Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Implementeringsresan: Thage mot säkrare och effektivare arbetsplatser

Thage i Skåne är en av de ledande aktörerna i södra Sverige inom byggentreprenad- och byggserviceverksamhet, och förra året valde företaget att köpa in Infobric Field till samtliga projekt. Vi har pratat med Sven Nilsson (KMA-chef) och My Engdahl (KMA-administratör) om deras resa med Infobric Field – från start till idag. De berättar vad som har varit viktigt under implementeringen, effekterna de ser av systemet och vad de anser behöver stå i fokus för att säkra arbetsmiljön framöver. 


“Enkelt, effektivt och engagerat”

Under 2017 valde Thage att satsa mer på IT och i samband med det kom Sven i kontakt med Infobric Field för första gången. Han besökte ett projekt där Thage var involverade men inte hade hand om samordningen och på detta projekt jobbade man mycket med bilder, något som Sven kände att han ville få in i Thages verksamhet.


En pilot med Infobric Field sattes igång på projektet Dungen, där Sven beskriver att det fanns tydliga utmaningar med att övertyga platschefen om att detta var vägen framåt. Under utbildningen gick platschefen från en armarna-i-kors, jag-är-tveksam-inställning till att bli allt mer intresserad. Han såg fördelarna med hur han skulle kunna få med sig sin projektorganisation och när Sven ringde efter första skyddsronden var svaret “det var superenkelt, jag fixar det här”.


Under pilottiden testade man även ett annat projekt, där man arbetade mycket med utländsk arbetskraft och det fanns svårigheter med kommunikation och arbetsmiljörutiner. Sven beskriver effekterna som kom direkt efter första ronden:


“Första protokollet var ca 50 punkter med bilder och helt plötsligt övervanns problemen med kommunikationen, bilderna talade sitt tydliga språk. Vi fick bra effekter i projektet och ett bättre fokus, och då kände jag det här är rätt, det är så vi ska jobba.”


De resultat som man såg i projekten stämde väl överens med Thages ledord – enkelt, effektivt och engagerat – och i juni förra året valde man att köpa in Infobric Field för hela företaget.


Implementeringsresan: utbildningar och support för alla

I Thages leverans ingår en dedikerad Customer Success Manager, vilket innebär att de från dag 1 har haft stöttning av Calle på Infobric Field sida med implementering, utbildningar och löpande avstämningar. Som första steg i implementeringen planerade Calle tillsammans med My och Sven hur Infobric Field skulle rullas ut och därefter genomfördes en stor gemensam utbildning för samtliga entreprenadprojekt.


My beskriver hur utbildningarna är väldigt viktiga för att driva rätt beteenden och beskriver att det finns utmaningar med att implementera nya system, då IT-vanan inte riktigt finns hos personalen.


“I min och Svens värld är det självklart med IT, men det är det inte för alla – att hjälpa våra medarbetare med IT är jätteviktigt, inte bara med Infobric Field utan alla verktyg. Vi behöver ge våra medarbetare rätt förutsättningar för att klara av det”.


Involvering är viktigt och på Thage jobbar man nu som andra steg i implementeringen med att samtliga medarbetare i produktionen ska in i systemet – alla ska kunna rapportera observationer och incidenter, och på så sätt vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Till sommaren planerar My, Sven och Calle en ny utbildningsinsats, för att alla ska känna sig bekväma i verktyget.


En annan del som My menar har varit central i implementeringsresan är supportfunktionen med livechatt som finns i Infobric Field.


“Platsledningen var lättade när de insåg att de själva inte behövde hjälpa till med allt och kunde hänvisa alla, inklusive UE, till supporten. Vi har tryckt på att de ska använda chatten”.


Bättre översikt och enklare uppföljning

Med implementeringen av Infobric Field upplever både My och Sven att det är enklare att följa upp på hur det går med arbetsmiljön i projekten och kunna stötta dem snabbare.


“Nu kan vi gå in när som helst och hålla mer löpande koll, man kan följa projekten bättre än tidigare. Vi kan fånga upp projekt som släpar efter snabbare och enklare, helt enkelt hålla ett öga på dem ur vårt arbetsmiljöperspektiv och få mer insyn i det löpande arbetet”


Sedan långt tillbaka har Sven, My och huvudskyddsombudet en rutin i att varje månad åka ut och besöka projekt. Det gör de fortsatt efter implementeringen av Infobric Field, men med systemet sparar de mycket tid och kan snabbt stämma av med projekten kring skyddsronderna, tillbudsrapporter och andra områden.


“Vi tittar i Infobric Field ute på projektet och får en enkel översikt. Exempelvis en avvikelse som skulle varit åtgärdad i måndags, men nu är det torsdag – är den åtgärdad men inte stängd, eller varför ser det ut så?”


En annan positiv effekt av Infobric Field är att Sven och My känner att de snabbt fångar upp när det händer saker, detta i och med att systemet informerar när tillbud och olyckor rapporteras. Sven beskriver att de har gått från att det kunde ta lång tid att få koll på saker som hänt till att nu snabbt kunna göra uppföljning och insatser – det blir lättare och lättare med hjälp av tekniken.


Lättillgänglig statistik för alla

I Thages leverans ingår även en statistikrapport med analys och avstämning med Customer Success-teamet på kvartalsbasis. I statistiken tittar vi på åtgärdstider, genomförda ronder, trender samt rapportering och hantering av riskobservationer, tillbud och olyckor. Vi kommenterar och lyfter frågetecken och potentiella fokusområden.


Både Sven och My tycker att statistiken hjälper dem lyfta blicken och snabbt kunna få en tydlig överblick på vad som varit bra, vad som varit mindre bra och vad de behöver tänka på.


“Det är superviktigt att vi ser det med andra ögon, det är lätt att bli hemmablind och då är det jättebra att få feedback från er på vad vi kan förbättra.”


My beskriver att text och graf i kombination gör att statistiken blir lättillgänglig och enkel att förstå, vilket gör att fler kan ta den till sig och göra något av den i sitt arbete. Arbetsmiljömålen som företaget har återfinns i systemet och man har märkt ett ökat intresse för frågan på projektnivå i och med användningen av Infobric Field.


“Det skapar stort värde, inte bara för oss i arbetsmiljörollerna, utan vi kan engagera fler i företaget.”


Nu är målbilden att tillsammans med Infobric Field sätta och arbeta med konkreta målbilder för att driva på beteenden ute i projekten och kunna lyfta projekt som är duktiga med arbetsmiljön.


Rätt beteenden säkrar projekten

För att fortsätta säkra arbetsmiljön framåt jobbar Sven och My just nu tillsammans med en psykolog kring säkerhetsbaserat kulturarbete ute i produktionen. De vill med arbetet uppmuntra fler till att tänka säkert och lyfter att det är tydligt att man gör det som andra gör, inte det man säger, varför det är så viktigt att man får fler att engagera sig och lyfta risker.


“Rom byggdes inte på en dag, det är en beteendeomställning och det tar tid. Men det gäller hela branschen, vi behöver göra lika och sätta en gemensam lägstanivå. Branschen behöver gå ihop.”


Både My och Sven lyfter vikten av att branschen behöver jobba tillsammans för att driva rätt och säkra beteenden. Sven utvecklar:


“Man säger alltid att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en bra arbetsmiljö, men det är viktigt att man som enskild individ tar sitt ansvar i det hela också. Alla behöver dra sitt strå till stacken och tillsammans behöver vi alla se till att vi jobbar säkert”


För att ändra beteenden tror Sven och My på att det behöver finnas konsekvenser om man inte följer de regler som företag har satt upp – reglerna finns ju där för att skydda arbetstagarna. Och för att konsekvenserna ska ge effekt måste man även se till att vara konsekvent och se till att behandla samma fel på samma sätt.


Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Sven och My och hela Thage, och hjälpa dem på deras resa mot säkrare och effektivare arbetsplatser!

Back to store
Stäng