Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Mottagningskontroller med Infobric Field

Snart blir det möjligt att göra ännu mer med Infobric Field. Den stora uppdateringen av inspektionsmodulen gör det enkelt att bygga egna checklistor och formulär som stödjer ännu fler processer på arbetsplatsen. I det här inlägget berättar vi lite mer om hur det kommer bli möjligt att göra mottagningskontroller i BuildSafe!


Om mottagningskontroller

Syftet är att syna varorna och dokumentera eventuella skador, samt stämma av att leveransen stämmer överens med följesedeln. Det blir extra viktigt för garantiärenden att en korrekt mottagningskontroll genomförts när varorna tagits emot. Vid större leveranser av exempelvis byggelement är det även fördelaktigt att arbeta med en checklista som säkerställer att allt lastas av på ett säkert sätt.

 

Vilka utför mottagningskontroller och när?

Mottagningskontroller ska alltid göras när nya varor anländer till arbetsplatsen. Kontrollen görs av personen som tar emot varorna.


Värdet med digitala mottagningskontroller

Mottagningskontroller är ofta både krångliga och tidskrävande, vilket leder till många bolag slarvar med dem. När de görs analogt behöver ansvarig person ofta springa till platskontoret och skriva ut rätt dokument, pricka av varorna och anteckna eventuella fel, och sedan hantera dokumentationen. Allt detta när det redan är många bollar i luften samtidigt medan leveranserna trillar in.


Genom att arbeta digitalt med mottagningskontroller tar man bara upp appen och prickar eventuella brister med både bild och kommentar. Korrekt dokumentation skapas sedan automatiskt så fort kontrollen är färdig. Detta leder till stora tidsbesparingar och säkerställer samtidigt att dokumentationen sker på ett korrekt och standardiserat sätt med tidstämplar som kan agera underlag vid felanmälan. Därmed är det även en viktig process för kostnadskontroll.

Back to store
Stäng