtom i landet.” Björn Svennenfors, CTO, Infobric Workforce

”Det är ett stort steg när vi nu introducerar nästa generation av Föranmälan på utvalda projekt”

– Björn Svennenfors, CTO Infobric Workforce

Risker kopplade till brister på kontroll och uppföljning.

Det är dyrare att göra fel. Det riskerar att bli dyrt för projektet och dessutom stora förseningar om man får in fel leverantörer på bygget. Byggindustrin skrev för en tid sedan en artikel ”Vad kostar en konkurs”, där man upplyste om oväntade kostnader som väntar om en underentreprenör går i konkurs under projektets gång. I artikeln nämner Kjell Bye på BRA Bygg att en UE-konkurs kan innebära merkostnader så stora som tio gånger större än projektvärdet. 

Risken minimeras betydligt om företag och individer genomgår en kvalificeringsprocess och blir godkända enligt arbetsplatsens krav – innan de ens kommer in på bygget. Oseriösa leverantörer hålls ute, vilket sparar både pengar och tid och ökar säkerheten på bygget. Med hjälp av Leverantörsuppföljning får du sen automatisk kontroll dygnet runt om något skulle förändras.

Föranmälan av företag och individer.

Föranmälan möjliggör proaktivt seriositetsarbete och motverkar fusk och osund konkurrens på byggarbetsplatsen genom att sålla bort oseriösa innan de ens tar steget in på arbetsplatsen.

Leverantörer ansluts till projekten och föranmäler personal och underentreprenörer som genomgår en kvalificeringsprocess. Alla företag kontrolleras enligt krav från byggherre, huvudentreprenör och branschorganisationer. Underentreprenörer i alla led kan involveras i processen och ansvara för sin del av projektorganisationen.

Personal kontrolleras automatiskt mot arbetsplatsens kompetenskrav och säkerställer att ett giltigt ID06-kort finns. Individen kan därefter guidas till en specifik arbetsplatsintroduktion och genomföra saknade utbildningar. 

Säkerställ projekt med enbart seriösa aktörer som uppfyller lagar och regler och där individerna på plats har den kompetens som krävs.

Plattform för Föranmälan

I Infobric Connect kan du bjuda in och föranmäla dina underentreprenörer där de sedan bekräftar partsförhållandet. Om entreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer registrerar de företagen i portalen och bjuder in administratörer i nästa led. Syftet med plattformen är att skapa bättre översikt över projekt och leverantörer.

Bankintiativet för ​en Hållbar Byggbransch​

Bankinitiativet Hållbar byggbransch är ett samarbete mellan svenska banker och finansiella institutioner som arbetar för att främja hållbarhet inom byggsektorn. Arbetet påbörjades hösten 2017 när bankerna fick insikt i den grova brottslighet som ökade i byggbranschen. Efter vidare undersökning fick man en större förståelse för behovet av digitala lösningar för uppföljning, kontroll och rapportering av hela leverantörskedjan.

 

En viktig del i detta är att kunna kontrollera underleverantörer i alla led för att säkerställa att leverantörerna uppfyller de krav och riktlinjer som fastställts av initiativet. Villkoren omfattar bland annat krav på kontrollsystem och projektrapporter, obligatorisk föranmälan, att alla underleverantörer betalar svensk F-skatt och arbetsgivaravgifter samt inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden. 

Transparens och kontroll i alla led.

Med leverantörsuppföljning kan både beställare, huvudentreprenör och platsledning säkerställa att alla som befinner sig på arbetsplatsen uppfyller krav så som F-skatt, arbetsgivaravgifter eller har ett skuldsaldo hos Kronofogden. Användaren kan automatiskt följa upp på hur projektet uppfyller krav och om något förändras flaggas det direkt systemet. 

Avvikelserapporten säkerställer efterlevnad av villkoren inom Bankinitiativet.

Tjänsten ger även tillgång till avvikelserapporten som är utvecklad i samband med Bankinitiativet. Rapporten bygger på arbetsplatsens UE-kedja och närvaroregistreringar, som kombineras med upplysningar från olika datakällor. Resultatet jämförs med de krav som ställs genom Bankinitiativet. Det går även att sätta upp egna regler och i realtid se avvikelser som kan vara avgörande för projektet.  

Det finns en fördel med att nyttja detta till samtliga projekt då den som har tillgång till vyn själv kan modellera och filtrera per arbetsplats samt se aggregerat vilka bolag som befinner sig på vilka arbetsplatser som har Pluspaketet. Genom att kombinera informationen med aktivitet från arbetsplatserna kan man också identifiera leverantörer som påverkar flera projekt och därmed bär större risk än för ett enskilt projekt. 

Kort om tjänsterna.

Med Föranmälan får ni möjlighet att stoppa oseriösa redan innan de sätter sin fot på projektet och med Leverantörsuppföljning får ni under hela projektets gång effektiv uppföljning av samtliga leverantörer på plats samt möjligheten att kunna följa trender och snabbt agera om något förändras.  

Tjänsterna kan användas i alla typer av projekt som till exempel nybyggnation, ROT, byggservice eller infrastruktur samt i alla projektstorlekar. 

Vi hjälper dig.

Vill du veta mer? Kontakta oss här eller ring oss på +46(0)36 – 34 03 02

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ease Construction
Fortsätt handla
Stäng