Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

HSB Bostad satsar på säkerhet

HSB Bostad är en av Stockholms stora bostadsbyggare. Bolaget producerar 700 bostäder årligen i Stockholm och växer stadigt. Som ett steg i att förbättra arbetsmiljön i produktionen har de valt att ta in Infobric Field på samtliga projekt. Annelie Porseryd och Pelle Winqvist berättar varför.


HSB Bostads ägs av HSB-föreningarna och är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms län. Sedan starten år 2000 står bolaget för en betydande andel av Stockholms nya bostäder och har idag drygt 100 anställda.


Annelie Porseryd arbetar som konsult inom arbetsmiljö på huvudkontoret. Hon lägger en stor del av sin tid på att se över bolagets arbetsmiljöprocesser och med att vara ett stöd för de som arbetar ute i projekten.


– Jag stöttar projekten och agerar bollplank i arbetsmiljöfrågor. De som har BAS-U ansvar behöver ibland hjälp och då finns jag där för dem, berättar Annelie


Ett modernare arbetsmiljöarbete

Under hösten 2016 beslutade HSB Bostad att undersöka hur de kunde modernisera sitt arbetsmiljöarbete. Det handlade om att hitta digitala verktyg som kunde effektivisera arbetet i produktionen och samtidigt bidra med mer data på en central nivå.


Valet föll på Infobric Field. Till att börja med valdes två projekt ut för att testa verktyget – ett i Nacka och ett i Sundbyberg. Pelle Winqvist är produktionsledare på HSB Bostad och var vid den tidpunkten ute på projektet Bällstaån i Sundbyberg. Både Annelie och Pelle gillade att kunna börja testa i liten skala.


– Jag tror stenhårt på det. Det var värdefullt att kunna testa verktyget på Bällstaån för att verkligen kunna utvärdera hur det fungerar, säger Pelle


Annelie stämmer in.


– Det är särskilt viktigt när man testar ett nytt arbetssätt – då har man chansen att samtidigt finjustera och förändra gamla processer.


Beslut: Infobric Field i alla projekt

Efter pilotperioden tog HSB Bostad beslutet att införa Infobric Field på alla sina projekt. En stor del av beslutet grundades i att man sett tydliga effektivitetsvinster ute i produktionen och för att verktyget öppnade upp för en större tillgång till data och statistik.


– Det är ett superbra hjälpmedel för oss ute i projekten. Vi sparar en massa tid och kan arbeta bättre, tidigare la jag mycket tid på att skriva långa protokoll och tjata på att få återkoppling på avvikelser skulle åtgärdas, berättar Pelle.


Tack vare att all kommunikation kring avvikelser, tillbud och olyckor sker digitalt har det även blivit lättare att mäta och utvärdera hur det går för projekten centralt.


– Vi tog in Infobric Field för att verkligen satsa på att få säkra arbetsplatser och lyfta arbetsmiljöarbetet. Nu är det lättare för oss att hela tiden utvärdera vårt arbete och hjälpa till där det behövs, säger Annelie.


Underlättar utvärdering av leverantörer

Det är många olika bolag som är involverade i HSB Bostads byggprojekt. För att det ska fungera rent praktiskt är det viktigt att kunna involvera underentreprenörerna i arbetsmiljöarbetet.


– Det är enkelt för våra UE att komma igång och börja arbeta med Infobric Field. Att det fungerar för dem är otroligt viktigt, det är så vi får fler öron och ögon på bygget. Vi kan arbeta bort fler risker och i princip nollställa tillbud, säger Pelle.


Det är även viktigt att kontinuerligt kunna utvärdera leverantörerna. Här spelar Infobric Field en viktig roll.


– När bygget är klart kan vi gå tillbaka i statistiken och utvärdera hur underentreprenörerna har skött sina avvikelser. Informationen vi får från Infobric Field kan påverka vilka vi väljer till kommande projekt. Åtgärdade avvikelser påverkar även relationen under projektets gång, beskriver Pelle


Det skapas en ökad transparens om hur alla presterar vilket bidrar till ett starkare samarbete på arbetsplatserna.


– Vi får underlag svart på vitt för att kunna föra en bättre dialog kring säkerhet. Först och främst vill vi hjälpa underentreprenörer som har utmaningar men vi kan även välja bort dem som inte tar arbetsmiljöarbetet på allvar, säger Annelie.


Bättre säkerhetskultur

Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för HSB Bostad. Både Annelie och Pelle beskriver att Infobric Field har bidragit till att arbetsmiljöfrågor blivit ännu mer aktuella – både i projekten och på huvudkontoret.


– Med Infobric Field arbetar vi löpande med arbetsmiljöfrågor hela tiden – till skillnad från veckovis i samband med skyddsronder som det var förut. Det hjälper oss att hela tiden bli bättre, säger Pelle.


Annelie beskriver att Infobric Field bidragit till en ökad riskmedvetenhet och en stärkt säkerhetskultur.


– Nu får vi löpande information och kan hela tiden tänka arbetsmiljö. Arbetsmiljö ska vara roligt, nu står det högt på agendan och blir mer levande.


Branschledande kundsupport

När många användare ska komma igång med ett nytt verktyg är det viktigt att ha pedagogiska utbildningar och en snabb support. Här har samarbetet mellan Infobric Field och HSB Bostad fungerat väl.


– Nu finns en risk att ni blir kaxiga när jag säger det här, men Infobric Field har en av de bästa kundsupporterna jag varit med om. Vi får svar direkt när vi behöver hjälp och det finns alltid en lyhördhet för förbättringsförslag, säger Pelle.


Skulle ni rekommendera Infobric Field till kollegor i branschen?

– Det skulle jag absolut göra. Det gynnar ju branschen om vi är med på samma tåg. Infobric Field bidrar till ett bättre säkerhetstänk och medvetenhet om riskerna på arbetsplatserna. Arbetsplatsen skall vara en säker plats för alla och ingen ska behöva skada sig på jobbet, avslutar Pelle.


Vi tackar HSB för dom fina orden och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!


Är du intresserad av hur Infobric Field skulle kunna fungera för ditt företag? Titta gärna på vår produktsida eller boka en demo så berättar vi mer. #byggsäkert

Back to store
Stäng