Pressmeddelande

NCC Construction Norway stärker fokus på säkerheten: Närvaroregistrering med Infobric blir ett krav

I samband med NCC Construction Norways HMS-vecka lanserade Håkon Tjomsland, administrerende direktør, en lista med avtalsvillkor och uppmaningar för att skapa ökat fokus på seriöst agerande i bygg- och anläggningsbranschen. Ett av kraven: All personalregistrering på byggarbetsplatsen ska göras med Infobric.

Ett seriöst agerande i alla led är enligt NCC Construction Norway avgörande för att öka säkerheten på byggarbetsplatser.

”Vi är en ansvarstagande leverantör och arbetsgivare, och kräver också att våra underentreprenörer och leverantörer tar ansvar och arbetar efter de rutiner och förhållningsregler som gäller inom NCC. För att säkerställa att vi attraherar seriösa och pålitliga partners sätter vi extra fokus på vissa av våra avtalsvillkor, och två tydliga uppmaningar till våra underleverantörer och leverantörer”, skriver NCC Construction Norway i ett pressmeddelande.

Fokusområdena för ett seriöst agerande enligt NCC Construction Norway är sammanfattade i en åtta punkter lång lista (NCC Constructions seriøsitetsliste):

1. Endast ett led under bolagets avtalspart (UE) är tillåtet.
2. Alla underleverantörer ska vara medlemmar i StartBANK.
3. Endast Arbeidstilsynets HMS-kort gäller som ID-kort.
4. All personalregistrering på byggarbetsplatsen ska göras med Infobric.
5. Samtliga som vistas på NCC:s arbetsplatser måste genomföra NCCs onlinekurs i HMS: ”hel inn – hel ut”.
6. Alla lagstadgade säkerhetsblad för produkter som leverantörer och underleverantörer använder i sitt anställningsavtal måste föras in i projektets register hos ProductXchange innan arbetet påbörjas på plats.
7. Användning av elektronisk fakturering uppmuntras.
8. Samarbetspartners uppmuntras att regelbundet uppdatera sin lista över produkter och kontaktpersoner i NCCs leverantörsportal.

– NCC har under många år gett oss förtroendet och det ansvar som det innebär att vara huvudleverantör av system för personalregistrering och inpassering på alla deras byggarbetsplatser. Samarbetet växer och stärks varje år, och vi har blivit en naturlig del av NCC:s vardag när det gäller säkerhet. Vi ser med stor stolthet och ödmjukhet på att en av de största aktörerna i branschen tydligt framhäver att man ska använda Infobric för att anses seriös, säger Eigil Heltne, försäljningschef Infobric AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Harrysson – VD Infobric
Tel. +46 70 837 55 66
johan.harrysson@infobric.se

Ladda ner pressmeddelande

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.