Pressmeddelande

Infobric märker laglig genomslagskraft

Lagen om elektronisk personalliggare som infördes den 1 januari i år har nu börjat ge effekt och ett stort antal aktörer på byggmarknaden har valt Infobrics lösningar för att kunna följa lagen men framförallt, för att de tänker utanför den. Sedan årsskiftet har tusentals nya byggprojekt börjat använda ID06 och regboxen eller mobilappen för närvaroregistrering. Var 5:e sekund sker en ny registrering i webbtjänsten Ease.

-Det är tydligt att lagen fått genomslag, årets första kvartal har gett en kraftigt ökad orderingång. Många aktörer som använder ID06-systemet sedan tidigare har upptäckt kopplingen till den nya tekniken och sett lönsamhet i den. Och många har upptäckt mervärdet i att investera i vårt system och ser det inte bara som ett nödvändigt ont för att kunna följa den nya lagen, säger Johan Harrysson, VD på Infobric.

-Vi ser en långsiktig lönsamhet i att investera i systemet från Infobric inte bara för att kunna följa lagen. Det var lätt att komma igång och det är jättesmidigt att få upp information i datorn och få snabb överblick över bygget även på distans, säger Mats Skogmark som är platschef på byggföretaget Österling AB i Dalarna.

Infobric var med och utvecklade ID06-systemet och är idag en ackrediterad leverantör med lång erfarenhet av lösningar för elektronisk närvaroregistrering. Erbjudandet omfattar både hårdvaran; regboxen som enkelt fungerar tillsammans med ID06-kortet, mobilappen och mjukvarusystemet Infobric Ease som bland annat ger kontroll över vilka som befinner sig på en arbetsplats – oavsett om den utgörs av en avgränsad yta eller ett större område.

-Vi började använda Infobrics system redan för tre-fyra år sedan för att säkra tillträden till bygg- och manskapsbodar och nu använder vi även regboxen och webbtjänsten Ease för att föra elektronisk personalliggare. Vi kan inte tänka oss en bättre lösning, säger Tomas Livendahl, arbetsledare på Folkhem Produktion.

Personalliggaren signerad Infobric är en användarvänlig lösning anpassad för byggbranschens specifika behov. Registreringen sker enkelt via en app i mobilen eller en fysisk registeringsbox – och tack vare webbtjänsten Ease kan ansvarig på byggarbetsplatsen få en snabb översikt av vilka som befinner sig på plats för tillfället, styra tillträde av byggbodar och maskiner. Dessutom underlättar tjänsten uppföljning i samband med fakturering och återsamlingslistor i händelse av en olycka. Och allt det underlag som Skatteverket efterfrågar finns tillgängligt och kan lätt tas fram vid en kontroll.

Kontaktperson

För ytterligare information eller intervjubokning, gör ett besök i vår monter på Nordbygg B14:30. Eller kontakta vår VD:

Johan Harrysson – VD Infobric
Tel +46 70 837 55 66
johan.harrysson@infobric.se

Ladda ner pressmeddelande

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.