Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Martin Dahlgren, vd Oljibe: ”Digitalisering och hållbarhet viktigast framåt”

I juni förra året tillträdde Martin Dahlgren som ny vd på Oljibe. Hans främsta fokus kommer ligga på att utveckla bolaget inom sina hjärtefrågor – digitalisering och hållbarhet. Vi tog ett snack med Martin för att höra mer om framtidsplanerna.


”Pressen kommer fortsätta att öka på byggbranschen de kommande åren. Som bransch behöver vi öka vår produktivitet avsevärt och skifta till ett mer hållbart byggande. Det kommer kräva både nya arbetssätt och verktyg.”


Under Martins första halvår som vd har han arbetat fram en ny affärsplan tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen. För att möta den ökande pressen på branschen kommer Oljibes utvecklingsarbete att präglas av två nya områden de kommande åren: en ökad inriktning på miljö och hållbarhet samt ett strategiskt arbete med digitalisering.


Martin har en lång karriär inom byggbranschen med sig. Han inledde karriären på Skanska och blev sedan konsult på Hifab, där han utvecklade ett nytt affärsområde inom just miljö och hållbarhet. Tiden på Hifab var även då passionen väcktes att leda och utveckla specialisttäta organisationer, berättar Martin.


Efter Hifab gick Martin vidare till två vd-roller, först på ett konsultföretag som köptes upp av ÅF och sedan på It-företaget Besedo.


”Under min tid på Besedo ledde jag bolagets digitaliseringsresa och fick en avgörande insikt i hur digitalisering bör gå till. Det ville jag ta med mig tillbaka till byggbranschen.”


I september 2015 var det dags. Martin återvände till byggbranschen och tog sig an rollen som vd på det snabbväxande byggbolaget Zengun, där han ledde bolaget genom kraftig tillväxt och förberedelser för en kommande börsintroduktion. Under den här tiden lanserades även Infobric Field – och Zengun var ett av de första bolagen att testa tjänsten.


”Det är riktigt roligt att ha kunnat följa Infobric Field från början. Det är ett väldigt bra exempel på hur digitalisering ska se ut i byggbranschen: det är en handfast lösning som fokuserar på en tydlig process, den kan användas av alla i projekten och den ger synliga resultat. På så sätt skapar Infobric Field förtroende i organisationen för fortsatt digitalisering.”


I och med att branschen är tidig i sin digitala utveckling gäller det att visa på vinsterna i att digitalisera vissa processer och sedan bygga vidare därifrån. Då är det viktigt att det finns väl genomtänkta processer att utgå ifrån.


”Allt börjar med att definiera och implementera tydliga processer. De digitala verktygen ska sedan användas för att effektivisera och utveckla dessa processer. Det är viktigt att man börjar i rätt ände.”


Martin menar även att inställningen är viktig för att klara den digitala omställningen.


”Digitalisering handlar egentligen om att hitta nya arbetssätt för att arbeta effektivare. Dessa arbetssätt skiljer sig från hur vi har arbetat de senaste decennierna vilket kan skapa ett visst motstånd. Därför är nyfikenhet och förändringsvilja otroligt viktiga komponenter för att lyckas med digitalisering.”


Infobric Field används även idag på Oljibe. Martin är nöjd med att använda verktyget även på sin nya arbetsplats och tycker att det skapar tydliga effektivitetsvinster och en säkrare arbetsmiljö i produktionen. Det fyller en viktig funktion i det fortsatta digitaliseringsarbetet i företaget.


”Vi måste gå mot en mer industrialiserad byggprocess som i högre utsträckning tar stöd av ett förändrat arbetssätt som möjliggörs av nya digitala verktyg. Jag ser fram emot att leda Oljibe genom den förändringen de kommande åren.”

Back to store
Stäng