Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Fredrik Rosengren: Så går vi från ord till handling!

Under de senaste 5-6 åren har jag haft förmånen att besöka ett stort antal byggarbetsplatser i Sverige. Detta i min tidigare roll som arbetsmiljöchef inom bland annat energibranschen, men även i min nuvarande roll som egen företagare och konsult.


Jag har även under denna tid lärt känna andra arbetsmiljöchefer och diskuterat arbetsmiljöfrågor med flera företagsledningar, och jag skulle nog vilja påstå att jag har en hyfsat bra inblick i byggbranschen.


Det som har slagit mig otaliga gånger under mina besök på byggarbetsplatserna och i mina diskussioner med företagsledningar och arbetsmiljöchefer är svårigheten att omsätta den ofta högt ställda ambitionsnivån för arbetsmiljöfrågorna i konkreta handlingar ute på byggarbetsplatserna. Det verkar många gånger finnas ett gap mellan det företagen vill åstadkomma i frågan och den verklighet som vi behöver förhålla oss till när vi väl är ute och arbetar. Varför detta gap existerar kan jag inte svara på, jag kan bara säga att det finns där.


Jag menar absolut inte att företagen ska sänka ambitionsnivån eller på något annat sätt ändra ståndpunkt i den ofta uttalade nolltoleransen mot arbetsplatsolyckor, dock behöver planen för hur vi går från de skrivna orden i våra arbetsmiljöstrategier till de faktiska handlingarna på byggarbetsplatserna sättas tydligare och hamna högre upp i prioritetsordningen. Detta bör vara vårt största fokusområde så länge vi har människor som skadar sig på våra byggen.


Så hur kan vi gå från ord till handling och skapa säkrare byggarbetsplatser?


Den modell som jag har arbetat mest med och sett fungera är beteendebaserad säkerhet (BBS). Det kanske inte är så konstigt med tanke på att BBS har en solid vetenskaplig förankring då modellen bygger på teorier och mekanismer som har över 100 år av vetenskaplig forskning på nacken. De senaste 60 åren har ett flertal forskningsstudier dessutom visat att teorierna bakom BBS verkligen fungerar.


BBS innebär i stora drag att vi arbetar med att hitta beteenden som bidrar till att vi arbetar på ett säkert sätt och sedan förstärker vi dessa beteenden. Med förstärkning menas att vi skapar rätt förutsättningar för att dessa beteenden ska bli bestående samt att vi ger varandra positiv feedback när dessa beteenden dyker upp. Vi väljer helt enkelt att styra arbetsmiljöarbetet utifrån att förstärka det som fungerar bra istället för att bestraffa det vi tycker fungerar mindre bra!


Tyvärr utgår arbetsmiljöarbetet ofta enbart från att något har gått snett eller att vi har identifierat avvikelser. Vi analyserar ju nästan aldrig en lyckad händelse för att lära oss vad som gick bra, utan vi utreder i princip bara oönskade händelser, tex en olycka, för att försöka ta reda på vad som inte gick bra. Vidare samlas vi ofta i en så kallad ”safety stand-down” eller liknande för att tillsammans markera och diskutera en oönskad händelse. Hur ofta gör vi samma sak när någon/några har arbetat säkert eller gjort något bra som vi alla kan ta efter?


Jag säger inte att vi aldrig pratar om framgångar eller positiva aspekter av arbetsmiljöarbetet men jag vågar nog påstå att den största delen av tiden styr vi arbetet utifrån brister, avvikelser och oönskade händelser.


När jag har varit ute på mina byggarbetsplatsbesök har jag ofta sett flera säkra beteenden och arbetsmoment, men tyvärr är det nästan aldrig någon som väljer att kommentera eller berömma den som arbetar säkert. Tvärtom har kommentarerna och belöningen kommit när tex arbetsmoment har gått snabbare än planerat, och ibland på bekostnad av ett säkert arbetssätt. Risken är då att säkra beteenden släcks ut och försvinner.


Genom att etablera arbetssätt eller tillämpa verktyg som bygger på BBS ökar vi andelen säkra beteenden och vi kan börja skapa den säkra och sunda byggarbetsplats som vi har önskat och pratat om så länge.


Jag kommer göra mitt yttersta för att bidra i detta arbete. Kommer du?


Om Fredrik Rosengren


Fredrik Rosengren driver företaget Rosengren EHS Consulting med fokus på att hjälpa organisationer och projekt med både strategiska och operativa arbetsmiljöfrågor. För tillfället skriver han en bok tillsammans med organisationspsykologen Erik Matton om beteendebaserad säkerhet för byggbranschen som kommer ges ut av Svensk Byggtjänst under början av nästa år.


Är du intresserad av att själv skriva ett inlägg? Tveka inte att höra av dig till leo.sydow@infobric.com

Back to store
Stäng