Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Platschefen rekommenderar: så säkrar jag arbetsmiljön

OP2 Byggnads bygger en skolfastighet åt Hemsö och har sedan en tid tillbaka börjat arbeta digitalt med arbetsmiljöarbetet. Vi pratar med Johan Norell om utmaningarna som kommer med rollen som platschef, hans tankar kring arbetsmiljö och vad han ser för effekter av att använda Infobric Field i projektet.


På Fridenborgsvägen i Solna bygger OP2 Byggnads en förskola och en grundskola. Projektet pågår i 1,5 år och när det är färdigt kommer fastigheten ha kapacitet för drygt 200 barn. Många underentreprenörer är involverade under projektets olika skeden och det är alltid mellan 15 och 30 yrkesarbetare på plats.


Platschef – en spännande och utmanande roll

Johan Norell är platschef och därmed ytterst ansvarig för att projektet rullar på enligt tidsplan och budget. Alla yrkesgrupper är beroende av varandra vilket ställer höga krav på att arbetsmomenten tajmas och planeras väl. Rollen som platschef är både spännande och utmanande, enligt Johan.


– De stora utmaningarna kommer när moment måste tänkas om för att projekteringen inte fungerat bra. När det blir ändringar i planen under produktionen gäller det att snabbt hitta nya lösningar så att arbetet hela tiden kan flyta på.


Stort fokus på riskmedvetenhet

Det finns även en hel del utmaningar kopplade till arbetsmiljön. När det är många yrkesarbetare som ska samarbeta på en begränsad yta är det viktigt att alla tänker på varandras säkerhet. Ett misstag kan få stor påverkan för många på arbetsplatsen. Därför lägger Johan stort fokus på skyddsarbetet.


– Vi gör såklart skyddsronder varannan vecka, det är standard. Med det gäller att se till att alla hela tiden tänker på säkerheten. Det är lätt att vänja sig när man arbetat på 15 meters höjd en vecka – då är det inte läskigt längre. Här gäller det att hela tiden påminna och vara med, berättar Johan.


Johan trycker även på att det är viktigt att upprätthålla en kultur där alla vågar säga ifrån.


– Senast förra veckan var det en snickare som upplevde att utrymmet han arbetade i hade dålig luft, då sa han till direkt och så löste vi problemet. Vi håller en öppen dialog och säger ifrån när det inte känns säkert.


Skyddsronder och rapportering görs digitalt

Sedan en tid tillbaka har Johans projekt använt sig av Infobric Field för att samordna arbetsmiljön. Rent konkret använder projektet verktyget för att genomföra skyddsronder och för att rapportera och följa upp observationer, tillbud och olyckor.  Johan ser redan tydliga effekter från användandet.


– Det har fungerat riktigt bra. Infobric Field förenklar skyddsarbetet och gör att vi slipper en massa tidskrävande pappersarbete. Vi har märkt att vi sparar mycket tid och att brister åtgärdas mycket, mycket fortare än tidigare.


Infobric Field har även visat sig vara bra för att stärka relationen och förbättra kommunikationen med beställaren, Hemsö.


– Säkerhet och miljö är otroligt viktig för både oss och beställaren. Tack vare att vi kan bjuda in dem till Infobric Field stärker vi relationen och blir ett och samma lag. Hemsö får ta del av all information från skydds- och miljöarbetet direkt och i ett snyggt format, det ser väldigt professionellt ut och involverar dem i arbetet, beskriver Johan.


Rollen som platschef förenklas även med Infobric Field i och med att alla på arbetsplatsen får information om de avvikelser de är ansvariga för – och påminnelser om avvikelserna är försenade.


– Det blir en tydligare ansvarsfördelning och jag behöver inte jaga och följa upp lika ofta, fortsätter Johan.


Skulle du rekommendera Infobric Field till andra platschefer i byggbranschen?

– Absolut, Infobric Field har underlättat för min tjänst. Tack vare att det är enkelt att använda och sparar tid så gör vi fler ronder, upptäcker och åtgärdar fler risker och kan på så sätt skapa större säkerhet på arbetsplatsen.


Vi tackar Johan Norell och OP2 Byggnads för ett bra samarbete!

Back to store
Stäng