nyhet

25/05/2018

Nu uppdaterar vi Ease för att möta lagkraven i GDPR

Du känner förmodligen till att det införs en ny lag kring personuppgiftsbehandling den 25 maj i år. GDPR, i Sverige kallad dataskyddsförordningen, kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler som till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Infobric har under året informerat om hur vi förbereder oss inför att möta kraven den nya dataskyddsförordningen. Vi startade arbetet redan 2016 och har gjort en omfattande genomgång av våra system och rutiner för att se till att vi som personuppgiftsbiträde säkrar de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi ansvarar för.

Skyddet kring personuppgiftsbehandlingen blir ännu säkrare

Mycket av innehållet i den nya dataskyddsförordningen finns redan idag i personuppgiftslagen, så har ni redan genomarbetade åtgärder och rutiner i verksamhet för att se till att personuppgiftslagen följs, kommer ni att ha en bra grund att utgå från.

Det är ändå viktigt att poängtera att dataskyddsförordningen även innehåller stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks

Vi utvecklar Ease för att göra jobbet enklare för våra kunder

För att möjliggöra för våra kunder som personuppgiftsansvariga att leva upp till kraven kring personuppgiftsbehandling och se till att de på ett säkert och smidigt sätt kan tillmötesgå de registrerades rättigheter, genomför vi ett antal förändringar i Infobric Ease och tillhörande tjänster. Det här gör vi bland annat:

Anpassar Infobric Ease och tillhörande rutiner till de nya lagkraven
Bland annat införs funktioner för att ställa in automatisk gallring av personuppgifter och inställningar för personuppgiftsansvaret för arbetsplatserna.

Utvecklar processer och systemstöd för att möjliggöra för personuppgiftsansvariga att tillgodose de registrerades rättigheter och säkerställa att rättigheterna skyddas
Bland annat genom en GDPR-portal där personuppgiftsansvarig kan hantera förfrågningar om tillgång, radering, rättning m.m. av personuppgifter på ett säkert sätt.

Säkerställer att Infobric har en passande säkerhetsnivå, tekniskt och organisatoriskt
Bland annat genom nya rättighetsroller i Inforbic Ease för att ytterligare begränsa åtkomsten till personuppgifter i tjänsten.

Nyheter i Infobric Ease:

  • Personuppgiftsansvarig för arbetsplatsen
  • Inställningar för användning och gallring av personuppgifter
  • Förändrade rättighetsroller för systemadministratörer och begränsad tillgång till rapporter
  • Inställningar för närvarosynkronisering i appen Ease CheckIn
  • Portal för att hantera förfrågningar kring personuppgiftsbehandlingen i Infobric Ease

Här kan du läsa mer om förändringarna vi genomför. Mer detaljer och instruktioner hittar du på infobric.se/kundservice/gdpr i samband med att förändringarna införs.

Vi tar hand om de personuppgifter våra kunder anförtror oss

Infobric tar alltid hand om uppgifter som våra kunder anförtror oss på ett säkert och ansvarsfullt sätt. För att våra kunder och användare  ska kunna beställa och använda våra tjänster behöver vi  samla in, behandla och spara vissa uppgifter om dem. Vår integritetspolicy beskriver bland annat vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Läs vår Integritetspolicy här

Har du frågor om GDPR?

Du kan känna dig trygg med att vi på Infobric hjälper dig med den information du behöver för att använda Infobric Ease  och behandla personuppgifter i våra tjänster på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om vårt GDPR-arbete på infobric.se/gdpr

Vi hjälper dig gärna att reda ut dina eventuella frågetecken, kontakta oss då på 036- 34 03 02 eller support@infobric.se

 

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.