nyhet

12/03/2012

NCC OCH INFOBRIC FÖRNYAR AVTAL

Infobric förnyar avtalet för internettjänsten Infobric Ease med tillhörande produkter, där samarbetet fördjupas med NCC som är ett av Nordens och Europas ledande byggföretag.

NCC bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för en bransch utan svartarbete, säkrare byggarbetsplatser med förbättrad arbetsmiljö i fokus.

Stefan Elm, CSO/Säkerhetschef på NCC AB, säger:

”På NCC har förbättringsarbetet kring säkerhet och en god arbetsmiljö alltid haft hög prioritet. De positiva effekterna av det arbetet kan tydligt påvisas på såväl den enskilda byggarbetsplatsen som på NCC i sin helhet. NCC Construction Sverige AB inför nu obligatorisk elektronisk närvaroredovisning enligt ID06 på flertalet av sina projekt, där intern informationskampanj om beslutet och nyttoeffekterna av det sker kontinuerligt och löpande. Infobric är vår utvalda systemleverantör i Sverige och Norge, men där avtalet även kan användas av NCC i hela Norden.”

VD Kenneth Johansson på Infobric tillägger:

”Det är med stor glädje vi meddelar att Infobric förnyar avtalet med NCC. Avtalet omfattar våra samtliga funktionsområden: Närvaro ID06, Access, Automation samt Maskinstyrning där vi är exklusiv leverantör. Det är inspirerande – och ett bevis för att vi är såväl marknads- som innovationsmässigt ledande inom verksamhetsområdet – att Infobric fått förtroendet att aktivt bedriva ett flertal utvecklingsprojekt med NCC som medpart, där vi tillsammans bidrar till att förbättra säkerheten, effektiviteten och affärsnyttan för såväl NCC som branschen i sin helhet.”

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.