Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Egenkontroll med Infobric Field

Nu är det riktigt nära – i juni släpps uppdateringen som gör att BuildSafe täcker alla projektets KMA-processer. Ett efterlängtat användningsområde är egenkontroller, här kommer lite mer information om det!

 

Om egenkontroller
Egenkontroll, eller dokumenterad egenkontroll, genomförs löpande under produktionen för att säkerställa att arbetsmoment och objekt uppfyller givna krav. Det är viktigt att genomförda egenkontroller dokumenteras och sparas under projektets utförande då det fungerar som en garanti vid överlämnande till byggherren. Vad som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska genomföras ska finnas dokumenterat i kontrollplanen. 


Exempel på viktiga punkter att ta i beaktning vid egenkontroll:

  • Vilket arbetsmoment/objekt ska kontrolleras?
  • Hur ska kontrollen genomföras?
  • Finns avvikelser?
  • I vilket skede ska kontrollen göras?
  • Vilka gör egenkontroller och när?
 

Vem som ska genomföra egenkontroller ska finnas angivet i kontrollplanen. Vanligt är att exempelvis arbetsledare eller projektingenjörer genomför kontrollerna löpande under projektets gång.


Värdet med att göra egenkontroller digitalt

Det är avgörande att de egenkontroller som görs under projektets utförande är tydligt dokumenterade med bilder. Den dokumentationen kan ofta bli en stor tidstjuv om man arbetar med papper och penna. Genom att göra egenkontrollen digitalt i BuildSafe sammanställs tydliga protokoll med bilder automatiskt som sedan sparas på plattformen.


Skulle det påträffas avvikelser under egenkontrollen som måste avhjälpas kan man även enkelt delegera en arbetsorder till rätt person via verktyget. Så fort avvikelsen har avhjälpts uppdateras även protokollet med den nya dokumentationen. Kontrollen kan också signeras digitalt av en eller flera personer som varit involverade i kontrollen.

Fortsätt handla
Stäng