Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Bra bruttolista bättrar byggsäkerheten

Nyckeln till säkra byggarbetsplatser är att arbeta systematiskt med att kontrollera och förbättra arbetsmiljön. Arbetsplatsinspektioner en viktig del av det arbetet och många bolag arbetar med olika typer av checklistor i sina projekt. Checklistorna kan skilja sig mellan olika projekt och vissa projekt arbetar med flera olika checklistor parallellt.


Det kan exempelvis röra sig om breda checklistor för övergripande miljö- och skyddsronder, checklistor för revisioner eller mer specifika checklistor för riktade ronder.


Oavsett hur många eller vilka typer av checklistor som används är det viktigt att de utgår från en och samma bruttolista. Bruttolistan bör innehålla ett brett urval av punkter så att den fungerar som en kunskapsbank.


Här är 4 fördelar med att arbeta med en bruttolista:

Arbeta standardiserat

Genom att utgå från en bruttolista när nya checklistor ska sättas samman tas alla potentiella riskområden i beaktande och standardisering säkras.


Möjliggör analys

Att basera enskilda checklistor på en och samma bruttolista gör det möjligt tagga och analysera den data som genereras under inspektionerna. Läs mer om hur data kan bidra till en bättre arbetsmiljö.


Ständiga förbättringar

En gemensam bruttolista är ett levande dokument som banar för ständiga förbättringar. Vanligt förekommande punkter i enskilda projekt kan lyftas till bruttolistan och bidra till ökad riskmedvetenhet i alla projekt.


Spara tid

Rätt urval av fördefinierade punkter minskar behovet att skriva och spar tid under inspektioner. Tydliga och återkommande formuleringar gör det även lättare för mottagaren att förstå vad som ska åtgärdas.


En uttömmande bruttolista bäddar alltså för ett systematiskt, proaktivt och effektivt arbetsmiljöarbete. Därför får alla som använder Infobric Field tillgång till en bruttolista på 113 punkter som tagits fram tillsammans med branschen. Listan är redo att användas som den är eller kan fungera som inspiration. Självklart går det även bra att använda en egen lista.


Nyfiken på att veta mer om vår checklista eller hur Infobric Field kan bidra till dina projekt? Tveka inte att höra av dig!


P.S. Här är kategorierna som finns i Infobric Field lista:

Allmän ordning, Arbete på höjd, Arbetslokaler/utrustning, Arbetsplatsinformationstavla, Belastningsergonomi, Belysning,

Brandfarliga och explosiva varor, Brandskydd/nödsituation, Buller och vibrationer, Byggelement/tunga produkter, Damm, Kemikalier, Källsortering, Losshållning, Lyftoperationer, Maskiner/fordon, Maskiner/verktyg, Närvaro/fråvaro, Onödig energianvändning, Personalutrymmen, Personlig skyddsutrustning, Schaktningsarbeten, Slutna utrymmen, Staket/skalskydd/avspärrning, Temporära konstruktioner, Tillfällig anläggning,

Trafik, Utsläpp, Övrigt

D.S.

Back to store
Stäng