Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Vad är den riktiga kostnaden för er fordonspark?

Idag har det visat sig att inköpspriset inte alls behöver vara en avgörande faktor för hur mycket en bil faktiskt kostar. Val av utrustning, bränsle och andrahandsvärde är några av de faktorer som gör att den verkliga totalkostnaden kan skilja sig rejält. Att beräkna innehavskostnaden på en bil brukar kallas TCO, eller Total Cost of Ownership. 

 

Vad är den riktiga kostnaden för er fordonspark?

Vad innehåller en TCO-kalkyl?

Begreppet TCO är ett budgetkoncept där man försöker få med den totala kostnaden under bilens innehavstid. Kalkylen kan sättas upp på flera sätt men innehåller vanligtvis parametrar som:

  • Bilpris efter eventuella rabatter och miljöbonusar
  • Restvärde
  • Ev. leasinghyra eller rörlig milersättning
  • Faktiska körda mil privat och i tjänst
  • Service och reperationskostnader
  • Däckkostnader
  • Försäkringar
  • Fordonsskatt
  • Administrationskostnader 
  • Sociala avgifter
 

Resultatet av att ta hänsyn till ovan nämnda omkostnader är att företaget får bättre koll på vad fordonsparken faktiskt kostar. Det leder till att man mer exakt kan skapa och följa upp fordonsparkens budget, samtidigt som man får beslutsunderlag i införskaffande eller avyttring av fordonsparkens bilar.

 

TCO-kalkylen, inte längre godtycklig

Traditionellt sett tar de finansiella kalkylerna från leasingbolagen endast hänsyn till fordonets fasta kostnader. Det har dock länge varit vanligt att även ta hjälp av en så kallad TCO-kalkyl som ett prognosverktyg – för att få en uppskattning av vad den totala kostnaden faktiskt blir. Det börjar dock bli allt mer intressant att använda TCO-kalkylen som det primära budgetverktyget, oavsett om du leasar bilen operationellt/finansiellt, eller om företaget själv äger bilen. 

 

Ja, en TCO kalkyl kan snabbt göras med data som kanske inte alls representeras av verkligheten. Men med faktiskt kördata, från exempelvis Ease Fleet, tillsammans med kostnader registrerat via ditt leasingbolag, kan du få dagsfärska data om vad specifika fordon kostar per mil eller per år. På det sättet kan du jämföra och upptäcka avvikelser eller trender, där allt är samlat på ett ställe. Vi berättar gärna mer om vi kan ta fram en lösning för just ditt företag.

 

Förändringar i tänket

Med miljöbilsmodeller, förändrade skatteregler och Skatteverkets förändrade syn på förmånsbilstagande så har TCO-begreppet blivit allt mer intressant. Nybilspriset som tidigare varit i fokus, blir ett allt mer missvisande värde på vad bilen faktiskt kostar, totalt sett. Nya statliga regelverk för bonus-malus, mätmetoder (WLTP) och framtida eventuellt förändrade förmånsvärden leder också till att företagets sociala avgifter påverkas.

 

Det är traditionellt vanligt att en företagsbil leasas under en tre-års period. Men med ovan förändringar kan det bli ett paradigmskifte när det kommer till leasing eller ägandeperiod. Resultatet kan bli att bensin- eller dieseltörstiga bilar med höga skatter de tre första åren kan få en längre leasing eller ägandepreriod. Samtidigt kan prispressade miljöbilar med mindre värdeminskning och lägre skatter leda till att den mest optimala leasingperioden blir kortare än de tidigare vanliga 3 åren.

Operationell leasing med TCO-kostnad 

Ett sätt att slippa huvudbry är att satsa på operationella leasingbilar. Här utgår ofta leasingbolagen från en TCO-kostnad, där i stort sätt allt ingår, inklusive leasingbolagets egna vinst. Har man dessutom en digital körjournal som registrerar exakta odometerdata, blir det också lätt att se till att bilarna inte drabbas av övermil, som vanligtvis inte täcks i den operationella leasingenkostnaden och kan komma som ett bakslag när bilarna avyttras.

 

En annan sak som inte heller täcks in i TCO-kostnadskalkylen från leasingbolaget är onormalt slitage – något som snabbt kan kosta företaget tiotusentals kronor på sista raden. Hur ser man till att inte sänka restvärdet onödigt mycket? Ta en titt i vår guide “Skapa framtidens bilpolicy”, där vi pratar mer om hur du hantera detta i företagets bilpolicy.

Värdeminskningen

Värdeminskningen är den enskilt största kostnadsposten. Därför är det först efter att bilen sålts eller återlämnats som den faktiska TCOn går att bestämma. Det är därför av intresse att hålla bilen i så bra skick som möjligt, uppmuntra ett bra körbeteende hos personalen och vara tydlig i er bilpolicy kring hur bilarnas skick ska bibehållas till så stor grad som möjligt.

 

Valet av bil kan också påverka värdeminskningen ordentligt. Det finns fortfarande många frågetecken kring elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta, men en sak är säker: prispressade el- och laddhybridsbilar får en allt starkare position på företagsbilsmarknaden. Förutom miljöbilarnas miljöbonus och låga fordonsskatter ges de ofta högt prognoserade andrahandsvärden. 

 
Vill du få en ordentlig koll på TCO-kalkylen och den faktiska kostnaden på ditt företags fordonspark? Delta kostnadsfritt på vårt webbevent den 23/4 där vi pratar TCO tillsammans med våra kunder och leasingbolaget CarPay Fleet.
 

På det sättet kan du jämföra och upptäcka avvikelser eller trender, där allt är samlat på ett ställe. Vi berättar gärna mer om vi kan ta fram en lösning för just ditt företag.

Ring oss direkt på 0589-123 76 för att veta mer.

Fler tjänster.

Verktygshantering

Digital verktygshantering.

En komplett lösning för all din utrustning. Samla alla dina maskiner, verktyg och tillgångar på vår digitala plattform och få mer kontroll, bättre överblick och ökad effektivitet i din hantering.

Maskinhantering & Telematik.

Med Infobrics lösningar för maskiner kan du enkelt övervaka när, var och hur dina maskiner används. Effektivisera nyttjande och ekonomisk förtjänst genom att analysera data direkt från maskinerna.

Fleet management.

Koppla upp företagets fordon och förenkla för både förarna och administrationen – samtidigt som du håller dig uppdaterad om alla företagets bilar och fordonskostnader. Lösningen för era företagsbilar, förmånsbilar, transportbilar och poolbilar.

Back to store
Stäng