Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Lars Björkeström: Bygg säkerhetskultur med hjälp av digitala verktyg

Idag kan vi tycka att det är en självklarhet att vi ska ha en hög säkerhetskultur på våra arbetsplatser, men vad innebär det i praktiken?


Min erfarenhet är att den stora knäckfrågan är att få ut aktuell information där den gör störst nytta och inte låta den hänga på en vägg i en bod någonstans.


För att få en fungerande säkerhetskultur på en arbetsplats så måste följande tre punkter fungera:


  • Riskstyrning
  • Förståelsen för riskerna på arbetsplatsen
  • Beteendet hos alla på arbetsplatsen

Tydligare instruktioner och bättre uppföljning

Riskstyrningen är de instruktioner och regler som finns på en arbetsplats och uppföljningen av hur de följs. Utformningen av instruktioner och regler baseras på vilka risker som finns på den aktuella arbetsplatsen. Uppföljningen av hur de följs brukar bestå av skyddsronder. Idag är det främst arbetsmiljöplaner vi använder som dokument för riskstyrningen och i viss mån även arbetsberedningar.


Det stora problemet är att arbetsmiljöplaner idag ofta inte är aktuella då de uppdateras för sällan under projekten, samt att det inte är lätt att ta till sig informationen i dessa då de oftast hänger på en vägg i en bod och inte är tillgängliga där själva arbetsuppgifterna utförs. En annan stor brist i dagens arbetsmiljöplaner är att det sällan finns några bilder eller foton i dem som beskriver risker och riskreducerande åtgärder utan de består bara av skrift.


Öka förståelsen för risker

Min åsikt är att för att vi skall kunna skapa en förståelse för riskerna som finns på arbetsplatsen, så måste information om riskerna presenteras där riskerna finns på arbetsplatsen, samt i en mycket större omfattning idag presenteras med bilder och filmer.


Dessutom måste det vara enkelt att kunna hålla arbetsmiljöplanerna uppdaterade och ständigt spridda på arbetsplatserna.


Löpande lärande och utbildning

För att vi alla skall göra rätt hela tiden så måste vi få optimala förutsättningar för att göra det. Det inte är lätt att komma ihåg allting, som man en gång fick reda på vid en introduktion på arbetsplatsen. Vi behöver alla bli påminda eller veta var aktuell information finns någonstans och denna informationen måste vi bokstavligen ha i våra fickor.


Framtiden: situationsanpassad riskstyrning

Vi måste sträva efter att finns lättillgänglig information om aktuella och relevanta risker där arbetsuppgifterna utförs i framtiden. Först då får vi en situationsanpassad riskstyrning värd namnet, som ökar kunnandet om aktuella risker här och nu, som ökar förutsättningarna att vi alla får en chans att bete oss på ett säkert sätt på våra arbetsplatser.


Den digitala tekniken finns redan idag, vi måste lära oss att våga använda den för att skapa en ännu bättre säkerhetskultur på våra arbetsplatser.


Om Lars Björkeström


Lars har arbetat de senaste 24 åren med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor inom bygg-, vindkrafts- och kemibranschen både som konsult och KMA-chef. Han är van att hålla och utveckla arbetsmiljöutbildningar inom bygg- och anläggningsbranschen, samt revidera byggföretag inom arbetsmiljöområdet. Idag är Lars verksam inom sitt egna konsultföretag KMA-coachen.


Är du intresserad av att själv skriva ett inlägg? Tveka inte att höra av dig till leo.sydow@infobric.com

Back to store
Stäng