projekt

”Infobric var ett naturligt val”

CASE: SKANSKA | NYA LOKALER FÖR LINNÈUNIVERSITETET | KALMAR | JUNI 2017 | ROTATIONSGRIND, REGBOX, DÖRRLÅS, MASKINKONTROLL

I centrala Kalmar, längst med hamnen byggs nu Linnéuniversitetet om- och tillbyggnad av ytterligare lokaler för ett ordervärde på cirka 1,5 miljarder kronor och den västra delen beräknas vara färdigt till hösten 2019 och den östra delen till hösten 2020.

Målet är att samla alla fakulteter på ett och samma område, då Linnéuniversitetet idag är utspritt med sina 6 fakulteter runt om i Kalmar kommun.

Skanska utvecklar och uppför tre nya huskroppar med en total yta om 43 000 kvadratmeter på den östra delen, samt två nya huskroppar på 22 000 kvadratmeter och ett ombygge på 5 000 kvadratmeter på den västra delen. Lokalerna ska rymma universitetsbiblioteket, lärosalar, kontor och laboratoriesalar. Från Skanska är det runt 40 tjänstemän och 20 yrkesarbetare, med toppar så räknar man med 300 personer på byggarbetsplatsen samtidigt. Idagsläget är det ca 185 personer på byggarbetsplatsen. Sedan starten av projektet har Skatteverket hunnit komma på kontrollbesök av elektronisk personallggare ett par gånger.

”Vi har fått besök av Skatteverket 2 gånger och det har inte varit några svårigheter att få fram rapporten för personalliggare, berättar Karin Nemback, projektkoordinator på Skanka Kalmar.

Det märks snabbt att Skanska har koll på sin personalliggare på byggprojeketet för Linnéuniversitetet. Med hjälp av 4 utplacerade regboxar på strategiska platser på området, samt behörighetsstyrda dörrlås, rotations- och fordonsgrindar för inpassering på byggområdet säkrar de kvalitet i personalliggaren.

”Att registrera in- och utpassering i personalliggaren är alltid ett aktuellt ämne på säkerhetsintroduktionerna och blir därför snabbt en rutin, säger Karin.

Som projektkoordinator ansvarar hon för Infobric-produkterna och arbetar tillsammans med fler kollegor i webbtjänsten Infobric Ease. Samt för att alla besökare får gå igenom säkerhetsinstruktioner vid besök på byggarbetsplatsen, vilket är en viktigt del i det dagliga arbetet om en trygg och säker arbetsplats.

”Systemet från Infobric fungerar väldigt bra och listorna vi får ut från webbtjänsten Infobric Ease är både väldigt lättförståeliga och bra, avslutar Karin.

Enheter som används på projektet: 5 Regboxar, 18 dörrsystem på området (UE-bodar, kontor, besökscentrum), rotationsgrindar och fordonsgrindar.


DSC_9248_Skanska_Kalmar  DSC_9230_Skanska_Kalmar  DSC_9306_Skanska_Kalmar

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.