Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Brandronder med Infobric Field

I slutet av maj introducerade vi vår utökade inspektionsmodul med större flexibilitet att genomföra flera olika inspektionstyper än tidigare. Med uppdateringen kan man nu bland annat lägga till bevis på godkända punkter och ge olika svar på samma punkt i checklistan.

 

 

För att ge inspiration på hur den funktionaliteten kan användas har vi bjudit in ett antal experter och tillsammans med dem pratar vi om och kring några olika arbetsplatsinspektioner. De ger sina tips och delar med sig av både kunskap och checklistor som kan appliceras och användas direkt.

 

 

Vår tredje och sista expert i serien är Hans JohanssonBrandskyddslaget och i vår pratstund täckte vi in brandronder. Hans har bland annat använt Infobric Field på AMF Fastigheters stora projekt Urban Escape i Stockholm.

 

 

Hej Hans, vem är du och vad jobbar du med?

 

I grunden är jag elektriker och sedan 25 år tillbaka har jag varit entreprenör, där jag driver mitt eget bolag. Jag har spenderat väldigt mycket tid på många olika byggarbetsplatser och under åren har jag kommit in mer och mer på området brand och brandrisker.

 

 

Idag driver jag fortfarande eget bolag som underkonsult till Brandskyddslaget. Mitt fokus är brandinspektioner och jag arbetar med utförandekontroller på byggarbetsplatser samt med brandskydd under byggtiden. Det innebär i kort att jag hjälper projekten med att ta fram styrande kravställning och sedan säkerställa att kraven i brandskyddsdokumentationen uppfylls.

 

 

Brandrond – vad är det och vilka krav ställer denna inspektion på projektet? 

 

Under byggtiden av projekt finns många olika brandrisker, detta då skyddssystem inte är i drift ännu och det ofta finns gott om brännbart material. I brandronderna handlar det om att titta på riskerna och se till att sätta in åtgärder för att minska och undanröja dessa.

 

 

Brandronden innehåller exempelvis punkter som att kontrollera att det inte ligger massor av lättantändlig frigolit på byggarbetsplatsen och att den allmänna nivån av skräp inte är för hög. Det är även fokus på bland annat utrymningsvägar och nödutgångar, och att det finns fungerande utrustning för eventuella släckningsarbeten.

 

Tittar man på krav är det viktigt att projektet säkerställer att man har en bra allmän kunskapsnivå om brand och brandrisker, och i det ligger även att det måste finnas någon som hanterar och utfärdar Heta Arbeten-certifikat. Heta Arbeten är olika arbetsmoment som medför uppvärmning eller bildning av gnistor, exempelvis svetsning eller lödning.

 

Projektet behöver kontrollera att de projektdeltagare som ska arbeta med dessa typer av uppgifter har eller skaffar sig ett Heta Arbeten-certifikat, där projektet då kan bistå med detta om kunskapen finns internt. Därefter behöver man följa upp på att medarbetarna jobbar efter det och se till att deras arbetsyta är säker och inte utgör brandfara innan, under och efter det att arbetet äger rum.

 

 

Hur mycket kan projektet göra själva och för vilka delar krävs en expert?

 

Projekt kan göra mycket av arbetet på egen hand och det är ofta vanligt att projekt genomför brandronderna utan inkopplad brandskyddsexpert. Många gånger läggs kontrollpunkterna kring brand in i den vanliga skyddsronden för att följa upp kontinuerligt.

 

 

Det som kan vara en risk med att göra allt själv är att man lätt blir hemmablind och missar risker, och jag blir ofta anlitad av projekt just för att komma in och göra objektiva ronder och bedömningar. Då tittar jag exempelvis på hur de som har Heta Arbeten-certifikat utför arbetet och att de verkligen gör det på rätt sätt.

 

Idag finns det kvalitets- och miljösystem med olika klausuler om hur projekt behöver genomföra brandronder, och för att säkerställa att det blir rätt är det bra att ta hjälp av en brandskyddsexpert inför byggstarten. Då kan man få stöd i att upprätta styrande dokument utifrån gällande lagar och brandskyddsbeskrivning för hur arbetet under byggtiden ska utföras.

 

 

Varför ska man genomföra brandronder och vad är viktigt att tänka på?

 

Att investera i bra rutiner och processer kopplat till brand är oerhört viktigt, då brand kan få väldigt stora och svåra konsekvenser. Det handlar om att skydda människor, byggnader och värden – ingen ska behöva komma till skada. Om olyckan är framme skapar det även mycket negativ publicitet, något som ofta inte är bra för företag och deras anseende.

 

 

När det kommer till själva brandronden är det viktigt att se till att man har en bra mall för att säkerställa att man tittar på rätt saker och inte missar något. Vid genomförande av ronderna behöver man vara noggrann och dokumentera ordentligt – bra och tydlig dokumentation med bilder och kommentarer är A och O.

 

En annan sak som kan vara bra att kika på är Brandskyddsföreningens utbildning i brandskydd på byggarbetsplatsen. Det är en utbildning som ger kunskap i hur man kan organisera brandskyddsarbetet och minska brandriskerna på arbetsplatsen, vilket då innebär att man får större kunskap i projektet och kan säkra sitt projekt ytterligare.

 

 

Hur tror du nya uppdateringen i Infobric Field kommer hjälpa arbetet med brandronder? 

 

Jag tycker det är bra att man nu kan lägga till bevis på godkända punkter, det är väldigt viktigt att kunna dokumentera vad som har gjorts med både bilder och kommentarer. Det gör att det är tydligt, man kan gå tillbaka i dokumentationen och se hur det har sett ut ifall att det skulle inträffa något längre fram.

 

 

Hans har delat med sig av den checklista som han använder i sitt arbete med brandronder. Mallen kan användas direkt i era projekt och finns att ta del av  här.

Back to store
Stäng