Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Byggdagbok med Infobric Field

Snart släpps som bekant en stor uppdatering av Infobric Field. Uppdateringen gör det möjligt att nyttja verktyget för fler olika typer av inspektioner, kontroller och formulär. Infobric Field blir ett mer heltäckande verktyg för projektets KMA-processer, helt enkelt. Ett nytt användningsområde som många kunder frågat efter är byggdagbok.


Om byggdagbok

Under utförandeskedet av en entreprenad är det viktigt att dokumentera vad som händer på arbetsplatsen. Byggdagboken används för att dokumentera framfart i projektet och innehåller ofta information kring påbörjade och slutförda arbeten, eventuella störningsmoment samt ändringsarbeten för den givna perioden. Byggdagboken används för att kunna styrka de delmoment som genomförts under projektets gång.


Vilka skriver byggdagbok och när?

Det varierar vilka som för byggdagbok. Antingen är det platschefens ansvar eller så distribueras ansvaret, så att ansvariga för vissa delmoment för dagbok om dessa.

Back to store
Stäng