Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Har du ett företagsägt fordon? Då ska du ha en elektronisk körjournal.

Oavsett om dina företagsägda fordon är företagsbilar eller tjänstebilar kommer du snabbt se fördelarna. Undrar du varför? Här kommer tio problem som en elektronisk körjournal hjälper dig att lösa. 

 

Har du ett företagsägt fordon? Då ska du ha en elektronisk körjournal.

1. Företagsägt fordon = Omvänd bevisbörda när det kommer till körjournal

 

Om du har dispositionsrätt till en bil (vilket innebär att du har möjligheten att använda en företagsbil), måste du för att undvika beskattning kunna styrka att du inte använder bilen felaktigt, d.v.s för privata ändamål. Då gäller så kallad omvänd bevisbörda vilket betyder att det är du som blir granskad som måste kunna bevisa att du är oskyldig.

 

Skatteverket behöver inte, vid en revision, kunna bevisa att du gjort fel. Det räcker med att du inte kan styrka att du inte använt ett företagsägt fordon privat i mindre än ringa omfattning (mer än 10 tillfällen, eller mer än 100 mil per år.) Vill du veta mer om Skatteregler som rör bilförmån? Ladda ner vår körjournalshandbok.

2. Omfattande tjänstekörning – körjournal ser till att föraren får rätt förmånsvärde

 

Har du förmånsbil med omfattande tjänstekörning (mer än 3000 mil i tjänst), har du rätt till en sänkning av förmånsvärdet med 25%. För att kunna påvisa dessa mil är elektronisk körjournal en god investering som betalar sig snabbt.

3. Fritt drivmedel, elektronisk körjournal ser till att du har koll 

Har du fritt drivmedel så behöver du hålla koll på hur mycket du kör i tjänst. Skatteverket anser som grund att alla körningar är av privat natur. Det är upp till dig att bevisa vad som är tjänsteresor. Den del som ses som en förmån och därmed ska beskattas räknas ut enligt följande:


Total bränslekostnad * andel privat körning * 1,2

4. Privat drivmedel, automatisk fördelning genom elektronisk körjournal

 

Betalar du drivmedlet själv behöver du också hålla koll på hur mycket du kör i tjänst. Då som underlag för att begära ersättning av din arbetsgivare.

Betalar du drivmedlet själv behöver du också hålla koll på hur mycket du kör i tjänst. Då som underlag för att begära ersättning av din arbetsgivare.

5. Trängselskatt för företagsägt fordon – Automatisk uppdelat med elektronisk körjournal

Gör du resor på platser som omfattas av infrastrukturavgifter och trängselskatt behöver du kunna redovisa för vilka av dessa som är privata respektive i tjänst.

 

6. Trygghet och mindre stress – Digital fordonshantering att lita på!

 

Genom att använda sig av elektronisk körjournal kan du känna dig trygg med att alla resor registreras och bokförs. Stressen att även detta ska administreras under arbetsdagen bland många andra arbetsuppgifter kan kännas tungt och att detta bör automatiseras borde vara en självklarhet! Kanske kan det dessutom ge dig en bättre nattsömn. 🙂

 

7. Resor inom tidsfilter – Hur används fordonen

 

Genom smarta funktioner kan man hålla koll på att resor inte genomförs utanför de ramar man satt upp i företagets bilpolicy. D.v.s en extra trygghet både för både förarna och företaget.

 

8. Data i realtid – Genom din elektroniska körjournal

 

Genom att bilen alltid är uppkopplad kan man få dagsfärsk data kring alltifrån bilens mätarställning, servicebehov eller om fordonet har något fel som kan behövas åtgärdas.

 

9. Kostnadsbesparing – Elektronisk körjournal lönar sig

 

Majoriteten av de företag som inför elektronisk körjournal ser en stor besparing och effektiviseringsvinster ända ned till sista raden på resultatrapporten. Detta redan från första dagen.

 

Tänk själv hur mycket tid du lägger ned på hantering av din reseräkning idag. Vid en timkostnad på 450kr så krävs endast en tidsvinst på 20 minuter för att du ska börja gå plus.

 

 

10. Roligt fordonsägande

 

 

Sist men inte minst tycker vi att det ska vara roligt att äga och köra bil! Inte massa måsten och tråkig administration.

 

Ring oss direkt på 0589-123 76 för att veta mer.

Back to store
Close