Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

AF Bygg Göteborg väljer Infobric Field

Vi är väldigt glada över att meddela att AF Bygg Göteborg väljer att rulla ut Infobric Field över alla sina projekt efter en lyckad pilot. 


Eva Johansson, HMS-chef AF Bygg Göteborg, säger:


På AF-Gruppen är hälso- och säkerhetsarbetet alltid högst upp på agendan. Med hjälp av Infobric Field har vi effektiviserat vårt systematiska arbetsmiljöarbete och skapat bättre förutsättningar för att styra och följa upp projektens prestanda. Vi använder Infobric Field för miljö- och skyddsronder, brandronder, fuktronder, försyner och sist men inte minst inrapportering av oönskade händelser (tillbud, observationer mm).


Tack Eva och AF Bygg Göteborg, vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

Back to store
Stäng