Pressmeddelande

MASKINKONTROLL – ÅRETS INNOVATION 2014

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) instiftade 2003 ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta. Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Juryns motivering:

”Ett riskmoment på byggarbetsplatsen är att maskiner framförs eller används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning. Projektet har utvecklat ett system som förhindrar att personal använder maskiner som de saknar behörighet för. Varje maskin har en elektronisk startspärr som kommunicerar med en central databas där maskinbehörigheter hanteras. Maskinbehörigheten är kopplad till det individuella ID06-kortet. Projektet ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen.”

Den stora fördelen med systemet är att arbetsmiljön på bygget blir säkrare. Arbetet blir också effektivare när platsledningen kan se till att rätt person använder rätt maskin. Väljer man att dela på maskinerna kan också den totala maskinparken minskas, och kostnaderna kan fördelas baserat på faktiskt användande. Produkten har blivit väl mottagen av byggföretagen och finns på maskiner runt om i landet, från skylifts till entreprenad-maskiner så som lastare och grävare.

– Vi är många som jobbat hårt och länge med att utveckla den här lösningen, så det är en härlig känsla att få en så här fin utmärkelse från branschen, berättar Björn Svennenfors, teknisk chef på Infobric.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Harrysson – VD Infobric
Tel. +46 70 837 55 66
johan.harrysson@infobric.se

Ladda ner pressmeddelande

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.