Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Information om användning av kakor

Information om användning av kakor

Vi använder kakor (eller cookies) på infobric.se. En kaka är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Kakor används för att känna igen eller komma ihåg din enhet när du besöker webbplatsen.

Vissa av de kakor som vi använder innehåller personuppgifter men inte alla. För information om hur dina personuppgifter hanteras, se vår integritetspolicy.

Dina valda inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan.

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet. Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska och för att skydda webbplatsen och går därför inte att stänga av.

Möjliggöra funktionalitet på webbplatsen. Dessa kakor används för att möjliggöra för­bättrad funktionalitet på webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inställningar.

 

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik). Dessa kakor hjälper oss att bättre förstå hur webbplatsen används.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler. Dessa kakor gör det möjligt för oss och våra samarbetspartners att lämna anpassad kommunikation och erbjudanden till dig baserat bl.a. på din klick- och besökshistorik (intressebaserad annonsering).

Det finns även andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar (genomskinliga bilder som kan finnas i e-post som skickas till dig) och webblagring (som kan användas för att lagra information i din enhets webblä­sare). I denna policy kallar vi alla dessa typer av tekniker för “kakor”.

Vi använder två typer av kakor på webbplatsen: sessionskakor och beständiga kakor.

 

  • Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare.

 

  • Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem manu­ellt.

 

Det finns både första- och tredjepartskakor på webbplatsen:

 

  • Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker. Dessa kakor används framför allt för att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet på webbplatsen.

 

  • Tredjepartskakor ställs in av någon annan än webbplatsen som du besöker, t.ex. våra samar­betspartners och tjänsteleverantörer. Vi använder externa plattformar för att följa upp och ut­värdera användningen av webbplatsen, t.ex. Google Analytics.

Ditt godkännande behövs till användning av kakor, men inte för de kakor som är strikt nödvän­diga för att tillhandahålla webbplatsen. Du kan själv kontrollera vilka kakor som placeras på din enhet genom att redigera dina inställningar. Du kan när som helst ändra dina inställningar, se avsnittet nedan “Hur du kan styra användningen av ka­kor”. Om du tackar ja till utskick accepterar du användning av kakor i utskicket. Ditt godkännande till användning av kakor sparas under ett år.

Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i dessa när du:

  • Besöker och använder webbplatsen
  • Öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick

Vi använder kakor på webbplatserna för följande ändamål:

 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet

 

Vi använder kakor för att säkerställa teknisk funktionalitet, såsom navigering mellan sidor, och säker­het på webbplatsen. Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska och för att skydda webbplatsen. Därför går dessa kakor inte att stänga av. Du behöver inte heller godkänna dessa kakor.

 

Möjliggöra funktionalitet på webbplatsen

 

Vi använder kakor för att möjliggöra förbättrad funktionalitet på webbplatsen, till exempel för att komma ihåg dina inställningar på webbplatsen och för att optimera uppspelning av video på webbplat­sen.

 

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik)

 

Vi använder kakor för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna, till exempel för att samla in besöks- och klickstatistik och öppnings- och läsningsstatistik för våra utskick. Detta gör vi bland annat för att utveckla och förbättra webbplatsen.

Vi använder en extern plattform, Google Analytics, för detta syfte. Se vidare i avsnittet “Externa sam­arbetspartners” nedan.

 

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

 

Vi använder kakor för att lämna anpassad kommunikation till dig. Dessa kakor hjälper oss och våra samarbetspartners att visa relevant information i olika digitala kanaler, till exempel på sociala nät­verksplattformar, baserat på bland annat din be­söks- och klickhistorik (intressebaserad annonsering).

 

Vi använder olika externa samarbetspartners för detta syfte, se vidare i avsnittet “Externa samarbets­partners” nedan.

Du kan styra användningen av kakor på webbplatserna genom:

 

  • Inställningar på webbplatsen

 

Du kan när som helst ändra dina inställningar för kakor direkt här på webbplatsen. Det gör du genom att re­digera dina inställningar för kakor.

 

  • Din webbläsare

 

Du kan också hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Normalt kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor rade­ras när du stänger din webbläsare.

 

Tänk på att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att webbplatsen inte fungerar som de ska eller att du inte kan använda vissa funktioner. Om du vill ha mer in­formation kan du besöka www.allaboutcookies.org.

 

  • Annonsinställningar på sociala nätverksplattformar

 

I Googles annonsinställningar kan du styra användningen av kakor för att visa anpassade an­nonser på webbplatser, se Google Ads Settings.

 

Om du är Facebook-användare kan du styra om annonser baserat på ditt beteende ska visas på Facebook och andra webbplatser som använder Facebooks annonseringstjänster i Fa­cebooks annonsinställningar.

 

Du kan även i LinkedIns annonsinställningar styra användningen av kakor för att visa anpas­sade annonser i LinkedIn Ads Settings.

Om du har frågor

Om du har frågor om vår användning av kakor är du välkommen att kontakta oss på support@infobric.se

Externa samarbetspartners

Nedan hittar du mer information om vilka externa samarbetspartners som vi använder och som place­rar kakor på din enhet vid besök på webbplatsen.

Namn

Tjänst

Land

Mer information

Google

Statistik och kommunikation

USA

Se Googles information om vilka kakor som används i Google Analytics

Twitter

Kommunikation

USA

LinkedIn

Kommunikation

USA

Se LinkedIns policy för kakor

Facebook

Kommunikation

USA

Back to store
Close